Team
Coaching

Teamwerking optimaliseren

Om succesvol te zijn, moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. De creativiteit, het probleemoplossend vermogen van (cross-) functionele teams zijn hard nodig om te kunnen blijven innoveren.  Tijdens het team coaching traject ligt de focus op de optimalisatie van de teamwerking. Teamleden ontdekken hoe ze onbewust en ongewild de huidige realiteit in stand houden en wat er nodig is om de gewenste shift te creëren.

Doorbreek de cirkel

Tijdens het teamcoachingstraject ontstaat openheid en vertrouwen, het onbespreekbare wordt bespreekbaar. Gedaan met de meetings achter de meetings want iedereen zegt wat hij denkt en voelt op het moment dat het er écht toe doet . Teamleden scharen zich achter genomen beslissingen.  Doordat het bewustzijn is toegenomen, spreken teamleden elkaar aan op onproductieve patronen en sturen zij continu bij in hun onderlinge samenwerking.

Teamcoaching

Team coaching traject

Vaak voorkomende aanmeldingen:

  • Hoe kunnen we in een (nieuw) team vertrouwen opbouwen?
  • Hoe kunnen we méér helderheid creëren in onze visie, missie, waarden, identiteit, rollen en verantwoordelijkheden?
  • Hoe kunnen we onze processen uitlijnen en optimaliseren?
  • Hoe kunnen we méér engagement bekomen voor genomen beslissingen en ons beslissingsproces optimaliseren?
  • Hoe kunnen we met één stem naar buiten treden en draagvlak creëren voor verandering?
  • Hoe kunnen we een open dialoog voeren en onze conflicten constructief oplossen?
  • Hoe kunnen we het imago van ons team binnen en buiten de organisatie verbeteren ?
  • Hoe kunnen we de diversiteit en talenten binnen ons team nog meer benutten?
  • Hoe kunnen we cross-functioneel beter samenwerken?
  • Hoe kunnen we anticiperen op de veranderingen in de macro-omgeving (politiek, maatschappij, economie,...)
lego serious play door Coaching The Shift

Aanpak bij Teamcoaching

Gezien ieder team in een unieke bedrijfscontext functioneert, is elk traject maatwerk. Op basis van intakegesprekken met HR en de teamleden krijgen we een helder beeld van de huidige realiteit en de gewenste shift. Op basis hiervan stelt de teamcoach zijn aanpak voor. Na iedere teamdag, wordt een analyse gemaakt en in samenspraak beslist welke volgende interventies zinvol zijn.

De interventies varëren in functie van de thematiek van het team. Een greep uit het aanbod: Scannen van de teameffectiviteit en maturiteit, missie-visie-waarden-identiteitsoefening - vertrouwensoefening - ontdekken van persoonlijkheden - appreciative inquiry - heilige huisjes benoemen - conflicthanteringstijlen -  de strijd om macht - waardecreatie oefening op proces niveau - stakeholdermapping, ...

methodes gebruikt tijdens team coaching door Coaching The Shift

Onze coaches zijn allen opgeleid tot op het niveau van triple –loop coachen. Dat betekent dat men zowel kan coachen op het niveau van gedrag & vaardigheden, waarden & overtuigingen als op het niveau van identiteit & missie. Daarnaast zijn ze ook onderlegd in het werken met persoonlijkheidsprofielen zoals Insights Discovery en  Enneagram. Ook andere meet instrumenten kunnen tijdens de coaching ingezet worden zoals bvb. Thomas/Kilman conflict stijlen, Vragenlijsten Lencioni, NLP Meta-profiel analyse, 360° vragenlijst, Assertiviteitstest , Situationeel Leiderschap, Offman Kernkwadranten, Stress en Burn-out bevraging, e.a.

Onze  coaches zijn allen geaccrediteerd als Insights Practitioners, Master of Practitioner NLP,  en zijn allen erkend door de Internationale Coaching Federatie als experts in hun vak met het label PCC of MCC. Wil je méér over weten, check de individuele curricula van de coaches.

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek