Single, double & triple loop learning - Coaching tools voor gedragsverandering

29/06/2022

Chris Argyris, bedrijfskundige en hoogleraar aan de Harvard Business School ontwikkelde learning loops als ontwikkeling & coaching tools voor duurzame gedragsverandering (binnen lerende organisaties). Single loop learning focust op acties terwijl double loop learning focust op ons denkkader. Hoe beïnvloeden overtuigingen onze manier van denken en onze acties? Ten slotte is er triple loop learning dat kijkt naar onze interne motivatie en drijfveren.

Learning loops zijn een vorm van feedback cyclus waarbij je effectieve gedragsverandering teweegbrengt naarmate je gewenste resultaten wel of niet behaalt. Zo leer je niet alleen sneller uit je fouten maar ook uit je successen. Je baseert je acties, overtuigingen en visie op eerdere ervaringen.

Zelf gedragsverandering teweegbrengen? Word coach met onze ultieme startersgids!


Single loop learning

Single loop learning draait rond jezelf verbeteren. Je stuurt hier je acties bij op basis van de resultaten die je ziet in de externe omgeving. Kan WAT je doet beter?

Single loop learning Argyris

Single loop learning is een directe vorm van gedragsverandering. Je wil andere resultaten zien dus je handelt anders. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren of gewoonweg door meer bewust te zijn. Wat kan jij vandaag al doen om morgen betere resultaten te zien?

Hoewel single loop learning een goede manier is om snelle resultaten te zien van gedragsverandering kijkt het niet naar de oorzaak van het probleem. Wat als je telkens terugvalt in een reeks oude gewoonten? Wanneer we als persoon of organisatie telkens dezelfde patronen zien terugkomen is het tijd om over te schakelen op Double loop learning.

Double loop learning

Double loop learning draait om vernieuwing. Het omvat de manier waarop we denken of HOE. Vaak zijn het namelijk onbewuste overtuigingen en veronderstellingen die tot ongewenst gedrag leiden.

Voor duurzame gedragsverandering moet je de manier waarop je denkt vernieuwen. Welke overtuigingen werken onbewust en ongewild in jouw nadeel? De verkeerde overtuigingen kunnen vaak belemmerend voelen, zowel individueel als binnen teams en organisaties.

Double loop learning coaching tools

Vaak laten we ons tegenhouden uit angst voor falen of niet geaccepteerd worden. Deze overtuigingen leiden meestal tot een laag zelfvertrouwen en een fixed mindset. Hier wordt gedragsverandering gesaboteerd door zelflimiterende overtuigingen.

Mensen zijn echter gewoontedieren. Daarom is het belangrijk om nieuwe overtuigingen te vinden die jouw doelen wel dienen. Durf je overtuigingen aan de kaak te stellen & waag de sprong naar jouw nieuwe zelf!

Triple loop learning

Triple loop learning draait rond jezelf ontwikkelen. Vernieuwing vraagt een heldere visie om naartoe te streven. WAAROM doen wat je doet? Anderzijds gaat het ook over jouw identiteit of WIE je bent. Waar sta je voor? Dit geldt opnieuw zowel individueel als voor teams en organisaties.

Triple loop learning gedragsverandering

Gedragsverandering op niveau van identiteit gebeurt niet over een nachtje slapen. Er wordt vaak gezegd dat triple loop learning gaat over de manier waarop we leren of groeien. Met andere woorden, wat zijn onze waarden en principes, wat zijn onze drijfveren en persoonlijkheid?

Het kader waarin we handelen is enorm belangrijk. Is er een veilige leeromgeving waar fouten worden gezien als opportuniteiten om te leren? Wat is het beleid? Welke restricties zijn er?

In organisaties verwijst Argyris naar het collectief bewustzijn, of het vermogen van de organisatie om de manier waarop hun mensen leren te ontwikkelen, vernieuwen en optimaliseren om zo een concurrentieel voordeel te behalen.

Learning loops & gedragsverandering

Argyris’ Learning loops zijn feedback cyclussen waarbij je het effect van bepaalde handelingen, overtuigingen of motivaties gaat peilen aan de realiteit. Het is de manier waarop de mens leert. We leren uit onze ervaringen om te zien wat werkt en wat niet werkt. Ook kunnen sommige ervaringen tot onrepresentatieve overtuigingen leiden.

De drie learning loops zorgen allemaal voor gedragsverandering op verschillende niveaus. Je kan ze inzetten als coaching tools op niveau van competenties, overtuigingen en identiteit.

Bij single loop learning spreken we over incrementele gedragsverandering door het bijsturen van acties. Double loop learning herkadert vervolgens de manier van denken en maakt ruimte voor bekrachtigende overtuigingen. Ten slotte zorgt triple loop learning voor transformationele gedragsverandering op niveau van identiteit.

Ontdek maandelijks nieuwe coaching tools in jouw inbox via onze inspiratiebrief!

Learning loops gedragsverandering

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek