Organisatie
Coaching

Uitdagingen van de 21e eeuw

De toekomst van onze bedrijven is sterk verbonden met de evoluties in de rest van de wereld. Er zijn veel economische, ecologische, politieke en maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen. Uitdagingen waar we als organisaties mee geconfronteerd worden en die de werking er niet makkelijker op maken als we blijven vasthouden aan de oude manier van werken. Toch hebben we ongelooflijk veel potentieel om deze uitdagingen te kantelen in opportuniteiten en er samen een betere wereld van te maken. Door ons niet te laten afremmen door wat vandaag wetenschappelijk en technologische mogelijk is, door onze intuïtie en verbeeldingskracht de vrije loop te laten, door geïnspireerd over disciplines heen samen te werken vanuit gelijkwaardigheid, wordt iets nieuws geschapen. Iets ongelooflijk krachtig waar geen van de betrokkenen nog controle over heeft en soms hele sectoren op hun kop zet.

 

Van I-Q naar E-Q naar WE-Q

De voorbije jaren werd het belang van emotionele intelligente naast intellectuele intelligentie erkend. Willen we onze organisaties echter klaar maken voor de toekomst dan dienen we de shift verder te zetten van E-Q naar WE-Q. Hiervoor is een nieuwe vorm van leiderschap nodig waarbij medewerkers vanuit bezieling gedeelde verantwoordelijkheid nemen om de gewenste shift waar te maken. Coaching en opleiding zijn goede katalysators om vanuit een hoger bewustzijn deze transformatie mogelijk te maken. Toch zal inzetten op individuele of team coaching niet voldoen. De uitdagingen zit veeleer in hoe de verschillende delen met elkaar relateren. We dienen dus grensoverschrijdend te werk te gaan en aan inter-teamcoaching te doen zowel horizontaal als verticaal. En om het engagement hoog te houden, het design van de organisatie (strategie, structuren, processen, functies) afstemmen op de gewenste shift.

duurzaamheid binnen bedrijven dankzij interventies van Coaching The Shift

Welke organisatievraagstukken houden jou bezig? Welke shift is er volgens jou nodig om als organisatie klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst? Versterken de strategie, de structuur, de processen en de cultuur elkaar of werken ze elkaar tegen? Zetten de directieleden zichtbare stappen in de shift van I-Q naar WE-Q? Zijn de medewerkers voldoende geïnspireerd en geëngageerd om mee te gaan in de verandering? Hebben jullie een helder beeld van wie jullie willen zijn als organisatie? 

Coaching The Shift kan de afstemming tussen strategie, structuur, processen en cultuur faciltiteren. Door middel van opleiding en coaching doorbreken we de grenzen van de subsystemen en laten ze beter onderling samenwerken. Op deze manier wordt het volledige organisatie potentieel aangesproken en ontstaat er een evolutie richting een 'bloeiende' organisatie.

Uitdagingen van de wereld van morgen - belang van organisatie coaching
Coaching The Shift from IQ to WE-Q

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek