Zelfleiderschap Gids: Jezelf coachen met de Hero’s Journey

27/03/2024

Leer jezelf coachen met onze zelfleiderschap gids! In een wereld die steeds sneller gaat willen mensen opnieuw hun eigen leven in handen nemen. Dat is niet altijd eenvoudig. Want het vraagt verandering. Daarom is zelfcoaching of persoonlijk leiderschap zo belangrijk. Hoe coach je jezelf doorheen de ups en downs van een ontwikkelingstraject?

Wij gebruiken hiervoor het bekende storytelling framework: de Hero’s Journey! Een prachtige parallel vol met metaforische inzichten en inspiratie.

Klaar om jezelf te coachen? Ontdek meer:

Wat is zelfleiderschap?

Zelfleiderschap is het vermogen om jezelf te coachen, sturen en motiveren zonder externe triggers. Dat wil zeggen dat je zelf beslist naar welke doelen je toe wil werken, en dit dan ook op eigen initiatief bereikt. Je neemt dus verantwoordelijkheid over je eigen leven, acties en resultaten.

Zelfleiderschap of zelfcoaching staat niet gelijk aan iets volledig alleen moet doen. Je kan altijd zelf op zoek gaan naar mentors, bondgenoten en andere hulpbronnen die het ontwikkelingsproces vergemakkelijken.

Zelfleiderschap jezelf coachen toolkit

Jezelf coachen met de Hero’s Journey

Het vermogen om jezelf te coachen is een belangrijk aspect van zelfleiderschap. Hieronder valt de vaardigheid om je eigen gedachten, gevoelens en gedrag te observeren en vervolgens transformeren. Het draait dus om leren uit je fouten, herkennen van patronen, en het ontwikkelen van de nodige competenties en overtuigingen die je doelen wel ondersteunen.

De Hero’s Journey is dan ook het perfecte model voor zelfcoaching. Het is een eeuwenoud storytelling framework dat je kan herkennen in quasi elk fictief verhaal. Maar het stopt niet bij fictie. Ook in het echte leven kunnen we veel parallellen leggen met de Hero’s Journey.

Zo herkennen we in dit model de cyclische ups en downs als de feedbackloop van het leven waardoor we ons denken, voelen en doen bijsturen.

  1. Het helpt om je eigen levensverhaal beter te begrijpen
  2. Je kan makkelijker uitdagingen, obstakels & overwinningen in een nieuw perspectief plaatsen
  3. Het helpt je om patronen te herkennen en benoemen, zodat je ze vervolgens kan overwinnen
  4. Je kan er talenten en vaardigheden mee ontwikkelen, om je doelen te bereiken
Jezelf coachen zelfleiderschap heros journey
De Hero’s Journey

I Het vertrek: tijd voor verandering

De Gewone Wereld

De Hero’s Journey begint bij de huidige realiteit. Hoe ziet jouw situatie er uit? Waar voel je ontevredenheid? Of wanneer ervaar je stagnatie? En waar wil je graag naartoe? Bij zelfleiderschap of zelfcoaching reflecteer je regelmatig op je huidige situatie. Zo blijf je proactief aan de slag met jouw ontwikkeling.

Bijvoorbeeld: Liesbeth is een jonge manager die al een paar jaar met veel plezier haar team leidt. Ze is erg gedreven en perfectionistisch, en heeft de neiging om alles zelf te doen. Dat zorgt voor veel stress en lange werktijden. Liesbeth merkt dat ze steeds minder energie heeft, en dat ze haar teamleden niet de kans geeft om te groeien.

De Roep tot Avontuur

Beschrijf vervolgens de uitdaging, of het probleem dat je wilt aanpakken. Wat zet je aan tot verandering? Welke triggers, zowel intern als extern, zetten jouw transformatie in gang? Door regelmatig te reflecteren en jezelf te coachen ben je meestal zelf de trigger tot transformatie. Loop echter niet vast in belemmerende gedachten. Probeer in plaats daarvan te voelen. Wat wil je echt? En wat moet er veranderen om deze gewenste realiteit te bekomen?

Bijvoorbeeld: Liesbeth voelt zich niet goed meer in haar vel. Ze heeft het gevoel dat ze achter de feiten aanloopt. Tijdens een teamoverleg uiten Liesbeths teamleden hun frustraties over het gebrek aan delegatie. Ze voelen zich niet gewaardeerd en missen de kans om nieuwe vaardigheden te leren. Liesbeth beseft dat ze iets moet veranderen.

Weigering van de Roep

Veranderen is moeilijk. Weerstand is dan ook een natuurlijke respons. Maar welke gedachten, twijfels en angsten houden je tegen om aan je transformatieproces te beginnen? Welke belemmerende overtuigingen houden je huidige realiteit (onbewust en) ongewild mee in stand?

Bijvoorbeeld: Liesbeth is bang om te delegeren. Ze is bang dat haar teamleden haar werk niet goed zullen doen, en dat ze zo haar job zal verliezen. Ze is ook bang om fouten te maken en beoordeeld te worden.

Ontmoeting met de Mentor

Jezelf coachen is niet eenvoudig. Maar je kan wel op zoek gaan naar mentors of andere hulpbronnen ter ondersteuning van jouw transformatieproces. Wie of wat kan je hierin begeleiden? Welke rolmodellen zijn jou misschien al voorgegaan?

Bijvoorbeeld: Liesbeth praat met haar coach over haar angsten. De coach helpt haar om te beseffen dat ze haar teamleden moet vertrouwen en dat ze fouten mag maken. De coach geeft haar ook tips over hoe ze kan delegeren.

Oversteken van de Drempel

Uiteindelijk spring je in het diepe. De eerste stappen zijn vaak de moeilijkste. Vaak staan we op de rem, uit angst voor het onbekende. Maar het zijn wel deze kleine, concrete acties die bijdragen aan zelfleiderschap. Wat is jouw eerst stap?

Bijvoorbeeld: Liesbeth beslist om te delegeren. Ze begint met kleine taken en geeft haar teamleden stilaan meer verantwoordelijkheid.

II De initiatie: een sprong in het onbekende

Beproevingen, Bondgenoten en Vijanden

Al snel zal duidelijk worden met welke obstakels en uitdagingen je te maken krijgt in elk transformatieproces. Soms zijn dat medewerkers of mensen in je omgeving die (onbewust en ongewild) de huidige realiteit mee in stand houden. Ze zaaien twijfelende gedachten in je hoofd. Daarom is het belangrijk om bondgenoten te vinden. Er zijn misschien nog andere managers met hetzelfde doel?

Zelfleiderschap is ook weten hoe je om hulp vraagt. Door zelf rolmodellen, mentors en bondgenoten op te zoeken maak je het een stuk makkelijker om jezelf te coachen.

Bijvoorbeeld: Liesbeth ervaart enkele tegenslagen. Sommige teamleden maken fouten en Liesbeth heeft moeite om los te laten. Er ontstaat ook kritiek van het team en haar manager. Tegelijkertijd vind Liesbeth troost bij een manager van een ander kantoor. Samen bespreken ze de moeilijkheden, en hun motivatie achter deze ontwikkelingsreis.

Nadering van de Grot

Het vraagt veel moed om jezelf te coachen. Het is vooral een kwestie om ondanks alle angsten en twijfels toch actie te ondernemen. Zo laat je de gedachten niet winnen, en krijg je de kans om je perceptie opnieuw te verruimen.

Bijvoorbeeld: Ondanks de kritiek en haar angsten moet Liesbeth uiteindelijk toch leren om de controle los te laten. Ze leert om fouten te accepteren, en er lessen uit te trekken. Daarbij ontdekt ze dat delegeren tijd kost.

Centrale Beproeving

De centrale beproeving is een sleutelmoment in jouw transformatie tot zelfleiderschap. Hier overwin je vaak jouw angsten, en schep je een nieuw beeld van de realiteit. Wat vroeger onmogelijk leek, is nu mogelijk.

Bijvoorbeeld: Liesbeth geeft een project volledig uit handen aan haar team. Ze delegeert de verantwoordelijkheden onder het team en besluit zelf niet tussen te komen. Hierdoor overwint ze haar angst en beseft dat ze haar teamleden kan vertrouwen.

Beloning

De beloning ligt niet persé in het resultaat, maar in de transformatie. Doorheen de Hero’s Journey verwerf je allerlei inzichten, vaardigheden en lessen die je een sterkere leider en persoon maken. Het gevoel van autonomie, progressie en meesterschap, dat is zelfleiderschap!

Bijvoorbeeld: Liesbeth krijgt complimenten van de directie. Ze is trots op haar team en op zichzelf. Ze heeft geleerd om te delegeren en ze heeft meer vertrouwen in haar eigen capaciteiten. De beloning ligt niet persé in de externe validatie, maar in de verworven vaardigheden & nieuwe overtuigingen die tot een doorbraak leidden.

III De Terugkeer: jouw nieuwe zelf

De Weg Terug

Uiteindelijk keren we terug naar de normale wereld. Maar hoe zal je deze transformatie integreren in jouw leven? Vaak hervallen mensen al snel terug in de ‘normale’ gang van zaken. Maar om je transformatie en zelfleiderschap te verankeren wil je ook jouw nieuwe gewoontes en overtuigingen verankeren.

Bijvoorbeeld: Liesbeth delegeert vaker en geeft haar teamleden meer verantwoordelijkheid. Ze is minder gestrest en ze heeft meer tijd voor haarzelf. Ook in haar privéleven wordt ze sterker in het verdelen van taken. Ze stelt zich assertiever op en herinnert zichzelf regelmatig aan het belang en de voordelen van delegeren. Zo creëert ze niet alleen een beter work-life balans, maar vergroot ze ook de competenties en betrokkenheid van haar team.

Wederopstanding

Je komt terug als herboren. Jouw “nieuwe zelf” – met meer ervaringen, wijsheid, inzichten. Je bent dus nog steeds dezelfde persoon, maar met meer bagage in je rugzak. Misschien heb je enkele negatieve overtuigingen kunnen ontkrachten? Of misschien zorgden verschillende succeservaringen voor meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld?

Bijvoorbeeld: Liesbeth is een sterkere en meer zelfverzekerde manager geworden. Ze is hierdoor een betere leider en ze heeft een betere band met haar team. De ervaring heeft haar geleerd dat ze zichzelf kan coachen, en dat elk pad naar succes is gevuld met ups en downs.

Elixer Terugbrengen

Ten slotte is er het doorgeven van de verworven lessen. Hier wordt zelfleiderschap plots transformationeel leiderschap. Je zet jezelf en jouw ervaringen, manier van zijn,… in om anderen te helpen transformeren. Hoe zal jij jouw ervaringen delen met anderen? Wat kan je doen vanuit jouw positie als “held” om anderen te inspireren en transformeren?

Bijvoorbeeld: Liesbeth deelt haar ervaringen met andere managers en inspireert hen om te delegeren. Ze deelt enkele tools, tips & valkuilen die haar op weg hebben geholpen in deze ontwikkelingsreis. Door zichzelf open te stellen dient Liesbeth als een rolmodel die vertrouwen schept. Als zij het kan, kan jij het ook!

Kortom, zelfleiderschap of zelfcoaching is een proces vergelijkbaar aan de Hero’s Journey. Sterker nog, het is een cyclus. Want na het overwinnen van één uitdaging, reikt een nieuwe zich al snel aan. Bewust worden van dit transformatieproces helpt ons om het beter te begrijpen. Zo kan je jezelf coachen richting jouw gewenste realiteit. Wanneer je inziet dat er geen ‘ups’ zijn zonder ‘downs’, dan valt er nog veel meer uit het leven te halen. Zo schuilt er achter elke moeilijkheid een opportuniteit!


Zelfleiderschap gids: jezelf coachen

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek