Individuele
Coaching

Een groot deel van ons leven brengen we door op onze werkplek. Daarom is het belangrijk dat iedere medewerker plezier en voldoening heeft in zijn werk en zich kan blijven ontwikkelen. Coaching helpt om je talenten aan te boren, zelf het heft in hand te nemen en zo te bouwen aan sterkere relaties, betere resultaten en gezondere organisaties.

Wat is coaching?

Coaching is een creatief reflectieproces waardoor iemands persoonlijk en professioneel potentieel aangewakkerd wordt en men er, vanuit een hoger bewustzijn in slaagt, de gestelde doelstellingen te realiseren. Hierbij blijft de coachee (= de persoon die gecoacht wordt) zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. Enkele belangrijke sleutels voor een succesvol  individueel coaching traject zijn : co-creatief samenwerkingsverband, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid , challenge en zelfsturing.  Volgens de deontologische code van de Internationale Coach Federatie (onze beroepsvereniging)is coaching niet bedoeld voor problematieken zoals burn-out, depressie, verslaving, etc … Daarvoor zijn er andere vormen van ondersteuning

Wanneer kiezen voor coaching?

Bedrijven met een coachcultuur schakelen coaching steeds vaker in wanneer de coachee voor een nieuwe uitdaging komt te staan. Dit kan een nieuwe functie zijn, een verandering in visie en strategie waardoor de medewerker andere vaardigheden dient te ontwikkelen, etc … Soms vertrekt coaching vanuit een moeilijke situatie, waarbij de coachee langere periode ondermaats presteert, zijn motivatie verloren is, etc … terwijl het bedrijf toch nog gelooft in het potentieel van deze medewerker. In beide gevallen helpt het om een (externe) vertrouwenspersoon te hebben die van op de zijlijn, onpartijdig en onbevooroordeeld meekijkt, meedenkt, luistert en uitdaagt zodat de coachee terug in zijn kracht komt te staan en de gewenste ‘shift’ creëert. 

Coaching is the universal language of change and learning!

0

Individueel Coaching traject

Een coaching traject  is een  gestructureerd proces, bestaande uit verschillende stappen:

 • Intakegesprek: kadering - doelen helder stellen
 • Coaching gesprekken
 • Tussentijdse terugkoppel gesprekken
 • Outtake gesprek

Ons coaching model : SHIFT ! ondersteunt daarbij om per stap het gesprek richting te geven en min of meer te structureren, zonder erin vast te lopen door de nodige flexibiliteit te voorzien en zo tot de nodige bewustzijnsverruiming te komen.

Coaching Thema's:

 • ​Visie en missie helder stellen, doelgericht werken, delegeren, feedback dialogen voeren
 • Onderhandelen, verkopen, beïnvloeden, netwerken
 • Leiding geven tijdens verandering, draagvlak creëren, situationeel leiderschap
 • Communicatievaardigheden: diep luisteren, empathie, krachtige vraagstelling, voluit aanwezig zijn
 • Teamwerking optimaliseren: conflicthantering, besluitvoeringsproces, timemanagement
 • Re-integratie , omgaan met stress, veerkracht verhogen, assertiviteit, balans privé-werk

 

De Coach:

 • Helpt de klant om zijn doelstellingen te ontdekken, te verduidelijken en af te stemmen binnen zijn huidige context
 • Moedigt de klant aan  tot zelfontdekking en zelfonthulling  
 • Ondersteunt de klant om zicht te krijgen op zijn talenten en hulpbronnen voor succes
 • Stelt vragen, spiegelt en daagt de klant uit zodat de klant zelf oplossingen en strategieën vindt om zijn doelstellingen te bereiken
 • Houdt de klant verantwoordelijk voor zijn eigen evolutieproces
Philippe Persyn en Johan Van Eeckhout in coaching geprek bij Coaching The Shift
methodes ingezet door Coaching The Shift bij individuele coaching gesprekken

Onze coaches zijn allen opgeleid tot op het niveau van triple –loop coachen. Dat betekent dat men zowel kan coachen op het niveau van gedrag & vaardigheden, waarden & overtuigingen als op het niveau van identiteit & missie. Daarnaast zijn ze ook onderlegd in het werken met persoonlijkheidsprofielen zoals Insights Discovery en  Enneagram. Ook andere meet instrumenten kunnen tijdens de coaching ingezet worden zoals bvb. Thomas/Kilman conflict stijlen, Vragenlijsten Lencioni, NLP Meta-profiel analyse, 360° vragenlijst, Assertiviteitstest , Situationeel Leiderschap, Offman Kernkwadranten, Stress en Burn-out bevraging, e.a.

Onze coaches zijn allen geaccrediteerd als Insights Practitioners, Master of Practitioner NLP,  en zijn allen erkend door de Internationale Coaching Federatie als experts in hun vak met het label PCC of MCC. Wil je méér over weten, check de individuele curricula van de coaches.

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek