Coaching
the Shift

"Coaching"

Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen zit in mensen en hoe ze met elkaar omgaan. Hun bereidheid om uit hun comfortzone te komen en zo hun volle potentieel te benutten, maakt organisaties sterk. Te midden van ons druk-druk-druk bestaan, biedt coaching de ruimte om te  vertragen en om tot méér helderheid en (zelf)bewustzijn te komen. De coach nodigt uit tot een diepgaand gesprek waarin nieuwe manieren van denken, handelen, en zijn, worden geëxploreerd. Vanuit een dieper begrip en met meer gefocuste aandacht kiest men nieuwe opties en brengt deze in de praktijk. 

"The Shift"

Wereldwijd rijst  een paradigma shift van een 'Ik'-gerichte naar een 'Wij'- gerichte maatschappij. Dit is het gevolg van een collectieve innerlijke sprong in bewustzijn die door alle mensen wordt ervaren. Een ‘Wij’ – gerichte maatschappij  met gezonde samenwerkingsverbanden en - relaties gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid waarin mensen bewust kiezen voor integer en bekrachtigend (zelf-)leiderschap.We 'shiften' - glijden - uit het tijdperk van vastgeroeste hiërarchieën, autoritaire leiders en volgzame medewerkers, naar bewuste, verantwoordelijke, autonome medewerkers en leiders.

Missie

Missie

Coaching The Shift is jouw strategische partner die je begeleidt in de shift naar een bloeiende bedrijfscultuur. Onze coaching en training diensten ondersteunen je in het transformeren van oude patronen en het ontdekken van een nieuwe manier van bewuster denken, handelen en 'aanwezig zijn' op de werkplek.

Visie

Visie

Wij zien een nieuwe wereld waarin mensen bewust zijn hoe alles en iedereen met elkaar is verbonden. In deze wereld vervullen  onze kinderen op een gezonde manier hun eigen missie in alle vrijheid en vreugde, verbonden met elkaar en met de wereld.  Bezielde en Gezonde Bedrijven zijn een belangrijke doelgroep waarmee wij deze nieuwe wereld willen helpen creëren.

Waarden

Waarden

De vijf kernwaarden die ons samen brachten en kenmerken zijn: 'Verbinding', 'Verwondering', 'Eénvoud', 'Moed' en 'Gezonde ambitie'. Ze staan voor alles wat wij belangrijk vinden en vormen de basis van onze organisatie cultuur. Ze zijn het kader voor alle medewerkers en wijzen ons dagelijks de weg bij het nemen van belangrijke beslissingen. De ziel van onze 'tribe'.

Team

Zoals steeds meer wetenschappelijk onderbouwd wordt, ligt de sleutel tot échte transformatie vervat in de kwaliteit van het 'zijn'. Dat betekent dat hoe méér de coach en coachee aanwezig zijn met body en mind, in verbinding met zichzelf en met elkaar, hoe méér kans dat er nieuwe lagen van bewustzijn ontsloten worden. Er komt dan nieuwe informatie vrij waarmee de coachee vanuit volle bewustzijn kan werken.
Ontluikend groeipotentieel

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek