Wat onderscheidt een professionele coach van de rest?

17/11/2021

Coaching is geen erkend beroep. Dat verklaart wellicht ook de wildgroei van coaches. Maar hoe gaat een coach dan te werk, en welke kenmerken onderscheiden een professionele coach van de rest? Coaching The Shift differentieert zich door hoge kwaliteitsstandaarden te handhaven. Eén van de manieren waarop we dit aantonen is via ons lidmaatschap bij ICF, of de ‘International Coaching Federation’. Sterker nog! Ook onze coaching opleiding voldoet aan de veeleisende voorwaarden van de ICF.

Dat houdt in dat Coaching The Shift een mandaat heeft van de ICF om examens af te nemen en zo de mogelijkheid biedt om via een ACTP programma aanvraag te doen voor een individueel ICF certificaat.

ICF is de gouden maatstaf waaraan elke professionele coach zich spiegelt. Coaching is namelijk meer dan gewoon een titel, het is een ambacht.

Wil jij coach worden? Of wil je simpelweg het kaf van het koren scheiden tijdens je zoektocht naar een professionele coach? Start dan hier:

Wat is ICF?

ICF of de “International Coaching Federation” is de leidende beroepsorganisatie voor coaches en de ontwikkeling van het beroep coaching.

De federatie heeft een duidelijke missie: “Het beroep coach professionaliseren door een hoge standaard in te voeren, met onafhankelijke certificatie en een wereldwijd netwerk van getrainde en geaccrediteerde coaching professionals.”

Die missie dragen ze uit met drie kernpijlers die door verschillende initiatieven wereldwijd worden ondersteund.

Eerst en vooral, het trainen en certifiëren van professionele coaches. ICF wil het beroep coach beter definiëren en erkend worden als kwaliteitslabel om zo het vertrouwen van hun klanten en leden te behouden, op basis van professionele en objectieve criteria.

Ten tweede, het beroep van coach bevorderen door een wereldwijd professioneel netwerk van coaches uit te bouwen. Door een gemeenschap te bouwen kunnen coaches hun ervaring delen, en verder ontwikkelen en laten evolueren.

Ten slotte, het verder ontwikkelen van het beroep coaching en de groei van hun leden. ICF verdedigt het beroep coach wereldwijd, naar doelgroepen zoals organisaties, openbare instanties en meer. ICF stimuleert en ondersteunt onder andere initiatieven of onderzoeksprojecten die bijdragen tot de ontwikkeling van de waarden, principes en technieken in coaching.

Hoe word ik professionele coach?

Om het ICF certificaat te bemachtigen moeten coaches een dossier voorleggen aan ICF Global om hun opleidingsniveau en ervaring te staven. Om hun kennis aan te tonen leggen ze de CKA of ‘Coach Knowledge Assessment’ af. Deze test is gebaseerd op de essentiële coaching competenties volgens ICF.

Het beroep coach is echter altijd in ontwikkeling, en om continue kwaliteit te blijven garanderen moet je om de 3 jaar jouw certificering verlengen. Alleen zo blijf je de best mogelijke coach die je kan zijn.

Doorheen je certificeringtraject dien je ook telkens audio-opnames en geschreven rapporten in van coachingsgesprekken. Zo kan ICF ook je praktijkprestaties beoordelen.

Om geaccrediteerd te worden erkent ICF drie type coaching opleidingen:

1. ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours

In dit programma is ten minste 30 uur coaching opleiding voorzien. Je kan het zien als een à-la-carte training die al dan niet leidt tot certificatie als coach.

2. ACTP – Accredited Coach Training Programs

Deze coaching opleiding geeft een goede voorbereiding tot niveau PCC. Hier krijg je ten minste 125 uur coaching opleiding, plus mentoring en supervisie. Je kan hiermee zowel een ACC als PCC certificaat behalen, mits je voldoet aan de andere criteria.

3. CCE – Continuing Coach Education

Deze coaching opleiding is voor reeds gecertifieerde coaches, om hun vaardigheden verder te blijven ontwikkelen, of hun certificaat te vernieuwen. Nogmaals een bewijs hoe kwaliteitsgericht ICF is.

4 must-have coaching competenties

De coaching opleiding en CKA zijn gebaseerd op de vereiste kern coaching competenties volgens ICF. Op deze manier verduidelijken ze welke skills en methoden onmisbaar zijn voor het coaching beroep.

Ook de skills worden regelmatig herbekeken om binnen de huidige wereldcontext te passen. Over het algemeen kunnen ze in 4 categorieën worden opgedeeld.

1. De coaching fundamentals

Hieronder valt het volgen van ethische richtlijnen en professionele standaarden. Belangrijk voor ICF is dat er een duidelijke coaching overeenkomst wordt vastgelegd met de klant of partner. Dat wil zeggen dat de coach begrijpt, en effectief communiceert over de samenwerking met de klant. Naast het coaching traject begrijpt de coach dus ook de bijkomende logistiek, planning, fees,…

Beide partijen kennen en gaan akkoord over hun verantwoordelijkheden, en afspraken worden op een ondubbelzinnige manier vastgelegd.

2. Co-creatie van de relatie

Het bouwen van vertrouwen en intimiteit met de klant is essentieel voor een goede coaching relatie. De coach moet oprecht omgaan met het welzijn van de klant op een integere en eerlijke manier.

Een belangrijk onderdeel hiervan is aanwezigheid tijdens het coaching proces. Goede coaches hebben het vermogen om een spontane relatie met de klant op te bouwen, en met zelfvertrouwen en flexibiliteit bij te sturen naar de situatie.

3. Effectief communiceren

Wat is de eerste stap bij communicatie? Actief luisteren! Niet alleen luisteren, maar ook beter begrijpen. De klant zijn standpunt zien helpt om de klant zichzelf en doelstellingen beter te helpen uitdrukken.

Een krachtig middel dat coaches hiervoor moeten beheersen is vraagstelling. Professionele coaches gebruiken het om klanten tot inzicht te laten komen. Door open vragen te stellen of verder door te vragen kan je mensen in de juiste richting laten denken.

Ten slotte moet je klaar en duidelijk communiceren. Het stellen van doelen, de agenda en de bedoeling achter bepaalde technieken of oefeningen moet altijd duidelijk zijn voor de klant. Coaches gebruiken metaforen, of stellen situaties voor in verschillende standpunten zodat de klant het volledig begrijpt. Ze gebruiken geen onnodig jargon, of onprofessionele taal.

4. Het faciliteren van groei bij de klant

Een coach moet durven buiten de omschrijving van de klant kijken, om deze zo beter te begrijpen en ondersteunen. Je creëert bewustzijn bij de klant en helpt hen verschillende factoren en patronen herkennen in hun gedrag, om zo hun sterktes en groeigebieden te leren kennen.

Vervolgens help je de klant om actie te nemen door zelf-ontdekking te promoten. Je helpt de klant met ideeën komen en moedigt hen aan om op een uitdagend, maar toch comfortabel tempo actie te ondernemen.

Een coach helpt de klant bij het definiëren van ambitieuze maar haalbare doelstellingen, en verzamelt de nodige informatie voor het opstellen van een effectief plan. De coach is flexibel en kan de nodige aanpassingen maken aan het proces door veranderingen in de situatie.

Ten slotte blijf je de vooruitgang van het project stimuleren, en wijs je de klant op zijn verantwoordelijkheid om actie te nemen. Een professionele coach weet hoe hij de klant moet confronteren op een positieve manier.

De 3 coaching niveaus van ICF

Eens je aan alle criteria van ICF voldoet kan je geaccrediteerd worden tot coach. Er zijn echter ook nog eens 3 niveaus die ICF erkent onder hun coaches. Deze levels zijn gebaseerd op zowel theorie als praktijkervaring. Om professionele coach te worden moet je dus een erkende ICF opleiding volgen. Bij deze coaching opleidingen volg je telkens ook 10 uur mentoring.

Om lid te worden van ICF moet je eerst minimaal 60 uur coaching opleiding volgen. Eens je die hebt kan je een lidmaatschap aanvragen, maar dan ben je nog steeds niet gecertifieerd als coach. Als je de ladder tot professionele coach wil opklimmen moet je verschillende coaching opleidingen volgen, en de nodige praktijkervaring opdoen.

Coaching opleiding en certificatie traject

Om ‘Associate Certified Coach’ of ACC te worden heb je 60 uur coaching opleiding nodig. Daarnaast moet je ook 100 uur effectieve coaching ervaring hebben opgedaan, waarvan 70 uur betaald, en 10 uur coaching mentoring.

Vervolgens heb je PCC of ‘Professional Certified Coach’. Hier moet je minstens 125 uur coaching opleiding hebben gevolgd. Daarnaast, meer dan 500 uur praktijkervaring, waarvan 440 betaald.

Ten slotte heb je MCC of ‘Master Certified Coach’. Deze coaches hebben meer dan 200 uur coaching opleidingen gevolgd. De minimum vereiste praktijkervaring is 2500 uur, waarvan 2200 betaald en minstens 35 verschillende klanten.

Coaching is en blijft natuurlijk een ambacht. Het is door je toe te wijden aan je persoonlijke groei als coach dat je jezelf onderscheidt. MCC worden wil niet zeggen dat je groei stopt. Het biedt juist de mogelijkheid om je kennis te blijven uitbreiden en te reflecteren op duizenden uren ervaring, feedback en resultaten.

Onderscheid jezelf en word professionele coach!

De coaching opleiding van Coaching The Shift is de perfecte voorbereiding om ICF geaccrediteerde coach te worden. Het programma werd door ICF erkend als ACTP programma waarmee je dus zowel ACC als PCC niveau kan behalen.

Alle leerresultaten zijn volledig verbonden aan de ICF coaching competenties. Het programma focust op jouw ontwikkeling als coach en wordt geleid door 3 ervaren coaches, waaronder MCC coaches met elk meer dan 5000 uur praktijkervaring.

Deze wandelen samen met jou door een intensief programma dat bestaat uit een leuke mix van verschillende leervormen om het telkens fris en interessant te houden. Zo werken we o.a. met video-opnames, live demo’s, rolspellen, creatieve denkoefeningen, wandeloefeningen,…

Naast theorie, is er ook veel ruimte voor praktijk. Zo zijn er 4 halve dagen waarop de we coaching gesprekken observeren, en feedback uitwisselen.

Ten slotte krijg je ook zelf mentor coaching gesprekken. Hierin ga je aan de slag met je eigen thema’s en doelstellingen. Hier werkt de coach op overtuiging- en identiteitsniveau om je echte persoonlijke doorbraak te realiseren.

Als deelnemer zal je naast jouw professionele evolutie als coach ook zelf als mens een grotere bewustwording krijgen. Het is beslist een onvergetelijke ervaring die leidt tot een ongelofelijke groei en verruiming als mens.

Coach worden opleiding gids

Gelijk men zaait, zo zal men oogsten

Je wordt geen coach in één dag. Zoals we eerder al aanhaalden is coaching een mindset waarin je continue blijft bijleren. Je kan het een beetje vergelijken met moestuinieren. Voor je de vruchten kan plukken moet je geduld hebben, en veel tijd doorbrengen in de tuin.

Je kan snel een moestuinbak in mekaar timmeren, een zaadjesmix en enkele chemische lapmiddelen kopen en hopen op het beste. Of, je kan de tuin verkennen op zoek naar de beste grond, onderzoeken welke zaadjes het best aarden en dagelijks water geven, bijsnoeien of onkruid wieden. Zo ontwikkel je een permacultuur gericht op de lange-termijn voordelen voor zowel de omgeving als jezelf.

Bij welke van de twee zal de oogst beter zijn? Daarnaast zal je ook meer leren en genieten van tuinieren op de tweede manier. Het is een ambacht, net zoals coaching. Een persoonlijke reis die leidt tot verrijking en meer focus in het leven.

Maak jouw persoonlijke shift en word coach in 2022! Bekijk hier de mogelijkheden.

Coaching opleiding & certificatie ICF ACTP

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek