Vertrouwen Opbouwen: De Sleutel tot Duurzame Samenwerking

08/11/2023

Vertrouwen is de sleutel tot succesvolle relaties, zowel binnen als buiten organisaties. In het vorige artikel spraken we reeds over het belang van zelfvertrouwen. Dit artikel gaan we dieper in op de tweede golf: vertrouwensrelaties en het opbouwen van een vertrouwensband. Ontdek hoe je vertrouwen kan opbouwen met 4 kernen van geloofwaardigheid & creëer impactvolle relaties voor alle betrokken partijen!

De impact van vertrouwensrelaties

Een vertrouwensrelatie of vertrouwensband ontstaat wanneer twee of meerdere partijen doormiddel van open dialoog, een wederzijds niveau van respect en overtuiging bereiken. Beide partijen geloven in hetzelfde en zetten zich hier (samen) voor in.

Een vertrouwensband opbouwen is een stukje geven en nemen. Enerzijds geef je vertrouwen. Je gelooft in de positieve intentie, en erkent de capaciteiten van de ander. Zo vertrek je dus vanuit een gelijkwaardige positie. Anderzijds moet je ook vertrouwen krijgen, of opbouwen. Dat vraagt enige vorm van openheid en kwetsbaarheid. Je wil namelijk niets doen om argwaan of wantrouwen uit te lokken.

Vertrouwen is een vermenigvuldiger van impact en prestaties. Hoe meer je vertrouwen kan opbouwen, zowel binnen als buiten de organisatie, hoe groter en efficiënter de impact! Het is bewezen dat organisaties met vertrouwen tot 3X meer winst maken.

vertrouwen vertrouwensband opbouwen

Vertrouwen moet je opbouwen: het fundament voor succesvolle relaties

Wanneer je vertrekt vanaf een wederzijds vertrouwen is alles bespreekbaar, en dus ook werkbaar. Zoals je wel weet is vertrouwen een cruciale vereiste voor het voeren van open dialoog. Maar de impact van een sterke vertrouwensband gaat nog veel verder. Het bevordert autonomie en dus ook de snelheid van besluitvorming. Je handelt namelijk voor collectieve doelstellingen, en niet voor persoonlijke erkenning.

Daarbovenop is vertrouwen een fundering voor succesvolle samenwerking. Hoe steviger deze fundering, hoe steviger het huis. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat er meer ruimte is om:

  • Fouten te maken
  • Te experimenteren
  • Tegenslagen te verwerken

Dat geldt zowel voor interne als externe relaties. Zo zal een schoonheidsfoutje bijvoorbeeld zwaarder doorwegen bij een nieuwe klant, dan bij een bestaande klant. Waarom? Vertrouwen laat ons toe om een breder perspectief aan te nemen. In plaats van direct in het oordeel te schieten (judger mindset), kunnen we makkelijker relativeren.

Waarom tijd investeren in het opbouwen van vertrouwen?

Helaas blijven de meeste managers vasthangen in het oppervlakkige aspect van een relatie. Het opbouwen van een vertrouwensband begint echter al bij de intentie. Je kan namelijk geen goede relaties koesteren wanneer je mentaal alleen bezig bent met “de verkoop binnenhalen”, of “het project asap afkrijgen”.

Echte vertrouwensrelaties ontstaan pas wanneer je aandacht krijgt voor de mens achter de medewerker. Dat doe je als manager door er te zijn op momenten die echt tellen voor jouw medewerkers of klanten!

“Voor dit traject had ik enkel contact met de werkvloer om iets te laten doen. Sinds ik het Fostering Trust traject heb afgerond zie ik mezelf als een bondgenoot van het team. Door echt in dialoog te gaan met de verschillende medewerkers kreeg ik een veel beter beeld van alles wat fout liep, en de impact hiervan op zowel de resultaten als de mentale gezondheid van ons team! Sindsdien verdedig ik de belangen van het team wanneer een klant of SR partner de scope wil uitbreiden zonder overleg. De impact hiervan op het team was onvoorstelbaar. Ik kreeg sneller antwoord, meer overzicht en tot op vandaag werken we verder aan een steeds betere samenwerking!”

Mensen moeten het hart van de organisatie voelen. Ze willen deel uitmaken van een collectief geheel, in plaats van een radartje spelen in een kapitaalmachine. Dat gebeurt vooral op de informele momenten (die door digitalisering en thuiswerken steeds meer verloren gaan). Hier krijg je als manager voeling met de realiteit. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De koffiemomenten om even stoom af te blazen en frustraties te ventileren
  • Een viering van x jaar tewerkstelling
  • Iemand opbellen in ziekenverlof om te vragen hoe het gaat
  • Rekening houden met persoonlijke omstandigheden (zoals nieuwe ouders, een bijscholingstraject,…)

Hoe een vertrouwensband opbouwen? – 4 Kernen van credibiliteit

Om het vertrouwen van iemand te winnen moet je dat geloof ook waardig zijn. In Stephen Covey’s boek “De snelheid van vertrouwen” deelt hij 4 kernen van credibiliteit die je helpen bij het opbouwen van een vertrouwensband.

geloofwaardigheid en vertrouwen opbouwen vertrouwensrelaties cultiveren

1) Integriteit

Integriteit is meer dan alleen eerlijk zijn. Het is een karaktereigenschap waarbij je bewust handelt naar jouw normen en waarden. Stemt wat je zegt overeen met wat je doet? Ben je eerlijk? Is er congruentie in wie je bent vanbinnen en vanbuiten?

In vele gevallen betekent dat “het juiste doen”. Integere personen zijn betrouwbaar en laten zich niet zomaar ompraten. Dat wil echter niet zeggen dat je vastroest in jouw eigen waardenkaders. Integriteit wil ook zeggen dat je nederig genoeg bent om jouw eigen wereldbeeld te verruimen. Binnen een organisatie handel je bijvoorbeeld voor “het algemeen belang”.

Ten slotte vraagt het ook moed om integriteit te bewaren, vooral op momenten dat je in de minderheid bent. Er zijn echter compromissen te sluiten wanneer het op waarden aankomt. Bovenop alles is integriteit dus “doen wat juist is, ook al is het soms een moeilijker pad.”

2) Intentie

Vervolgens is er jouw intentie. Dit zijn de onderliggende drijfveren en motieven binnen bepaalde context. Je kan geen vertrouwensband opbouwen wanneer je met een verborgen agenda zit. Wil je bijvoorbeeld enkel een vertrouwensrelatie opbouwen omdat je zo:

  • Meer kan verkopen
  • Kans krijgt op promotie
  • Persoonlijke erkenning krijgt

Maak je geen zorgen. Het is nog steeds mogelijk om deze doelen te bereiken, maar dat is niet de focus van jouw intentie. Ga in plaats daarvan op zoek naar een wederzijds voordeel. Een relatie met een klant of mentor ziet er bijvoorbeeld helemaal anders uit wanneer je vertrekt vanuit de intentie om een meerwaarde te leveren.

3) Capaciteiten

Om geloofwaardig over te komen is het belangrijk dat je ook de juiste capaciteiten in huis hebt. Je mag bijvoorbeeld nog de juiste intentie en integriteit hebben, zonder de nodige capaciteiten zal het vertrouwen ontbreken. We leggen namelijk ons vertrouwen in mensen die goed werk leveren. Met andere woorden, we vertrouwen op bekwaamheid.

Binnen vele organisaties gebeuren promoties bijvoorbeeld op basis van het potentieel dat men in mensen ziet. Ze hebben niet alleen een basisfundament aan talent en ervaring, maar ook het vermogen om nieuwe capaciteiten te ontwikkelen. Zo is leiderschap bijvoorbeeld een continue ontdekkingsreis waarin je nieuwe dingen blijft leren en onderzoeken.

4) Resultaten

Ten slotte zijn er resultaten. Dit gaat nog een stapje verder dan capaciteiten. Je kijkt hier namelijk niet naar het potentieel, maar naar de effectieve geschiedenis van een persoon. Je zal bijvoorbeeld eenvoudiger vertrouwen opbouwen met een klant wanneer je eerdere resultaten kan aantonen. Hoe meer relevante resultaten die je kan aantonen, hoe groter het vertrouwen zal zijn.

Kortom, vertrouwen is een vruchtbare ondergrond om impactvolle relaties op te bouwen voor alle betrokken partijen. Het is wat de beste leiders & top performers onderscheidt. Zij die leiden met vertrouwen beseffen dat elke ontmoeting of interactie een kans is om vertrouwen op te bouwen en te versterken. Of dat nu binnen de organisatie, of daarbuiten is. Maar vertrouwen winnen begint met vertrouwen geven: durf jij jezelf openstellen?

Cultiveer een omgeving vol vertrouwen: ontdek hoe organisaties zich distantiëren met vertrouwen als fundament!


Vertrouwen relaties opbouwen organisaties

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek