Hoe stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers? - Creëer een strategisch coaching beleid in 7 stappen!

13/03/2024

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers? Mensen zijn de grootste bron van waarde in organisaties. Het is dan ook logisch dat bedrijven steeds meer inzetten op de ontwikkeling van medewerkers om zo motivatie en betrokkenheid te vergroten. Toch missen organisaties vaak een essentieel onderdeel om te slagen op lange termijn. Namelijk, een strategisch coaching beleid!

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers met een coaching beleid? Ontdek:

De voordelen van coaching voor de ontwikkeling van medewerkers

Coaching is veel meer dan een begeleidingsvorm. Het is een mindset, een attitude. Coachende organisaties vertrekken vanuit het vertrouwen in hun medewerkers. Zij geloven in het vermogen van medewerkers om zichzelf te ontwikkelen en te anticiperen op veranderingen in de markt en werkcontext. Coaching wordt een integraal onderdeel van de organisatie.

Maar hoe kan coaching de ontwikkeling van medewerkers stimuleren?

De moderne werkomgeving draait allang niet meer over verloning of extrinsieke motivators. Integendeel! Mensen zijn op zoek naar manieren om zichzelf verder te ontplooien. Ze willen werken vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Coachende organisaties zetten hier op in door te voldoen aan 3 basis behoeftes, namelijk:

 1. Autonomie: Het gevoel van controle over je eigen gedrag, beslissingen en doelen. Coaching bevordert persoonlijk leiderschap en legt de verantwoordelijkheid bij de coachee zelf.
 2. Ontwikkeling: Het vermogen om jezelf te ontwikkelen binnen een bepaalde context. Coaching ondersteunt medewerkers bij het doelgericht ontwikkelen van competenties of vermogende overtuigingen.
 3. Verbinding: Het gevoel van connectie en ergens deel van uitmaken. Team coaching maakt het onbespreekbare bespreekbaar en zorgt voor een gezondere werkomgeving waar samenwerking primeert.
Hoe stimuleer je ontwikkeling medewerkers

Het belang van een strategisch coaching beleid

Coaching wordt nog te vaak gezien als redmiddel. Maar de echte kracht van coaching ligt op de lange termijn. Een coachende organisatiecultuur ontwikkelen doe je namelijk niet op één dag. Het vraagt tijd, en energie om te renderen op lange termijn. En hoe langer je erin investeert, hoe meer je er zal uithalen.

Dat hebben we met Coaching The Shift al in levende lijve ondervonden bij een aantal van onze klanten. Zo zijn er klanten die al meerdere jaren inzetten op de ontwikkeling en coaching van medewerkers, waar we nu de resultaten steeds meer van te zien krijgen. Coaching is er opgenomen in de cultuur, en wordt gedragen door rolmodellen van de organisatie. Maar hoe stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers met een coaching beleid?

Een strategisch coaching beleid:

 • Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers
 • Draagt bij aan een positievere werkcultuur
 • Optimaliseert teamdynamieken en samenwerking
 • Ondersteunt veranderinitiatieven
 • Verbetert work-life balans
 • Verhoogt autonomie & persoonlijk leiderschap
 • Versterkt medewerkersbehoud
 • Maakt de organisatie wendbaarder en veerkrachtiger

Door coaching op te nemen in je strategisch HR beleid krijg je de kans om meerdere generaties van medewerkers te inspireren en verrijken. De coaching mindset wordt zo dus (uit)gedragen en op elk niveau van de organisatie.

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers met coaching?

Coaching is dus een krachtige begeleidingsvorm die mensen helpt om zichzelf te ontwikkelen op verschillende vlakken. Maar een coachende organisatie gaat verder dan individuele begeleiding of competentie-ontwikkeling. Coaching is er verankerd in de bedrijfsprocessen, maar ook in de gewoontes en dynamieken op de werkvloer.

Over het algemeen zijn er 5 criteria waaraan een coachende organisatie aan voldoet:

 1. Er is een organisatie-breed draagvlak voor coaching. Zowel managers, medewerkers als coaches zorgen voor een veilige omgeving waarin medewerkers zich kunnen ontplooien.
 2. Medewerkers beheersen fundamentele coaching vaardigheden. Zoals waarderende feedback geven, open dialoog voeren of gezonde grenzen stellen.
 3. Coaching is verankerd in de processen. Er zijn regelmatige terugkoppelgesprekken en korte feedbackcyclussen.
 4. Er heerst collectieve verantwoordelijkheid & betrokkenheid. Leiders coachen medewerkers. En medewerkers coachen elkaar. Ook de executive teams investeren zelf in coaching.
 5. Er is bereidheid tot verandering. Medewerkers krijgen de ruimte om oude systemen in vraag te stellen, en te experimenteren met nieuwe dynamieken.

Het is dus niet noodzakelijk coaching zelf die ontwikkeling van medewerkers stimuleert. Maar wel het vergrote bewustzijnseffect dat hieruit voortkomt. Wanneer je bijvoorbeeld een organisatie-brede shift maakt van een fixed naar growth mindset, opent dat heel wat deuren. Vooral wanneer teams gebruik maken van elkaars sterktes en capaciteiten.

ontwikkeling medewerkers stimuleren

7 stappen voor een succesvol coaching beleid

Er is geen standaard recept om coaching te integreren in je organisatie. Integendeel, de juiste toepassing is zeer afhankelijk van de huidige context en haalbaarheid. Toch zijn er enkele grote lijnen die je kan volgen om een succesvol coaching beleid te ontwerpen:

 1. Bepaal de strategische doelstellingen – Wat wil je bereiken met coaching en opleiding? Hoe is dit gelinkt aan de strategische doelstellingen van de organisatie?
 2. Zorg voor draagvlak – Creëer buy-in van zowel het management als de medewerkers.
 3. Maak coaching onderdeel van de strategie– Stel een leerplan en budget op om doelgerichter te werken.
 4. Investeer in coaching skills – Stimuleer medewerkers om zelf coachende vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen.
 5. Creëer een mix van coaches – Gebruik zowel interne als externe coaches om de organisatie-doelstellingen te ondersteunen.
 6. Veranker coaching in je processen & cultuur – Maak coaching een integraal onderdeel van de organisatie.
 7. Meten en evalueren – Blijf de vooruitgang opvolgen en bijsturen waar nodig. Hoe zal je successen vieren? En wat als het niet lukt?

Kortom, een strategisch coaching beleid is een waardevolle investering in de toekomst van je organisatie en medewerkers. Het zorgt niet alleen voor een competent team, maar ook een gemotiveerd en betrokken team. Benieuwd wat coaching kan betekenen voor jouw organisatie? Wil jij ook de ontwikkeling van medewerkers stimuleren? Boek dan nu een gratis intakegesprek!


Hoe ontwikkeling medewerkers stimuleren

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek