Hoe formuleer je een krachtige coachvraag? Ontdek 120+ voorbeeld coachingsvragen!

03/05/2023

Krachtige vragen stellen is één van de belangrijkste competenties van een coach. Een goede coach stelt vragen om te luisteren en terug te spiegelen, om zo bewustwording bij de coachee te vergroten. Maar hoe kan je een goede coachingsvraag formuleren? En welke soorten coachingsvragen zijn er? In dit artikel geven we 120+ voorbeelden van coachingsvragen in elk scenario!

Hoe een goede coachingsvraag formuleren?

Een goede coachingsvraag formuleren is geen exacte wetenschap. Elke situatie en coachee vereist iets anders. Soms help je om doelen te verhelderen, terwijl je anders focust op onderliggende gedachten en overtuigingen onderzoeken.

Over het algemeen zijn er 3 elementen die een goede coachingsvraag bezitten:

1) Intentie om te begrijpen

Een goede coachingsvraag formuleren begint met de juiste intentie. Namelijk, om de ander beter te begrijpen. Het vertrekt vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid. Je stelt vragen zonder een oordeel te vellen. Om volledig te empathiseren met de coachee moet je jezelf openstellen voor perspectieven die soms verschillen van de jouwe.

2) Zonder het antwoord te weten

Coaching is gericht op het stimuleren van bewustwording bij de coachee, om deze zelf eigenaarschap te laten nemen over zijn leer-en ontwikkelingsproces. Als coach moet je dus oké zijn met het ‘niet weten’. Kortom, hoewel kennis en ervaring je helpt groeien als coach blijft elk gesprek uniek. Er zijn dus geen ‘juiste’ vragen die je altijd kan stellen met hetzelfde resultaat.

Voorbeeld coachingsvragen formuleren

Kortom, leer de controle loslaten, en laat je leiden door nieuwsgierigheid!

3) Recht naar de essentie

Een coach vraagt meer dan alleen informatie. Je wil beter begrijpen wat de coachee denkt, voelt en doet. Hoe redeneert de coachee? Met andere woorden, je durft verder kijken en dus ook andere vragen stellen. Wat is er echt aan de hand? Welke onzichtbare factoren spelen hier een rol? Is er sprake van onbewuste en misschien zelfs ongewilde patronen of overtuigingen?

Soorten coachingsvragen

Het formuleren van een goede coachingsvraag is dus een kwestie van de juiste vragen stellen in het moment. In de voorbeelden van coachingsvragen hieronder vind je een mix terug van verschillende vraagstijlen. Je gebruikt een combinatie van verschillende soorten vragen:

 • Open – Explorerende vragen die de coachee uitnodigen om meer te vertellen.
 • Gesloten – Ja/nee-of meerkeuze vragen, goed om zaken te bevestigen.
 • Gerichte vragen – Verschaft meer context in een verhaal (wie, wat, waar, wanneer, hoeveel, welke, hoe lang,…).
 • Reflectievragen – Nodigt de coachee uit om te reflecteren over hun eigen denken, voelen en doen. Je kan bewustwording versnellen door bepaalde (onbewuste) overtuigingen van de coachee terug te spiegelen als vraag.
 • Keuzevraag – Je kan meer inzicht verwerven in de waarden & drijfveren van de coachee door te laten kiezen tussen twee oplossingen scenario’s,…
 • Suggestieve vraag – Als coach gebruik je best zo min mogelijk suggestieve vragen. Toch zijn er scenario’s waarmee je door suggestie iemand uitnodigt om te vertellen over een ervaring of ingesteldheid. Bijvoorbeeld: “Toen je nog leerkracht was vond je toch altijd plezier
 • Retorische vraag – Dit soort vragen verwachten geen antwoord omdat je het al kent. In sommige scenario’s werkt dit om bepaalde eigenschappen uit te lichten. Bijvoorbeeld: “Dat zal bij jou wel geen probleem zijn zeker?”
 • Hypothetische vraag – Deze ‘wat als…’ vragen brengen meer inzicht in belemmerende overtuigingen en nodigen creatief denken uit.
 • Krachtgerichte vraag – Deze vragen zijn gericht op het stimuleren van actie en interne motivatie. Het zet mensen letterlijk terug in hun kracht.

120+ coachingsvragen voorbeelden

Hoe een krachtige coachingsvraag formuleren? Ontdek meer dan 120 voorbeelden van coachingsvragen voor verschillende scenario’s!

Vragen kennismakingsgesprek

Doelen stellen

 • Wat wil je precies bereiken? Wat is de gewenste shift?
 • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat je het meeste uit dit gesprek haalt?
 • Welke verandering wil je bij jezelf zien?
 • Wat zal dit jou opleveren?
 • In welke context wil je dit? Waar? Met wie? Wanneer?
 • Stel dat je het doel bereikt, wat wordt er dan zichtbaar, hoorbaar, voelbaar? Hoe ziet succes er voor jou uit?

Omgeving onderzoeken

 • Waar ben je het meest/minst gelukkig?
 • Wanneer iets goed of mis gaat, waar, wanneer en met wie gebeurt dit?
 • Waar reageer je negatief op? Waar reageer je positief op?
 • Welke resultaten wil je bereiken? Wat houdt je tegen in jouw huidige omgeving?

Zelfreflectievragen

Beeld van de realiteit vormen

 • Waarover ben je tevreden vandaag? Wat gaat er al goed?
 • Op een schaal van 1 tot 10, waar zou je jezelf nu plaatsen?
 • Wat wil je behouden van de huidige situatie?
 • Wanneer, waar en met wie lukt het al?
 • Welke acties heb je al ondernomen? Wat is het effect hiervan geweest?

Gedrag, kennis & competenties begrijpen

 • Wat doe je nu? Waarom doe je dit?
 • Welke gevolgen heeft dit gedrag? Wat zijn gewenste en ongewenste resultaten?
 • Welk gedrag houdt onbewust en ongewild jouw huidige realiteit mee in stand?
 • Ondersteunt dit gedrag jouw doelen?
 • Haal je voldoening uit dit gedrag?
 • Komen jouw acties overeen met jouw identiteit of wie je wil zijn?
 • Wat heb je al geprobeerd? Hoe is dat verlopen?
 • Welke gedrag ondersteunt wel al jouw doelen? Hoe kan je hieruit leren?
 • Wat kan je al?
 • Wat zijn je sterke punten?
 • Welke werkpunten heb je nog?
 • Wat kan je nog niet?
 • Heb je relevante ervaringen?
 • Wat weet je al?
 • Weet je voldoende om te handelen?
 • Wat weet je nog niet?
 • Waar kan je eventueel meer kennis halen?

Obstakels identificeren

 • Wat is er moeilijk voor jou om de gewenste Shift! te realiseren?
 • Welke vaardigheden of kennis ontbreekt nog?
 • Wat zit er in de weg?
 • Welke risico’s brengen de gewenste Shift! met zich mee?
 • Wat is het voordeel van de huidige situatie voor jou?

Explorerende vragen

Hulpmiddelen onderzoeken

 • Wat en/of wie zou jou hiermee kunnen helpen?
 • Wie is voor jou een rolmodel hierin?
 • Wat zou je al kunnen helpen om de eerstvolgende stap te zetten?
 • Welke opties en mogelijkheden heb je om de Shift! te ondersteunen?
 • De Nespresso vraag: ‘What else?’ of wat nog?

Onderliggende overtuigingen achterhalen

 • Waarin geloof je? Waar komt dit vandaan?
 • Waarom denk je op deze manier?
 • Hoe ondersteunen deze overtuigingen jouw doelen?
 • Welk voordeel zou je kunnen halen door dit op een andere manier te bekijken?
 • Zijn deze overtuigingen gebaseerd op de realiteit of jouw perceptie?

Normen & waarden analyseren

 • Welk gedrag vind je wel of niet gepast?
 • In welke situaties ben je teleurgesteld of gefrustreerd? Waarom?
 • Wat zijn jouw idealen? Hoe zou jij verandering willen zien?
 • Voor welke waarden zou je blijven strijden? Wat verlies je als je dit niet doet?
 • Hoe belangrijk zijn deze waarden voor jou?
 • Zijn er zaken die jou blokkeren?
 • Welke mindset heb je nodig om jouw doel te bereiken?
 • Wat is jouw hoogste waarde?

Zelfbeeld verhelderen

 • Wat vind je van jezelf?
 • Hoe denk je dat anderen naar jou kijken?
 • Welke twijfels of angsten heb je?
 • Zijn er behoeftes oningevuld?
 • Hoe houdt dit jou tegen?

Krachtgerichte vragen

Actie ondernemen

 • Wat zie je nu al helderder dan bij de start van ons coachingsgesprek?
 • Welke inzichten zijn er al verworven?
 • Wat zie je als de eerstvolgende stap?
 • Welke acties zal je nu concreet doen?
 • In welke context zou je kunnen experimenteren?

Drijfveren en motivatie begrijpen

 • Waar haal je energie uit? Wat doe je graag? Waar geniet je van?
 • Wat wil je echt graag doen?
 • Wie zijn jouw rolmodellen? Hoe wil je zijn?
 • Welke dingen vind je belangrijk in je leven, je werk, familie,…?
 • Wat wil je absoluut niet doen? Waarom niet?
 • Waar ga je voor? Wat is jouw passie? Welke interesses heb je? Waar droom je over?
 • Als je door het leven kon gaan zonder angsten of limieten, wat zou je dan anders doen?

Identiteit en persoonlijkheid shiften

 • Is jouw gedrag een automatische respons?
 • Komt dit gedragspatroon regelmatig voor?
 • Waar sta je voor? Hoe zou je jezelf omschrijven?
 • Hoe was je als kind? Wat deed je graag?
 • Hoe zouden jouw beste vrienden jou omschrijven?
 • Wat vind je belangrijk om over na te denken? Hoe kijk je naar…? Wat is jouw mening over…?
 • Naar welke mensen kijk je op? Welke kwaliteiten bewonder je in anderen?
 • Waar heb je een hekel aan?
 • Wat heb je geërfd van je ouders? Hoe verschil je?
 • Welke momenten waren belangrijk in jouw leven?

Missie & zingeving ontdekken

 • Waarom doe je wat je doet? Waaruit haal je zingeving en voldoening?
 • Wat wil je bereiken dat groter is dan jezelf?
 • Welke roeping heb je? Waar voel je verbinding mee?
 • Welke impact wil je nalaten?
 • Hoe kan jij het verschil maken voor iemand anders?
 • Welke unieke talenten heb jij die een groter doel kunnen steunen?
 • Is er een gemeenschappelijke factor in alles wat je doet?

Duurzame verandering garanderen

 • Hoe ga je vooruitgang meten?
 • Wie kan je hierin feedback geven?
 • Hoe zal je weten of je dichter bij de gewenste Shift! komt?
 • Hoe groot schat je de kans in dat het een succes wordt?
 • Op welke manier ga je die successen vieren?

Kortom, een coachingsvraag formuleren draait rond inspelen op het ‘hier en nu’ in het gesprek. De 120 voorbeelden van coachingsvragen werden verzameld uit onze coaching bilbiotheek:

Coachingsvraag formuleren voorbeelden

Zet tools om in actie met onze erkende coaching programma’s, of ontdek onze community voor professionele coaches!


120 coachingsvragen formuleren voorbeelden

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek