Soorten Coaching: welke coachingsstijlen zijn het beste voor jou?

01/02/2023

Wat voor soorten coaching zijn er en welke coachingsstijl werkt het best voor jou? Met de groei van coaching als beroep en als ambacht, ontstaan er steeds meer coaching vormen. Alle coachingsstijlen hebben andere doelen, focus gebieden en technieken. Een professionele coach neemt echter het beste uit verschillende soorten coaching om zo holistisch een coachee te begeleiden bij het oplossen van zijn probleem.

Bij Coaching The Shift onderscheiden we vijf soorten coaching. Welke type coach heb jij nodig? En welke soort coaching opleiding kan je hiervoor volgen? Ontdek het in dit artikel:

 1. Individuele coaching
 2. Team coaching
 3. Organisatie coaching
 4. Performance coaching
 5. Breakthrough coaching
 6. Masterminds coaching
 7. Soorten coaching specialisaties

Individuele coaching

Dit soort coaching wordt meestal ingeschakeld voor mensen die een nieuwe uitdaging aangaan, of voor een groot obstakel staan.

Enerzijds kan de coach jou helpen om bepaalde competenties te ontwikkelen. Dat kan gaan over algemene communicatievaardigheden, time management of conflicthantering, maar ook over vakspecifieke kennis.

Anderzijds kan je doorheen een individueel coaching traject werken aan meer onzichtbare zaken zoals jouw waarden en missie. Zo kan je bijvoorbeeld werken aan jouw zelfbeeld om opnieuw gemotiveerd en vol zelfvertrouwen voor jouw doelen te gaan!

Om deze coachingsstijl aan te leren volg je een opleiding zoals het ‘Professional Coach Training Program’.

Soorten coaching: professional Coaching

Team coaching

Dit soort coaching focust op het begeleiden van teams of groepen. Dit vraagt dan ook andere kennis en technieken van de coach. Zo leer je bijvoorbeeld om onproductieve gewoontes in het team te ontdekken en exploreren. Vervolgens zal de teamcoach het team ondersteunen bij het creëren van een veilige omgeving. Hier kunnen teams in open dialoog treden om zo collectief naar een gedeeld resultaat toe te werken.

Deze coachingsstijl wordt vaak ingeschakeld om onuitgesproken frustraties in het team naar boven te brengen om zo het gebrek aan betrokkenheid en verantwoordelijkheid om te buigen. Daarnaast kan het ook verbindend werken. Bijvoorbeeld door de doelen, taken en missie van het team te verhelderen.

Om deze soort coaching aan te leren volg je best een erkende coaching opleiding zoals de ‘Masterclass Teamcoaching’.

Soorten coaching: teamcoaching masterclass

Organisatie coaching

In tijden van constante verandering is er ook nood aan organisatie coaching. Deze coachingsstijl helpt organisaties om te gaan met moderne uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van personeel. De nieuwe medewerker wil meer dan enkel een salaris. Men wil impact maken in een bedrijf dat in lijn is met hun visie! Dat vraagt niet alleen een nieuwe vorm van leiderschap, maar ook een nieuwe structuur.

Weg met vastgeroeste hiërarchieën en logge, bureaucratische systemen! Hoe kan je als organisatie een cultuur en structuur uitbouwen die teams en individuen in jouw organisatie versterkt?

Het ontwikkelen van een coachende cultuur zorgt voor een growth mindset en meer bewustzijn bij medewerkers. Dit zorgt niet alleen voor meer individuele motivatie en betere prestaties, het bevordert ook kennisdeling tussen afdelingen en teams. Mensen zijn het meest waardevolle bezit van een bedrijf! Door grensoverschrijdend te werken kunnen organisaties enorme transformaties teweegbrengen.

Performance coaching

Deze coachingsstijl is vaak doelgericht en transactioneel. De coachee heeft een specifiek doel voor ogen waarbij hij ondersteuning zoekt. De coach dient hier als klankbord en helpt de resultaten verbeteren door veranderingen aan te brengen in het gedrag, de kennis of competenties van de coachee.

Een performance coach helpt bij het verhelderen van doelstellingen en het opstellen van een duidelijk plan van aanpak. Dit door actief te luisteren en vragen te stellen. Ten slotte zal de coach ook vooruitgang opvolgen en je ondersteunen met eventuele obstakels of hulpmiddelen doorheen het traject.

Deze coachingsstijl is één van de soorten coaching die je leert in deel 1 van het ‘Professional Coach Training Program’. Je kan het programma ‘Performance Coaching’ vanaf dit jaar ook afzonderlijk volgen. Zo leer je bijvoorbeeld om het bewustzijn bij de coachee aan te wakkeren zodat deze zelf verantwoordelijkheid kan nemen over zijn ontwikkelingsproces.

Coachingsstijlen: performance coaching

Breakthrough coaching

Deze coachingsstijl is meer transformationeel en persoonsgericht. Het is vooral van toepassing wanneer een coachee zich niet goed in zijn vel voelt, of wanneer een onbewuste overtuiging het potentieel van de coachee limiteert.

Als breakthrough coach help je bij het ontdekken en exploreren van deze belemmerende overtuigingen en automatische denkpatronen. Je helpt de coachee inzicht krijgen in zijn eigen denken, voelen en doen om zo zijn perceptie te verruimen. Zo kan de coachee bewust nieuwe denkkaders opbouwen die hem dienen in het behalen van zijn doelen.

Breakthrough coaching is de tweede coachingsstijl die je leert in het ‘Professional Coach Training Program’. Zo ben je na het afronden van dit traject ook in staat om shifts teweeg te brengen in de gedachten en overtuigingen van de coachee. Sinds 2023 kan je dit soort coaching ook afzonderlijk aanleren in het ‘Breakthrough Coaching Programma.

Coachingsstijl: mindset coaching

Masterminds coaching

Na vele aanvragen en lang mouwtrekken van onze alumni is het eindelijk zo ver. We starten een community voor en door coaches! Waarom? Wel, een enorme meerwaarde in onze coaching opleidingen is dat je jouw ontwikkelingsreis als coach en persoon deelt met gelijkgestemden. Je leert dezelfde dingen, hebt gelijkaardige doelen, uitdagingen en successen,...

Ook de deelnemers zien dat als een onschatbare sterkte:

Mijn traject bij Coaching The Shift zit er bijna op. Met knikkende knieën ga ik het einde tegemoet. En niet alleen voor de examenstress, maar ook omdat ik dan met een klein hartje afscheid zal moeten nemen van Magaly De Smet en Dorothee Willems en de 7 fantastische medekandidaten uit de groep. Wat een leerschool is het al geweest!” - Sylvie Pauwels, deelnemer Professional Coach Training Program

In de Shift & Grow community kan je dus leren, netwerken en groeien als community. Bouw aan waardevolle relaties en ontvang eerlijke, waardevolle feedback. Krijg inspiratie door inzichten van medecoaches en experts, en verfijn jouw coaching competenties. Zo kan jij jezelf en jouw coaching praktijk onderscheiden en jouw gewenste resultaten maximaliseren! Ontdek hier wat de community voor jou te bieden heeft!

Soorten coachingsstijlen groep coaching

Soorten coaching specialisaties

Er zijn natuurlijk nog veel andere coachingsstijlen die zich specialiseren in een specifiek vakgebied of coaching thema. Bijvoorbeeld:

 • Loopbaancoaching
 • Leadership coaching of executive coaching
 • Business coaching
 • Stress & burnout coaching
 • Life coaching
 • Paarden coaching
 • Coaching voor kinderen
 • Coachen in het onderwijs
 • Coaching in de zorg

Hoewel deze soorten coaching inzetbare kennis en technieken met zich meebrengen, zijn ze toegespitst op het behalen van specifieke doelen, of oplossen van specifieke uitdagingen. Ondertussen weten we echter al dat coaching geen ‘kant-en-klare’ oplossing is. Het gaat om zoveel meer dan alleen modellen en technieken!

Met een holistische coaching aanpak slaag je er in om het diepere, vaak onbewuste probleem bij de coachee te achterhalen, en zo samen naar oplossingen te zoeken. Uiteraard kan je de kennis vergaard uit verschillende soorten coaching inzetten om het probleem op de best mogelijke manier op te lossen.


Soorten coaching opleiding - coachingsstijlen

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek