4 kenmerken van transformationele leiders - Welk soort leider ben jij?

02/03/2022

De snelheid waarop de wereld vooruitgaat en de uitdagingen die dat met zich meebrengt vragen om een nieuw soort leiderschapsstijl. Er is nood aan een aanpak die met aandacht voor het individu een gevoel van samenhorigheid en impact creëert. We spreken over transformationele leiders. Zij, die als rolmodel de waarden van hun organisatie belichamen. In dit artikel ontdek je wat transformationeel leiderschap is en waarom organisaties hier nood aan hebben!

Wat is transformationeel leiderschap?

Velen van ons klampen zich onbewust vast aan oude denkkaders en structuren uit angst voor de onzekerheid die de nieuwe wereld met zich meebrengt. Om onszelf te beschermen tegen potentieel verlies of uit angst om de controle te verliezen leggen we onszelf allerlei limieten op die ons in een passieve of reactieve rol houden. Meer dan ooit hebben organisaties nood aan nieuwe systemen die opnieuw ons creërend vermogen aanspreken.

Doelen en objectieven geven richting, maar het zijn niet de enige middelen om met een team vooruit te geraken. Wanneer mensen zich inzetten vanuit een intrinsieke motivatie, omdat hun waarden en overtuigingen overeenkomen met die van het bedrijf voelen ze zich verbonden aan de visie en acties van het bedrijf. Zaken zoals ontwikkeling, innovatie, creativiteit, betrokkenheid en integriteit staan hier voorop.

Transformationeel leiderschap draait om transparantie en openheid. In een VUCA-wereld moet je ook en vooral kunnen omgaan met het ‘niet weten’. Je leert terug je intuïtie gebruiken.

Bij transformationeel leiderschap is er geen klimaat van prestatiedruk of opgelegde systemen en structuren. Er wordt actief plaats gemaakt voor eigen inbreng, uitdagingen en vernieuwende ideeën als antwoord op een wereld in verandering.

De mate waarin leiders hierin een rolmodel zijn, zal zorgen dat medewerkers in deze omgeving kunnen groeien en bloeien. De leider bepaalt het bewustzijn van het bedrijf. Een leider die de waarden van het bedrijf volledig bezielt en onderbouwt met zijn acties is een leider waar mensen zich achter scharen.

Dat vraagt natuurlijk veel introspectie, bewustzijn en intentie. Je moet jezelf kunnen ontstijgen en buiten je eigen comfortzone treden. Dat wil zeggen oude gewoontes inruilen voor nieuwe, gezondere rituelen. Terug leren luisteren naar je lichaam en geest om zo met meer focus op het zijn in plaats van doen te leiden.

Een bezielende leiderschapsstijl die vertrekt vanuit jezelf – ontdek het Heart Centered Leadership training programma!

4 kenmerken van transformationele leiders

Transformationeel leiderschap omvat verschillende aspecten. De term werd eerst gebruikt door bedrijfspsycholoog Bernard M. Bass die het als volgt omschreef: “Leiders en volgers brengen elkaar tot een hoger niveau van moraliteit en motivatie.” Hieruit wordt al snel duidelijk hoe belangrijk de voorbeeldrol en het gevoel van samenhorigheid is.

“Transformationele leiders hebben positieve verwachtingen van hun volgers, omdat zij geloven dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.” – Ronald E. Riggio

Transformationeel leiderschap gaat om leiders die positieve verandering teweegbrengen. Ze inspireren en motiveren namelijk volgers door zelf het voorbeeld te stellen. Het verschilt van transactioneel leiderschap waar motivatie wordt gestimuleerd op basis van beloningen. Transformationele leiders investeren naast het verrichten van werk ook tijd in de ontwikkeling van potentieel. Zij zien voorbij de medewerker vooral ook de mens.

Bedrijfspsycholoog Ronald E. Riggio identificeert 4 elementen van transformationele leiders:

transformationeel leiderschap elementen

1. Geïdealiseerde invloed

Wanneer leiders een rolmodel zijn voor anderen in het team doordat ze dezelfde kernwaarden delen met het bedrijf. Dit soort leiders stellen het voorbeeld om te volgen en bezielen de organisatie volledig in hun doen en zijn.

2. Inspirerende motivatie

Leiders geven vertrouwen en motiveren medewerkers door ze te inspireren en betrekken in de visie van de organisatie. Daardoor zorgt deze leiderschapsstijl voor een gevoel van samenhorigheid, doelgerichtheid en impact.

3. Geïndividualiseerde overweging

Leiders hechten belang aan de individuele emoties en behoeften van hun mensen. Dat wil zeggen dat ze naar alle standpunten luisteren om zo een omgeving te creëren waarin iedereen kan bloeien. Kortom, deze leiders staan volledig ten dienste van hun team. Via coachend leidinggeven begeleiden ze hun team naar zelfsturing en ontwikkeling.

4. Intellectuele stimulatie

Mensen krijgen opportuniteiten en worden gestimuleerd om creatief en innovatief te zijn. Elk idee is welkom! Dit soort omgeving geeft mensen de kans om te leren, groeien en hun comfortzone uit te breiden. De leiders betrekken en ondersteunen het team bij complexe uitdagingen. Deze leiderschapsstijl daagt mensen uit om hun assumpties in vraag te stellen en problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

De 4 elementen van transformationeel leiderschap tonen aan hoe leiders zowel de organisatie als individuele medewerkers kunnen vooruithelpen. Het is een leiderschapsstijl die verder kijkt dan het transactioneel aspect en plaats maakt voor de mensen in de organisatie. Transformationele leiders willen hun mensen inspireren, bekrachtigen en stimuleren om zo ook de individuele en groepsprestaties te overschrijden!

leiderschapsstijl test
Doe de leiderschapsstijl test

Een synergie van leiderschapsstijlen – welke is juist voor mij?

Is er één juiste leiderschapsstijl om te volgen? Is transformationeel leiderschap de ultieme aanpak voor mij? De waarheid is, dat organisaties en mensen behoefte hebben aan allerlei soorten leiderschap. De juiste aanpak hangt af van de persoon en context van de situatie.

Bijna elke manager is bekend met situationeel leiderschap. Hierbij kijkt men naar de maturiteit van een medewerker tegenover zijn competenties in een bepaald domein. Leidinggevenden passen vervolgens hun leiderschapsstijl aan naar de mate waarin medewerkers sturing of ondersteuning nodig hebben.

leiderschapsstijl situationeel leidinggeven

De juiste stijl op het juiste moment gebruiken is moeilijk maar enorm belangrijk. Laat je te snel de controle los? Dan voelen medewerkers zich misschien in de steek gelaten. Wil je juist te veel sturen? Dan krijgen medewerkers misschien het gevoel dat je ze niet vertrouwt.

Een gezonde mix van leiderschapsstijlen zorgt voor balans in de organisatie. De juiste leiderschapsstijl hangt af van de situatie en context, en ze hebben allen hun voor-en nadelen. Directief leiderschap is bijvoorbeeld effectiever in crisissituaties met de focus op resultaat, terwijl transformationeel leiderschap eerder inspirerend werkt.

Het belangrijkste is dat je als leidinggevende je eigen stijl kan ontdekken en ontwikkelen. Dat begint bij zelf-leiderschap. Je leert jezelf beter begrijpen en identificeert waar je naartoe wil om vervolgens met intentie naar je doelen toe te werken. Het gaat over de wie, wat, hoe en het waarom van je eigen leven.

Een leiderschapsstijl die bij je past? Ontdek hoe zelfleiderschap werkt als accelerator binnen teams en organisatie in één van onze infosessies!

transformationeel leiderschap

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek