Nieuws

Lees onze meest recente publicaties

Nieuws

In company programma in de kijker: Volvo Cars Gent Female Mentor Program

20/05/2018 - 10:15

In aansluiting op de internationale kick-off sessie rond het female mentor program in Zweden, organiseerde Volvo Cars Gent (VCG) een eigen FLM-traject welke opstartte in Gent in oktober 2017.
Doelstelling : inzetten op een dynamische balans tussen male en female talent. De toegevoegde waarde van de mix tussen mannelijk en vrouwelijke leiderschapsstijlen en -kwaliteiten in de schijnwerpers zetten en zo méér kansen bieden aan potentiële vrouwelijke leiders.

coaching on the job, coaching volvo, coaching, coach, coach worden, coach opleiding, insights, insights workshop

Celebrating the second anniversary of Coaching The Shift

20/05/2018 - 9:00

Coaching The Shift bestaat twee jaar. Vanuit een diep geloof vastgeroeste patronen die mensen en hun organisaties ziek maken te kunnen doorbreken, tekenden we op 3 mei 2016 de akte.

Hoe kwamen we op de naam?

coaching, teamcoaching, word coach, coach opleiding, succes vieren, coach worden

Werken met synchroniciteit als teamcoach

20/05/2018 - 8:45

Alles is perfect!
Bij het neerpennen van de eerste zinnen van dit artikel, trekt een luidruchtige familie mijn aandacht, vooral omdat ik opmerk welke oordelende taal zij spreken. Een gevoel van ergernis bekruipt me en ik ervaar moeilijkheden in het vasthouden van mijn ‘schrijf-focus’. Haha! Dit gebeurt nét nu, nét in deze periode, waarin ik herhaaldelijk ervaar hoe lastig het is om mijn gefocuste aandacht bij één enkele activiteit te houden… Nét nu ik start met het schrijven van een artikel over ‘synchroniciteit’.

synchroniciteit, coaching, teamcoaching, intuitie, opleiding, coach, coach competenties, word coach, coach worden

Het belang van een goed re-integratie beleid, niet alleen na ziekte.

14/04/2018 - 15:45

Veel bedrijven nemen heel wat initiatieven om hun nieuwe medewerkers zo goed en zo snel mogelijk te integreren binnen de bedrijfscultuur. Goede begonnen is immers half gewonnen… Integratie staat terecht hoog op de agenda. Naast het aanduiden van een buddy, kennismakingslunches met teamleden doen ook de eerste on-boarding apps hun intrede. Een paar weken voor de eerste werkdag ontvangen medewerkers welkomstberichten, tips ter voorbereiding op de eerste werkdag, filmpjes van collega’s, etc...

Zijn jullie een performant team of eerder een cozy club?

19/03/2018 - 14:30

Ieder team heeft een set ongeschreven spelregels die het reilen en zeilen van de teamleden bepalen. Gedraag je je volgens die regels, dan behoor je tot het team. Gedraag je je anders, dan riskeer je dat je buiten het team komt te staan.

Deze ongeschreven regels leiden echter niet altijd tot het hoogste niveau van performantie. Tijdens een recent intakegesprek omschreef een teamlid het als volgt: “Eigenlijk zijn wij een cozy club, we werken allemaal heel hard en zijn ontzettend aardig voor elkaar. Misschien wel te aardig. Het is super gezellig bij ons en iedereen houdt van deze sfeer.” Op mijn vraag “Jij ook?” antwoordde hij: “Hmmm, ik merk dat ik mij af en toe inhoud om te zeggen wat ik écht denk of wil. Eigenlijk om de anderen niet te ontmoedigen of voor het hoofd te stoten”.

teamwork, team, team dynmics, team dynamiek, leiderschap, coaching, teamcoaching, coach,opleiding

Volgerschap - een nieuw perspectief op leiderschap

19/03/2018 - 13:45

Duizenden boeken zijn er inmiddels geschreven over leiderschap. Fortuinen worden er uitgegeven aan het vinden en opleiden van goede leiders. Versta me niet verkeerd … het is helemaal niet mijn bedoeling om afbreuk te doen aan de toegevoegde waarde van een goede leider. Het enige wat ik wil benadrukken is dat goed ‘volgerschap’ minstens even belangrijk is als goed ‘leiderschap’ om een team en organisatie succesvol te maken. 

Volgerschap – het klinkt raar. Mijn spellingscontrole blijft protesteren. Toch bevinden velen onder ons zich regelmatig in de rol van ‘volger’. Zelfs op het ogenblik dat we de rol van leider opnemen, nemen we parallel de rol van volger op. Een supervisor rapporteert immers aan een groepsleider, de groepsleider aan de manager, de manager aan de CEO, de CEO aan de Raad van Bestuur en ga zo maar door. Gezien we beide rollen op hetzelfde moment opnemen, dienen we in beide te excelleren.

 

leiderschap, engagement, kritisch denken, teamwork, team dynamiek, team dynamic, leadership

INVESTEREN IN COACHING = INVESTEREN IN DE GEZONDHEID VAN JE MEDEWERKERS

17/01/2018 - 11:30

Luisteren naar medewerkers en vanuit dat luisteren leiden: die basisvaardigheden behoeven meer ontwikkeling. Bovendien heeft een coachende, luisterende attitude een positieve impact op het ‘bindingshormoon’.

 

Keeping up appearances 5/10 : the love strategy

12/09/2017 - 22:00

At first I used to say : "There is no I in TEAM" - meaning : we have to think, feel and act as One in a team, if we want to be succesful, wouldn't you agree?

It happens to me once in a while, a perfect team! A team speaking in one voice, feeling aligned, supporting each other, acting and speaking as one. Too good to be true!? Being a peacekeeper myself, I could feel the harmony - almost the "love boat feeling" during my last team coaching session in an international back-office team. And I bought it...

Team strategieën

Uplift your coaching skills and finally become an ICF Certified Teamcoach - Be an early-bird and benefit from a 12% discount on the tuition fees!

28/07/2017 - 12:00

Are you one of the new leaders that wants to navigate your team through existing conflict and foster trust and cohesion? This Masterclass Teamcoaching, recognized by the International Coaching Federation, transforms leaders and individual coaches into teamcoaches.

Through the course you will discover many ways to build confidence, foster positive conflict, break old destructive patterns, leaving the team stronger, more capable for the future.

teamcoaching - opleiding - icf - certificatie - wordt coach - coaching - coach

Keeping up appearances 4/10: the rationalization strategy

7/06/2017 - 18:15

As a team coach I believe very strongly in the parallel process. In the parallel process, what happens in the workplace is also apparent when the team comes together for the team coaching session. Last Friday I witnessed it again.

I was working with a team and they had just completed an assignment (setting out chairs in a certain way in a given amount of time). I asked them to spare a moment to think about what they had observed, about themselves and others, during the task. One by one they shared their observations. Els’s observation had quite an impact...

teamcoaching team coaching team dynamics teambuilding team building shift training performance