Obstakels als springplank voor ontwikkeling - Mentale blokkades doorbreken in 5 stappen!

12/07/2023

In een wereld die steeds sneller en complexer wordt, worden mensen steeds reactiever op hun omgeving. Onze aandacht wordt alle kanten uitgetrokken en we laten ons gemoed, acties en overtuigingen beïnvloeden door externe factoren. Al snel komen we hierdoor terecht in een negatieve gedachtencyclus. Deze mentale en emotionele blokkades opheffen vraagt enige bewustwording. Hoe kan je obstakels overwinnen en transformeren in een opportuniteit?

Ontdek meer in het artikel!

Wanneer obstakels veranderen in blokkades

Tijdens elk ontwikkelingstraject stoot je onvermijdelijk op obstakels. En hoewel je hier soms op kan anticiperen blijven bepaalde factoren buiten jouw controle. Het echte probleem ontstaat echter wanneer obstakels veranderen in blokkades. Deze mentale blokkades zijn vaak gegrond in limiterende overtuigingen en negatieve gedachten.

Obstakels zijn hindernissen tijdens een ontwikkelingstraject. Vaak kan je ze overwinnen door er proactief mee om te gaan. Over het algemeen zijn er twee soorten obstakels:

 • Interne obstakels: Komen van binnenuit, en heb je zelf onder controle. Bijvoorbeeld: onproductieve gewoontes en automatische gedragspatronen, limiterende gedachten, emotionele blokkades, conflict tussen verstand en gevoel,…
 • Externe obstakels: Komen van buitenaf, je hebt hier geen controle over. Bijvoorbeeld: digitalisering, economische trends, concurrentie, politieke beslissingen,…
mentale emotionele blokkades opheffen

Zowel interne als externe obstakels beïnvloeden je ontwikkelingsreis. En toch zijn het allebei mentale obstakels. Hoewel je externe factoren niet kan beïnvloeden kan je wel veranderen hoe je er zelf naar kijkt en mee omgaat. Je focust dus op wat je wel kan controleren in beide situaties, namelijk jouw perceptie, focus en mindset.

Obstakels veranderen in blokkades wanneer je er te reactief mee omgaat. Je wordt overweldigd door externe factoren die jouw perceptie beïnvloeden. Hierdoor ontstaan twijfels, angsten en frustraties die het obstakel groter doen lijken dan het is.

Voorbeelden van mentale en emotionele blokkades

Er zijn meerdere soorten mentale en emotionele blokkades die ieder van ons beïnvloeden op verschillende manieren. De eerste stap in deze blokkades opheffen is bewustwording. Daarom is het belangrijk om bepaalde patronen of obstakels te herkennen.

 • Automatische patronen – Onproductieve patronen zoals uitstelgedrag en limiterende gedachten die onbewust en ongewild mee de huidige realiteit in stand houden.
 • Oogkleppen of tunnelvisie – Te hard gefocust op één aspect. Geen aandacht voor andere perspectieven, informatie of opportuniteiten.
 • Fixed mindset – Limiterende gedachten die leiden tot een gebrek aan vertrouwen in jezelf en jouw vermogen om iets te bereiken.
 • Perfectionisme – Wanneer je de lat voor jezelf zodanig hoog legt dat geen enkele actie goed genoeg is.
 • Onverwerkte trauma’s – Conflicten, gebeurtenissen of relaties die leiden tot emotionele blokkades, angsten en vermijdingsgedrag.

Deze mentale en emotionele blokkades hebben een enorme impact op ons dagelijks leven, en zelfontwikkeling. Pas wanneer je deze mentale blokkades aanpakt kan je jouw volledige potentieel ontgrendelen. Zo creëer je niet alleen meer welzijn, maar ook een meer vervullend en betekenisvol leven!

Hoe kan je mentale en emotionele blokkades opheffen?

Mentale blokkades houden ons gevangen in een cyclus van angst, twijfel en stagnatie. Gelukkig kan je deze blokkades overwinnen met enige zelfreflectie en bewuste actie.

Deze 4 vragen helpen mentale en emotionele blokkades identificeren en opheffen door de focus te shiften:

1) Welk obstakel houdt je nu tegen?

Identificeer het obstakel dat je momenteel tegenhoudt. Neem tijd om te reflecteren en achterhalen wat de specifieke mentale of emotionele blokkade is die je ervaar. Is het een bepaalde overtuiging, angst of twijfel?

2) Wat heb je zelf onder controle?

Focus op wat je zelf onder controle hebt. Richt je aandacht op aspecten zoals jouw eigen mindset, acties en keuzes om beter te reageren in moeilijke situaties. Door jouw eigen aandeel te erkennen kan je stappen nemen om de mentale blokkade te doorbreken.

3) Wat is jouw level van autonomie en invloed?

In hoeverre kan je zelf autonomie en invloed uitoefenen met betrekking tot het obstakel dat je ervaart? Zijn er bijvoorbeeld acties die je kan ondernemen om de situatie voor jezelf te verbeteren? Wat is jouw aandeel in deze mentale blokkade? Hoe kan je jouw perspectief verruimen? Ga proactief op zoek naar hulpbronnen en ondersteuning om nieuwe inzichten te ontdekken.

4) Welke zorgen die buiten jouw controle liggen kan je beter loslaten?

Als mensen hebben we maar een beperkte dosis energie. En wanneer we die teveel besteden aan reactieve zaken verliezen we soms de balans. Focus daarom je energie op zaken waar je wel invloed op hebt. Door zorgen los te laten creëer je ruimte voor positieve transformatie en groei.

Mentale blokkades opheffen vraagt bewustzijn, zelfreflectie en actie. Een coach kan je begeleiden bij het identificeren en overwinnen van specifieke obstakels. Daarnaast kunnen praktijken zoals mindfulness, positieve affirmaties en visualisatietechnieken en het aanleren van nieuwe denkpatronen helpen bij het doorbreken van mentale blokkades.

mentale blokkades overwinnen

Blokkades in je hoofd overwinnen – Achter elke obstakel schuilt een opportuniteit

Iedereen krijgt wel eens te maken met mentale of emotionele blokkades. Wanneer we geconfronteerd worden met obstakels is het cruciaal om niet in automatische reacties te hervallen. In plaats daarvan kunnen we een bewuste shift maken in onze perceptie, mindset en acties!

Het DISKO model biedt een gestructureerde aanpak om mentale en emotionele blokkades te identificeren, begrijpen en transformeren in opportuniteiten voor persoonlijke groei:

 1. Drama: De eerste stap is het herkennen en benoemen van drama die zich afspeelt in je gedachten. Bijvoorbeeld: negatieve emoties, beperkende overtuigingen en jouw innerlijke criticus. Bewustwording van het drama is essentieel om ermee om te kunnen gaan.
 2. Informatie: Vervolgens ga je op zoek naar inzicht in het obstakel dat je tegenhoudt. Dit omvat het stellen van vragen, onderzoeken van verschillende perspectieven en het vergaren van kennis. Zo krijg je meer begrip rond de situatie mogelijke oplossingen.
 3. Situatie: Hier analyseer je de specifieke situatie waarin de blokkade zich manifesteert. Dit kan in de vorm van externe omstandigheden, interne belemmeringen of andere invloeden. Door de situatie te begrijpen, kun je gerichter werken aan het overwinnen van de blokkade.
 4. Keuze: In deze stap neem je bewust de controle over je gedachten, emoties en acties door een positieve keuze te maken. Je kiest ervoor om anders te reageren op de situatie en de blokkade. Dit omvat het loslaten van beperkende overtuigingen, het aannemen van een groeigerichte mindset en het maken van proactieve beslissingen.
 5. Opportuniteit: Tot slot zie je de blokkade niet langer als een obstakel, maar als een kans voor groei en ontwikkeling. Door te vragen “Welke opportuniteit doet zich hier voor?” richt je jezelf op de kansen en mogelijkheden die voortkomen uit het overwinnen van de blokkade.

Hoe doorbreek je mentale blokkades voor jezelf en anderen? Start jouw Breakthrough Coaching traject!

mentale emotionele blokkades opheffen

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek