Is wat je doet nog in lijn met de bestaansreden van jouw team?

21/12/2022

Het einde van het jaar is voor velen een goede periode om te reflecteren. Voor teams en teamleiders is het een goed moment om te vragen hoe het zit met jouw commissioning. Klopt de bestaansreden van jouw team nog? En sluit de realiteit hier nog op aan? Is wat we doen nog in lijn met de visie? In dit artikel reflecteren we op jouw team commissioning aan de hand van Peter Hawkins’ teamcoaching model.

Het 5C teamcoaching model van Peter Hawkins

Het teamcoaching model van Peter Hawkins bestaat uit 5 disciplines die teams helpen om bewust prestaties te optimaliseren. Elke discipline is gericht op het vergroten van duidelijkheid en samenwerking. Hoe meer je de feedback cyclus doorloopt, hoe meer je collectief leert als team.

Veel teams zijn goed in één van disciplines maar zelden in de volledige cyclus. Door hier bewust mee bezig te zijn ontwikkel je een performant team met een feedbackgerichte cultuur.

team coaching model peter hawkins commissioning
  1. Commissioning – Wat is de bestaansreden van het team? Waarom doen ze wat ze doen en voor wie?
  2. Clarifying – Wie doet wat? Is er een duidelijke verdeling in rollen en verantwoordelijkheden? Wat zijn de kernprocessen van het team?
  3. Co-creating – Hoe werkt het team als geheel? Welke teamdynamieken en relaties kun je herkennen? Wat voor cultuur is er in het team?
  4. Connecting – Worden alle stakeholders voldoende betrokken? Welke wederzijdse verwachtingen zijn er?
  5. Core learning – Hoe verwerkt het team collectieve inzichten? Wat doen ze om kennis te delen en een beter geheel te vormen?
team coaching model tools

Wat is team commissioning?

Commissioning is de bestaansreden van jouw team. Het beantwoordt de vraag: “Waarom zijn we hier en voor wie?” Met andere woorden jouw missie en visie. Soms maakt de hiërarchie in organisaties het moeilijk voor teams om te begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Het commissioneren van een team is daarom cruciaal om de doelen en taken te begrijpen.

Daarom is het belangrijk om te weten wie jouw stakeholders zijn en wat ze van jou verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een raad van bestuur, klanten, investeerders, leveranciers,… Hoe kan je beter omgaan met partners, klanten, medewerkers,… om zo meerwaarde te creëren?

Om succesvol te zijn moet een team zich verbonden voelen aan de missie en visie van het bedrijf. Dat vraagt heldere doelstellingen en succescriteria, wat dan weer te maken heeft met de volgende stap in het 5C team coaching model.

Is jouw commissioning nog juist?

Het is belangrijk om regelmatig de commissioning van jouw team af te toetsen. De wereld is in constante verandering. Onbewuste teams vallen vaak terug in een routine en verliezen ze de achterliggende ‘waarom’ uit het oog .

Zijn we helder over wat de stakeholders van ons verwachten? Is wat we doen nog in lijn met de visie? Hebben we op basis van onze commissioning nog steeds de juiste mensen op de juiste plaats? En zo niet, hoe kunnen we dan schuiven of mensen laten doorgroeien tot een beter geheel?

Dat kan soms bedreigend aanvoelen. Mensen komen met vragen zoals “Wat met mijn positie?” of “Wat als we die rol niet ingevuld krijgen?” Het vraagt flexibiliteit en leervermogen in teams om proactief om externe omstandigheden te reageren.

Hoe je een wendbaar team creëert met de juiste visie: Masterclass teamcoaching

De rol van de teamleider of teamcoach

Als teamleider of teamcoach speel je een belangrijke rol in het achterhalen en communiceren van de bestaansreden van het team. Jij vertaalt doelstellingen in meetbare resultaten en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit. Je bewaakt de voortgang, stelt een plan van aanpak op en motiveert de leden om hun doelstellingen te bereiken.

Je bent ook verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving waarin men luistert naar elkaars ideeën en meningen. Door middel van feedback kunnen teamleden leren van hun fouten en groeien in hun functie.

Dat doe je door deze drie pijlers te balanceren:

  • Team samenstelling – Is de samenstelling van jouw team nog juist? Heb je nieuwe rollen in te vullen? Zijn er meer of nieuwe profielen nodig? Hoe kan je mensen laten doorgroeien in een andere context?
  • Heldere verwachtingen – Is er duidelijkheid rond de missie en visie? Zijn er meetbare doelstellingen die hieraan vasthangen? Vult het team deze verwachtingen in? En zo niet, wat moet het anders doen om deze wel in te vullen?
  • Alle stakeholders verbinden – Als teamleider ben je vaak de verbindende persoon tussen verschillende lagen in de organisatie. Het is jouw taak om de belangen van verschillende stakeholders te verdedigen en in harmonie te brengen met die van jouw team.

Ten slotte moet je ervoor zorgen dat alle leden betrokken blijven bij het proces. Dit kan door regelmatig terugkoppeling te geven over wat er goed gaat, wat er verbeterd kan worden en hoe iedereens bijdrage waardevol is voor het succesvol afronden van projectdoelstellingen. Zo bouw je een team dat elkaar aanvult en helpt groeien ten voordele van de visie van het bedrijf en zijn stakeholders.

Masterclass team coaching opleiding
Team commissioning coaching model

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek