Nieuws

Lees onze meest recente publicaties

Nieuws

‘Heartfelt Presence’ : met onverdeelde aandacht aanwezig zijn bij de ander

15/10/2018 - 18:15

In sommige Afrikaanse culturen begroeten mensen elkaar met de woorden : ‘'Sikhona' wat betekent 'I am here to be seen' en 'Sawubona' wat betekent 'I see you' . Vanuit deze intentionele begroeting voelt men samen een sterke harts-verbinding.

In onze Westerse cultuur, waarin we in de zgn. (zelf) gecreëerde VUCA wereld leven, vergeten we vaak de essentie van ons menselijk bestaan : het verlangen om te groeien in onze zelfrealisatie (cfr. Maslow)

Wat zo een evidentie lijkt te zijn kan wellicht een blinde vlek geworden zijn. 

Hoe goed bedoelde 'coping' strategieën een team minder succesvol maken en hoe ermee om te gaan.

12/07/2018 - 14:15

Coping is een van het Engels (to cope with) afkomstige term die betekent 'omgaan met iets of opgewassen zijn tegen iets'. Deze term wordt vaak gebruikt als er gesproken wordt over het omgaan met problemen of stress. Teamleadern hebben onbewust verschillende strategieën ontwikkeld om moet moeilijke situaties om te gaan. Afhankelijk van de context en de situatie maken deze houdingen, handelingen en acties een team meer of minder succesvol.

Wat is teamcoaching?

23/06/2018 - 10:15

Teamcoaching is het faciliteren van een gemeenschappelijk bewustzijnsproces. Waarbij onderliggende patronen en dynamieken die het functioneren van het team in stand houden helder worden. Tijdens dit proces nemen teamleden eigenaarschap over hun collectief leerproces en verbeteren zo hun performance én hun relaties met alle stakeholders.  Bekijk de video teamcoaching en hoor deelnemers uit de Masterclass Teamcoaching aan het woord.

In company programma in de kijker: Volvo Cars Gent Female Mentor Program

20/05/2018 - 10:15

In aansluiting op de internationale kick-off sessie rond het female mentor program in Zweden, organiseerde Volvo Cars Gent (VCG) een eigen FLM-traject welke opstartte in Gent in oktober 2017.
Doelstelling : inzetten op een dynamische balans tussen male en female talent. De toegevoegde waarde van de mix tussen mannelijk en vrouwelijke leiderschapsstijlen en -kwaliteiten in de schijnwerpers zetten en zo méér kansen bieden aan potentiële vrouwelijke leiders.

coaching on the job, coaching volvo, coaching, coach, coach worden, coach opleiding, insights, insights workshop

Celebrating the second anniversary of Coaching The Shift

20/05/2018 - 9:00

Coaching The Shift bestaat twee jaar. Vanuit een diep geloof vastgeroeste patronen die mensen en hun organisaties ziek maken te kunnen doorbreken, tekenden we op 3 mei 2016 de akte.

Hoe kwamen we op de naam?

coaching, teamcoaching, word coach, coach opleiding, succes vieren, coach worden

Werken met synchroniciteit als teamcoach

20/05/2018 - 8:45

Alles is perfect!
Bij het neerpennen van de eerste zinnen van dit artikel, trekt een luidruchtige familie mijn aandacht, vooral omdat ik opmerk welke oordelende taal zij spreken. Een gevoel van ergernis bekruipt me en ik ervaar moeilijkheden in het vasthouden van mijn ‘schrijf-focus’. Haha! Dit gebeurt nét nu, nét in deze periode, waarin ik herhaaldelijk ervaar hoe lastig het is om mijn gefocuste aandacht bij één enkele activiteit te houden… Nét nu ik start met het schrijven van een artikel over ‘synchroniciteit’.

synchroniciteit, coaching, teamcoaching, intuitie, opleiding, coach, coach competenties, word coach, coach worden

Het belang van een goed re-integratie beleid, niet alleen na ziekte.

14/04/2018 - 15:45

Veel bedrijven nemen heel wat initiatieven om hun nieuwe medewerkers zo goed en zo snel mogelijk te integreren binnen de bedrijfscultuur. Goede begonnen is immers half gewonnen… Integratie staat terecht hoog op de agenda. Naast het aanduiden van een buddy, kennismakingslunches met teamleden doen ook de eerste on-boarding apps hun intrede. Een paar weken voor de eerste werkdag ontvangen medewerkers welkomstberichten, tips ter voorbereiding op de eerste werkdag, filmpjes van collega’s, etc...

Zijn jullie een performant team of eerder een cozy club?

19/03/2018 - 14:30

Ieder team heeft een set ongeschreven spelregels die het reilen en zeilen van de teamleden bepalen. Gedraag je je volgens die regels, dan behoor je tot het team. Gedraag je je anders, dan riskeer je dat je buiten het team komt te staan.

Deze ongeschreven regels leiden echter niet altijd tot het hoogste niveau van performantie. Tijdens een recent intakegesprek omschreef een teamlid het als volgt: “Eigenlijk zijn wij een cozy club, we werken allemaal heel hard en zijn ontzettend aardig voor elkaar. Misschien wel te aardig. Het is super gezellig bij ons en iedereen houdt van deze sfeer.” Op mijn vraag “Jij ook?” antwoordde hij: “Hmmm, ik merk dat ik mij af en toe inhoud om te zeggen wat ik écht denk of wil. Eigenlijk om de anderen niet te ontmoedigen of voor het hoofd te stoten”.

teamwork, team, team dynmics, team dynamiek, leiderschap, coaching, teamcoaching, coach,opleiding

Volgerschap - een nieuw perspectief op leiderschap

19/03/2018 - 13:45

Duizenden boeken zijn er inmiddels geschreven over leiderschap. Fortuinen worden er uitgegeven aan het vinden en opleiden van goede leiders. Versta me niet verkeerd … het is helemaal niet mijn bedoeling om afbreuk te doen aan de toegevoegde waarde van een goede leider. Het enige wat ik wil benadrukken is dat goed ‘volgerschap’ minstens even belangrijk is als goed ‘leiderschap’ om een team en organisatie succesvol te maken. 

Volgerschap – het klinkt raar. Mijn spellingscontrole blijft protesteren. Toch bevinden velen onder ons zich regelmatig in de rol van ‘volger’. Zelfs op het ogenblik dat we de rol van leider opnemen, nemen we parallel de rol van volger op. Een supervisor rapporteert immers aan een groepsleider, de groepsleider aan de manager, de manager aan de CEO, de CEO aan de Raad van Bestuur en ga zo maar door. Gezien we beide rollen op hetzelfde moment opnemen, dienen we in beide te excelleren.

 

leiderschap, engagement, kritisch denken, teamwork, team dynamiek, team dynamic, leadership

INVESTEREN IN COACHING = INVESTEREN IN DE GEZONDHEID VAN JE MEDEWERKERS

17/01/2018 - 11:30

Luisteren naar medewerkers en vanuit dat luisteren leiden: die basisvaardigheden behoeven meer ontwikkeling. Bovendien heeft een coachende, luisterende attitude een positieve impact op het ‘bindingshormoon’.