Wat is teamleren? In 5 stappen naar een sterker team!

14/09/2022

De meest wendbare en effectieve teams doen aan teamleren. Door continue en collectief te leren passen teams zich sneller aan in verschillende situaties. Iets wat onmisbaar is in tijden van constante verandering. Wat is teamleren en hoe gaat het hand in hand met teamontwikkeling?

Wat is teamleren?

Teamleren is het delen en combineren van elkaars kennis, talenten en ervaringen om zo tot nieuwe collectieve inzichten te komen. De collectieve capaciteiten van een team zijn niet alleen sterker dan individuele capaciteiten, maar bieden ook de opportuniteit om elkaar te doen groeien.

De interactie tussen teamleden met verschillende perspectieven kan leiden tot nieuwe inzichten. Anderzijds kunnen teamleden ook van elkaar leren. Bijvoorbeeld door elkaars talenten te helpen ontwikkelen.

Volgens het teamontwikkelingsmodel van Peter Hawkins gebeurt teamleren in 5 fasen:

 1. Coördineren – Elkaars capaciteiten leren kennen en onderzoeken.
 2. Consolideren – Elkaars capaciteiten benutten om gezamenlijk te groeien.
 3. Reflecteren – Terugkijken op acties, experimenten en resultaten.
 4. Leren – Conclusies trekken uit de reflectie.
 5. Integreren – De nieuwe inzichten toepassen als team.
Temaontwikkeling effectieve teams

Ontdek meer over teamleren & collectief groeien in onze Teamcoaching Opleiding!

Kennis delen en collectief leren

Vaak worden teamleden ingedeeld en beoordeeld op basis van hun functieomschrijving. Hierdoor laat je echter ontzettend veel potentieel onbenut. Iedereen heeft namelijk persoonlijke ervaringen, interesses, talenten,… die kunnen bijdragen aan een beter team!

Bij teamleren delen teams elkaars kennis, ervaringen en fouten om er gezamenlijk lessen uit te trekken. Zo kunnen collega’s elkaar bijvoorbeeld bijstaan om nieuwe competenties van elkaar te leren. Naast het delen van kennis kan een effectief team ook rekenen op constructieve feedback en eerlijke kritiek. Op die manier helpt het team elkaar om de beste versie van zichzelf te worden.

Hoe lerend is jouw team? Doe onze gratis Team Scan en ontdek waar je kan verbeteren!

teamleren analyse

Het belang van reflectie voor teamontwikkeling

De meest effectieve teams maken altijd tijd voor reflectie. Tijdens deze momenten krijgen teams namelijk de kans om collectief te reflecteren op het leerproces. Dit hoeven geen eindeloze discussies te zijn. Integendeel, het doel is simpelweg om vast te stellen:

 • Wat doen we nu?
 • Wat gaat er goed?
 • Welke zaken kunnen we verbeteren?

Plan deze reflectiemomenten structureel in jouw werkroutine. Zo zorg je dat iedereen bewust blijft van zijn acties en de impact daarvan op de teamdoelstellingen.

Teamleren met een korte feedback loop

In tijden van onzekerheid en constante verandering is er nood aan een korte feedback loop. Deze cyclus zorgt voor een constante progressie en ontwikkeling van het team. Deze kleine incrementele verbeteringen zullen op termijn zorgen voor een sterk en weerbaar team.

Een feedback cyclus ontstaat zodra je de tijd neemt om te reflecteren. Vanaf dit punt kan het team als collectief lessen trekken en constructieve feedback geven. De inzichten tijdens het reflectiemoment informeren dus ook de toekomstige acties en de volgende cyclus. Hoe korter de feedback loop, hoe sneller het team zich kan aanpassen.

Stel jezelf en het team telkens de vraag:

 • Wat was onze vooronderstelling?
 • Welke zaken hebben we geleerd?
 • Wat zijn de vervolgstappen?
Teamleren teamontwikkeling model

Teamleren vraagt vertrouwen

Om collectief te leren moeten teamleden zich durven openstellen. Naast het delen van eigen kennis en inzichten moeten teamleden ook bij elkaar hulp durven zoeken. Dit vraagt naast openheid ook een stuk kwetsbaarheid. Dat kan alleen wanneer het team zich in een veilige omgeving bevindt.

Daarnaast moeten teamleden ook fouten durven maken. Volgens Peter Hawkins staat teamleren centraal in teamontwikkeling. Daarbij is experimenteren dus een essentieel onderdeel. Kortom, teams leren uit hun vorige ervaringen. Wanneer er geen ruimte is om fouten te maken of nieuwe dingen te proberen, is er dus ook geen ruimte voor teamleren.

Faciliteer teamleren als Heart Centered Leader! Ontdek meer over leiden in constante verandering.

Teamleren stappen teamontwikkeling model

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek