4 onmisbare rollen in High Performance Teams: David Kantor's teamrollen

13/09/2023

Hoe stel je high performance teams samen? Een onmisbaar aspect in elk performant team is een evenwichtige verdeling tussen teamrollen. De rollen van Kantor definiëren 4 gedragspatronen die ontstaan binnen een groep. Wat zijn de sterktes en blinde vlekken van elke rol? En waarom heb je alle rollen nodig bij het uitbouwen van een succesvol team?

Ontdek alles over de rollen van Kantor in dit artikel:

De rollen van Kantor

Volgens David Kantor hebben mensen de natuurlijke neiging om binnen groepen te handelen binnen vaste gedragspatronen. Kantor onderscheidt hierin 4 rollen:

 • Leiders – Hebben de natuurlijke eigenschap om te initiëren. Jij bent vaak degene die gesprekken start, stuurt en afsluit. Zonder jou is er geen directie, maar je kan soms ook te sturend overkomen.
 • Volgers – Zijn diegenen die instemmen met goede ideeën en ze uiteindelijk tot voltooiing brengen. Zonder jou is er geen actie, maar je mag niet vergeten om ook jouw eigen mening in te brengen.
 • Challengers – Brengen van nature uit nieuwe perspectieven en durven ideeën in vraag stellen. Zonder jou is er geen kritieke kijk en correctie. Te veel kritiek kan echter ook een obstakel worden.
 • Observators – Hebben het talent om vragen te stellen en zo ideeën te verduidelijken en concretiseren. Zonder jou is er geen perspectief, maar let op dat je niet blijft hangen in observatie.
Rollen Kantor high performance teams

Geen enkele rol is minder goed, of beter dan de rest. In tegendeel! Elke rol is gelijkwaardig, en ze zijn allemaal nodig voor het uitbouwen van een gezonde balans binnen high performance teams. Hoewel we vaak de neiging hebben naar één specifiek gedragspatroon kan je met voldoende bewustzijn shiften tussen de rollen. Zo breng je een breder perspectief aan jezelf en jouw team.

Elk performant team bestaat uit 4 rollen

De rollen van Kantor creëren een balans binnen teams die uiteindelijk tot de beste resultaten leiden. Elke rol heeft namelijk een functie in de ontwikkeling van het idee:

1) Leiders

Diegene die richting geven aan het team en vaak het eerste idee of initiatief op tafel leggen. Leiders zijn net niet altijd de formele leiders. Iedereen in het team kan de rol van leider opnemen. Bijvoorbeeld door het lanceren van een verbeteridee van een procedure, een afterwork drink organiseren, een afgerond project evalueren,... Het gaat dus eerder over het initiëren van een idee.

2) Volgers

Vervolgens zijn er de volgers die warm lopen voor het idee en er mee hun schouders onder zetten. Ze voegen ideeën toe of breiden erop uit en zorgen voor de effectieve implementatie van het idee. Hoewel leiders denken hiermee voldoende te hebben, zijn de andere rollen minstens even belangrijk om een idee succesvol te realiseren.

3) Challengers

Challengers zijn cruciaal voor het verfijnen en stresstesten van een idee. Ze bieden een kritische blik, en spelen dan ook vaak advocaat van de duivel. Een goede challenger daagt het idee uit met verschillende perspectieven.

4) Observators

Ten slotte zijn er observators. Deze personen doen scherpe waarnemingen en brengen dit vervolgens in tijdens teambesprekingen. Observators kijken niet alleen naar wat er gebeurt, maar vooral naar hoe het gebeurt. Door regelmatig te reflecteren kunnen ze sneller problemen benoemen en de samenwerking bijsturen. Deze observaties vergroten het collectieve bewustzijn van het team.

Wat als de teamrollen uit balans zijn?

Er zijn verschillende manieren waarop de teamrollen van Kantor uit balans raken.

 • Individuen zitten vast in 1 rol
 • Niemand treed op als leider om directie te bieden aan het team
 • Er zijn geen volgers om de visie te ondersteunen en waar te maken
 • Challengers domineren te veel, of krijgen juist geen kans om te spreken
 • Observators zeggen niets, of worden genegeerd
 • Automatische gedragspatronen en rollen blijven volharden

Hoe maximaliseer je de impact van elke rol?

De 4 (team)rollen van Kantor vormen samen een performant team. Maar hoe zorg je als teamcoach dat je het meeste uit elke rol haalt?

Ondersteun leiders bij het uitdrukken van hun authentieke zelf. Hoe kan je een ruimte creëren waarin leiders zichzelf kwetsbaar durven opstellen, en mensen aanmoedigen om hetzelfde te doen. In plaats van de visie op te drukken aan anderen.

Help volgers door voluit te luisteren met empathie en open houding. Luister met de intentie om beter te begrijpen in plaats van selectief te luisteren en jouw eigen interpretatie te geven aan de boodschap.

Begeleid challengers bij provocatief coachen en respectvol confronteren. Daag ideeën uit met een positieve intentie, in plaats van te handelen uit de overtuiging dat jij beter weet dan iedereen.

Leer observators om zekerheden op te schorten en te leren accepteren dat ze onmogelijk alles kunnen waarnemen. Ga er vanuit dat andere mensen dingen weten die jij niet weet, in plaats van jouw perceptie enkel te baseren op jouw eigen ervaringen.

Meer inzicht in jouw teamdynamieken? Vraag een Team Quickscan aan!

De sleutel tot high performance teams

Het geheim van high performance teams zit in het evenwicht tussen enerzijds mensen die hun ideeën en standpunten bepleiten, en anderzijdsdiegenen die standpunten durven onderzoeken en uitdagen. Deze open uitwisseling bevordert collectieve wijsheid en laat teams toe om sneller en effectiever te handelen.

Dus de volgende keer dat je in een groepssituatie zit, vraag jezelf dan af:

 • Welke rol speelt deze persoon in de interactie?
 • Hoe kan ik deze persoon ondersteunen bij het vinden en van zijn rol?
 • Welke mogelijke manieren zijn er om deze persoon effectiever in te zetten ten dienste van de groep?

Hoe meer de verschillende rollen tot zijn recht komen, hoe beter de teamprestaties. Je hoeft echter niet te blijven hangen in jouw natuurlijke rol. Als coach kruip je bijvoorbeeld in de verschillende rollen om het bestaande perspectief van de coachee te verruimen. Zo krijgt deze inzicht in zijn talenten en valkuilen. Ten slotte zorgen de rollen van Kantor vaak voor baanbrekende inzichten wanneer je de rolverdeling visualiseert, en zo een teambalans opmaakt.


Rollen Kantor high performance teams

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek