Inside Job: 5 voordelen & valkuilen van een interne coach!

19/07/2023

Coachende vaardigheden zijn niet meer weg te denken van de werkvloer. En de behoefte aan coaching blijft groeien. Organisaties hebben dan ook steeds meer redenen om te investeren in een interne coach. Een interne organisatiecoach kan de voorloper worden bij het uitbouwen van een gezonde werkomgeving en coachende cultuur. Hij ondersteunt interne coaching initiatieven en faciliteert zo organisatiewijde groei en ontwikkeling.

Wat is de rol van een interne coach? Wat zijn de voor-en nadelen van een interne coach, en hoe verschilt die van een externe coach? Ontdek alles wat je moet weten in dit artikel:

Wat is een interne coach?

Een interne coach is iemand die binnen een organisatie werkt en gedeeltelijk of volledig de rol van coach op zich neemt. Vaak gaat het hier over HR professionals of leidinggevenden. De coach maakt deel uit van het team, waardoor deze ook meer inzicht heeft in de bedrijfscultuur-, doelen, -en processen.

Interne coaches zijn vaak multi-inzetbaar. Zo dragen ze bij aan open en professionele communicatie, doelgerichte competentieontwikkeling en een beter algemeen welzijn van medewerkers.

De rol van een interne coach

De rol van interne coach staat niet meteen gelijk aan organisatiecoach. Coachende vaardigheden zijn namelijk nodig op alle niveaus van de organisatie. In de praktijk neemt een interne coach vaak verschillende rollen aan:

  • Individuele coach – Ondersteunen en begeleiden van mensen bij het verhelderen en behalen van persoonlijke en professionele doelen, verbeteren van prestaties en het ontwikkelen van de juiste competenties en mindset.
  • Teamcoach – Het faciliteren van een veilige en productieve werkomgeving en collectieve groei binnen teams stimuleert door de samenwerking, communicatie en prestaties te verbeteren in een continue feedback cyclus.
  • Organisatiecoach – Ondersteunen cultuurverandering, bijdragen aan een coachende cultuur, structuur en processen, interne coaching programma’s ondersteunen, omgaan met organisatiewijde verandering en evolutie
  • Loopbaancoach – Het assisteren van medewerkers bij het verkennen en ontwikkelen van verschillende carrièrepaden.
  • Leiderschapscoach - Als interne coach ondersteun je vaak ook het leiderschap bij het ontwikkelen van de juiste mindset en competenties om de balans tussen mens-en resultaatgerichtheid te vinden.
  • ...

Afhankelijk van waar de organisatie het meeste nood aan heeft kan de interne coach zich verder specialiseren, of laten begeleiden door externe coaches en experts. Zo kan je coaching bijvoorbeeld inzetten om de prestaties te verbeteren, doelgericht competenties te ontwikkelen, verandertrajecten te ondersteunen, en om het welzijn en weerbaarheid van mensen te vergroten.

Door reflectie aan te moedigen, open dialoog te bevorderen en coachend leiderschap te ondersteunen, tilt een interne organisatiecoach het collectief bewustzijn binnen organisaties ver naar omhoog.

Wat is het verschil tussen een interne & externe coach?

Externe coaches worden door organisaties ingehuurd als onafhankelijke professionals. Ze brengen vaak een frisse, objectieve blik met zich mee. Zo is een externe coach niet betrokken bij interne dynamieken, en vaak nog niet op de hoogte van achterliggende historiek.

Verschil rol interne coach en externe organisatiecoach

Het perspectief van een externe coach verschilt dus sterk met die van een interne organisatiecoach. Daarnaast brengt een externe coach vaak een brede ervaring met zich mee. Zo kan deze bijvoorbeeld spreken vanuit verschillende invalshoeken en ervaringen.

Verruim jouw coaching perspectieven & connecteer met gelijkgestemde coaches in het Shift & Grow netwerk!

De voordelen van een interne coach

Interne coaches brengen dus verschillende voordelen en opportuniteiten met zich mee. Zo kan je hun als organisatiecoach inzetten om verschillende initiatieven, mensen en niveaus te ondersteunen. Daarnaast hebben ze vaak een diepgaander inzicht binnen de organisatiecontext.

1) Kent de context

Een interne coach is vertrouwd met de historiek, mensen en problemen binnen de organisatie. Ze begrijpen de specifieke uitdagingen en dynamieken waarmee medewerkers te maken krijgen. Zo kunnen ze vaak gerichter advies geven

2) Heeft het vertrouwen van medewerkers reeds gewonnen

Als interne coach bouw je meestal een vertrouwensrelatie op met de medewerkers in de organisatie. Je bent een bekend gezicht waardoor mensen zich sneller openstellen en comfortabel voelen bij het delen van uitdagingen en doelen.

3) Is makkelijk toegankelijk

In tegenstelling tot externe coaches, ben je als interne coach flexibel en makkelijk toegankelijk om ondersteuning te bieden. Jouw bereikbaarheid en beschikbaarheid helpt mensen om contact te zoeken om het moment dat ze dit het meest nodig hebben.

4) Heeft inhoudelijke kennis over de werking, visie & strategie

Interne coaches hebben vaak ook diepgaande kennis rond de organisatiewerking, visie en strategie. Hierdoor kan je de coaching beter afstemmen op de bredere doelstellingen en behoeften in de organisatie. Zo kan je bijvoorbeeld sneller de juiste ontwikkelingsgebieden identificeren, en veelvoorkomende ondersteuningspaden uitbouwen.

5) Kost-efficiënt

Ten slotte kan een interne organisatiecoach een kost-effectieve manier zijn om coachende noden te ondersteunen binnen de organisatie. Doordat ze al deel uitmaken van de organisatie kan je ze inzetten op meerdere projecten en afdelingen. De coach fungeert hier als accelerator voor collectieve groei en ontwikkeling.

5 valkuilen voor de interne coach

Helaas brengt een interne coach ook enkele risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat interne coaches zich bewust zijn van deze valkuilen, zodat ze actief kunnen werken aan het vermijden ervan. Met behulp van continue ontwikkeling, reflectie en feedback vergroten interne coaches hun effectiviteit, en leren ze deze valkuilen omzeilen.

1) Belangenvermenging

Als interne coach is het soms moeilijk om een objectieve en neutrale positie in te nemen. Zeker wanneer er persoonlijke of politieke belangen in het spel zijn. Het is cruciaal dat de coaches zich hiervan bewust zijn, en er alles aan doen om onpartijdig te blijven binnen hun rol als coach.

2) Te vertrouwd met de omgeving & problematiek

Soms zijn interne coaches zodanig vertrouwd met de omgeving dat dit leidt tot aannames of vooringenomenheid. Met andere woorden, je kan de historiek van medewerkers niet loskoppelen met het probleem hier en nu.

3) Onvoldoende maturiteit om afstand te nemen van individuele relaties

Interne coaches hebben vaak bestaande relaties met medewerkers binnen de organisatie. Dit kan leiden tot uitdagingen bij het behouden van een professionele afstand tijdens het coachen. Het is belangrijk voor interne coaches om te leren hoe ze de rol van coach kunnen scheiden van hun persoonlijke relaties en ervoor te zorgen dat ze objectief en onbevooroordeeld blijven in hun coaching praktijk.

4) Mee doorslaan in slachtoffer of klaaggedrag van het team

Soms word je als interne coach geconfronteerd met klaaggedrag over de werkomstandigheden. Het is gevaarlijk voor interne coaches om hierin mee te gaan en zich zo te laten meeslepen in negativiteit. Als coach moedig je medewerkers aan om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen groei en ontwikkeling. Daarom moet je een goed evenwicht vinden tussen empathie en het bieden van constructieve oplossingen.

5) Moeite met vertrouwen creëren

Soms speelt jouw bekendheid binnen een organisatie ook in jouw nadeel. Zeker wanneer je een rol hebt binnen leiderschap of management. Zo durven sommige medewerkers zich niet volledig openstellen of voelen ze zich niet comfortabel bij het delen van persoonlijke en gevoelige informatie of kwetsbaarheden. Als interne coach moet je dus actief werken aan het opbouwen van een veilige omgeving voor coachingsgesprekken.

voordelen nadelen interne coach

Samen sterker: interne & externe coaches als complementaire partners

Hoewel interne en externe coaches vaak een andere invalshoek hebben, blijft hun objectief hetzelfde. Namelijk: de groei en ontwikkeling van mensen binnen de organisatie begeleiden en ondersteunen. Enerzijds biedt de interne coach een diepgaand inzicht in de historiek, visie en werking van de organisatie. Anderzijds brengt de externe coach een breed perspectief uit verschillende organisaties.

Door hun unieke kennis, inzichten en perspectieven te bundelen creëren ze een breder bereik voor een geïntegreerde coaching benadering. De complementaire expertise en vaardigheden zorgen voor een uitgebreider en evenwichtiger ontwikkelingsaanbod binnen de organisatie.

Versnel jouw groei als interne coach met een reflectie-en accountability partner! Boek een gratis gesprek & ontdek ons ‘Professional Coach Mentorship’ programma!


Rol interne coach - verschil externe organisatiecoach

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek