Leiden met intentie - Hoe je jezelf en jouw team in verbinding brengt!

16/02/2022

Heb je soms het gevoel dat je achter het leven aan holt? Ben je altijd druk, druk, druk en vind je geen tijd voor jezelf? Of blijf je maar alle richtingen uitgaan zonder ooit vooruit te komen? Het is niet simpel om aandachtig te blijven in een wereld die steeds sneller gaat. Meer dan ooit hebben we nood aan transformationeel leiderschap dat mensen terug tot rust brengt, om zo in verbinding met elkaar naar een gedeelde visie toe te werken.

Adem even diep in, en weer uit. Doe dit drie tot vijf maal tot je de rust en kalmte in je lichaam terug voelt. Leer vertragen. Wanneer je de tijd neemt om terug tot jezelf te komen open je de deur naar een leven vol bewustzijn. Beeld je in dat je elke dag volledig bewust kan starten en zo met een hernieuwde motivatie en heldere focus je doelen kan bereiken!

In ons nieuw leadership training programma Heart Centered Leadership hebben we het onder andere over de kracht van intentie.

Het is zo krachtig dat topatleten uit quasi elke discipline hier gebruik van maken. Winnaars hebben een ongelofelijke focus en doorzettingsvermogen. Een gouden medaille win je namelijk niet met één wedstrijd maar door jaren mentale en fysieke training die daaraan vooraf gaan. Hetzelfde geldt voor de leiders van de toekomst:

Leiden met een open hart

Heart Centered Leadership is een vorm van transformationeel leiderschap dat vertrekt vanuit een positieve en zelfs liefdevolle intentie.

Om voluit vanuit het hart te leiden moet je jezelf durven openstellen. Dat wil zeggen je eigen kwetsbaarheid tonen, maar ook je vertrouwen in anderen leggen. Dit vraagt heel wat zelfvertrouwen en verankering in jezelf. Goede leiders durven ook emoties tonen, maar laten zich er niet door leiden. Je beheerst emoties niet door ze op te kroppen maar door ze te doorvoelen en zo goed mogelijk aan te pakken of te verwerken.

Daartegenover, wanneer je moeite hebt met het hart openstellen ben je meer onzeker en afhankelijk van andermans goedkeuring. Zonder gronding is het moeilijk om een groep te leiden. Je hebt moeite om met anderen te verbinden en reageert onverschillig of juist gekwetst. Deze houding komt te vaak voort uit een opeenstapeling van angst, stress, onzekerheid of emotionele drainage.

“We are human beings not human doings"
Heart Centered Leadership training

Begin elke dag met intentie

Elk dag zit vol met nieuwe mogelijkheden. Enkel door terug tot rust te komen kan je jezelf terug vinden. Waar ben jij dankbaar voor? Welke dingen waardeer jij het meest? Vaak identificeren we onszelf met het stemmetje in ons hoofd, maar zijn we dat ook echt? Wanneer we tegen onze eigen waarden in handelen, spreken we van cognitieve dissonantie. Die ontstaat wanneer ons eigen gedrag in strijd is met ons overtuigingen.

Dit kan je alleen maar oplossen door of je overtuigingen en/of je gedrag aan te passen of te rationaliseren. Stilstaan bij wie je bent, welke (verdoken) waarden je hebt en hoe jouw handelingen daarmee stroken is de eerste stap richting zelfvervulling. Intentie is een krachtige coaching tool om dichter bij je ware identiteit te komen.

coaching model - cognitieve dissonantie

Ons onbewust brein trekt aan wat we bewust denken. Met andere woorden, wanneer we geen zin hebben in iets gaat ons brein focussen op alle negatieve aspecten. Gelukkig geldt hetzelfde ook omgekeerd! Je trekt de energie aan die je zelf uitstraalt. Je dag beginnen met een duidelijke intentie zet de toon voor de rest van de dag.

Het schept niet alleen meer duidelijkheid in de waarden waarvoor je staat, maar brengt deze ook in actie. Door je intentie bewust te benoemen zal je ook doorheen de dag aandachtiger zijn. Zeker op momenten waar je waarden worden uitgedaagd kan je nu, gegrond en met zelfzekerheid, je dagelijkse intentie als tool gebruiken om je focus te behouden.

Transformationeel leiderschap als accelerator voor verandering? Ontdek ons Heart Centered Leadership training programma!

Hoe intentie het verschil kan maken

Hoe jij handelt heeft invloed op de gedachten, emoties en acties van de mensen rondom jou. Het is een wisselwerking tussen verschillende ego’s. Net zoals een magneet kunnen die mekaar aantrekken en in harmonie samenwerken, of elkaar afstoten. Transformationeel leiderschap vraagt om een aanpak die mensen in harmonie brengt om samen naar een gemeenschappelijk doel te werken.

Onlangs had ik bijvoorbeeld een IT-probleem waar ik, eerlijk gezegd, niet volledig de omvang van begreep. Ik kon handelen op twee manieren:

Met positieve intentie & vertrouwen

Het probleem bewust met een positieve intentie aanpakken. Alvorens ik contact opneem met eender wie breng ik mijzelf tot rust. Kwaad reageren op een mail heeft toch geen zin. Het vergt maar enkele ademhalingen voor ik bewust actie onderneem.

Vervolgens nam ik met een open houding contact op met het team. Ik heb de situatie uitgelegd zonder iemand te beschuldigen. Daarna heb ik simpelweg om hulp gevraagd en uitgelegd dat dit probleem voor mij onbekend terrein is. Mijn vertrouwen ligt bij de experts, ik moet namelijk niet aan hen vertellen hoe zij hun werk moeten doen! Uiteraard heb ik niet gewoon het probleem afgeschoven. Ik ben me blijven openstellen om meer te leren over het probleem in zijn volle complexiteit, en wat ik kan bijdragen om het op te lossen.

Het resultaat is ongelofelijk. Quasi direct kreeg ik antwoord van verschillende betrokkenen om me te helpen. Sommigen hadden al direct initiatief genomen op basis van de informatie die ik gedeeld had. Iedereen bleef vriendelijk, en enkelen bedankten me zelfs om hen in te lichten!

Met wantrouwen & angst

Zonder bewust met een positieve intentie bezig te zijn had ik misschien boos of ongeduldig gereageerd vanuit een gevoel van angst, onbegrip of machteloosheid. Bijgevolg had ik waarschijnlijk een pak meer weerstand gekregen, waardoor mijn uiteindelijk probleem trager of helemaal niet wordt opgelost.

Wanneer we ons aangevallen of onveilig voelen hervallen we al snel in onze prehistorische gewoonten van ‘fight or flight’. Sommigen vluchten door het gesprek of een persoon te mijden, anderen bevriezen en nog anderen gaan dan weer het gevecht aan. We sluiten ons af van wat de ander zegt of luisteren selectief om vervolgens woorden te verdraaien en toch ons eigen gelijk te halen.

Hoe zouden zij hierdoor anders reageren? De kans is groot dat ze hun standpunt zouden willen verdedigen door het probleem af te wimpelen, verantwoordelijkheid te verschuiven of excuses te zoeken. De realiteit is nu echter dat fouten gebeuren, en wanneer ze op ons pad komen is het beter ze direct aan te pakken dan bezig te zijn met schuld.

Wanneer je jezelf kwetsbaar kunt opstellen en zo in verbinding met alle betrokkenen in co-creatie gaat, ontstaan er nieuwe perspectieven die vaak tot betere oplossingen leiden. De vraag is natuurlijk, hoe bereid ben jij om onbevooroordeeld naar jezelf te kijken?

transformationeel leiderschap vaardigheden

Conclusie: De aanhouder wint

Heb je soms moeite met uit je bed komen vol goesting? Ben je het beu om nieuwe voornemens te stellen om ze vervolgens te snel weer te laten vallen? Blijf vooral doorzetten! Terugvallen in oude patronen of gewoontes is menselijk. Het is maar door steeds alert te blijven en voldoende bij te sturen dat je de beste versie van jezelf kan worden.

De energie van de leider is bepalend voor de hele organisatie. Door je dag te starten met een liefdevolle intentie ben je niet alleen gemotiveerder, je trekt ook meer positiviteit aan. Mensen weerspiegelen de energie in hun omgeving. Transformationeel leiderschap begint door als leider vertrouwen en openheid uit te stralen, en zo mee een veilige omgeving te bouwen voor je team.

Meer intentie betekent ook meer bewustzijn. Neem regelmatig de tijd om te vertragen en bewust je intentie te bepalen en aan te houden. Blijf alert dat je niet in verouderde patronen hervalt doorheen de dag en stuur bij wanneer nodig.

De meeste waarde ontstaat wanneer iedereen in het team zich verbonden voelt aan elkaar en de waarden en doelstellingen van het bedrijf. Een cultuur van veiligheid, openheid en kwetsbaarheid biedt vaak nieuwe perspectieven die tot betere oplossingen leiden.

Leiden met intentie - Hoe je jezelf en jouw team in verbinding brengt!

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek