Jezelf ontplooien als coach? Volg een ICF erkend programma!

24/11/2021

In het vorige artikel haalden we reeds aan waarom een ICF certificaat een belangrijk onderscheidingspunt is voor professionele coaches. De Internationale beroepsfederatie ICF werd in 1995 opgericht om het beroep coaching te regulariseren. Sindsdien erkent ICF drie niveaus van coaches en verzorgt men de onafhankelijke certificatie voor elk niveau. De beste manier om erkend te worden door ICF is om je start te nemen met een ACTP coaching opleiding. Maar wat houdt zo’n programma juist in?

ICF coaching niveaus

Een ACTP coaching opleiding omvat meer dan 125 uur studenten contact. Dat wil zeggen dat je in aanmerking komt voor een erkenning op niveau Associate Certified Coach en Professional Certified Coach.

In januari 2019 werd de individuele coaching opleiding van Coaching The Shift erkend door ICF als ACTP programma! Dat wil zeggen dat deelnemers hiermee kwalificeren om zich aan te sluiten bij ICF en erkend te worden als ACC of PCC coach!

Coaching opleiding erkend worden

Sta jij te popelen om jezelf te ontplooien? Ben jij gepassioneerd door mensen? Dan is een coaching opleiding misschien wel iets voor jou!

Over de coaching opleiding

De coaching opleiding bestaat uit 6 blokken van 3 dagen. Per blok komt een specifiek aspect rond coaching aan bod, gelinkt aan de doelstellingen en competenties van ICF. Naast theorie is er tijd voor 20 uur observatie en feedback. Ten slotte is er 10 uur mentor coaching voorzien om jouw ontwikkelingsproces als coach te ondersteunen.

Een coaching opleiding volgen gaat niet alleen over oefeningen leren om een gesprek te voeren. Je zal als coach meer inzicht krijgen in jezelf en anderen, en zo vanuit een dieper bewustzijn verder groeien als coach.

Voor wie is dit programma?

Ben jij manager, teamleader of HR professional? Wil jij starten of jezelf onderscheiden als professionele coach? In dit programma leer je over de coaching mindset en technieken mede geïnspireerd door neurowetenschapen, psychologie, neurolinguïstisch programmeren en meer!

Er is geen vereiste basiskennis nodig om deel te nemen aan het programma. Het belangrijkste is dat je jezelf openstelt, en met de juiste motivatie een verschil wil maken als mens en in het beroep van professionele coach.

Het programma wordt begeleid door drie ervaren MCC coaches (Master Certified Coach ICF) Deze coaches hebben alles wat ze vertellen doorleefd. Met gecombineerd meer dan 10000 uren aan ervaring en opleiding vormen zij jouw gids en leidraad doorheen het programma.

ICF erkende mentor coaches

Blok 1 - Coaching fundamentals

De coaching opleiding start met het creëren van een helder kader rond coaching. We bespreken de definitie van coaching volgens ICF, en de rol en competenties van een individuele coach.

Vervolgens leren je als deelnemer waarom volle aanwezigheid het geheim is van succesvolle coaching. Hoe kan je zonder vooroordelen jezelf inzetten als tool? Met enkele interactieve oefeningen leer je om jouw (zelf)observator te activeren. Zo kan je met positieve intentie en meer attentie, jezelf openstellen naar coachees.

Ten slotte leer je het Shift model om coachingsgesprekken te structureren. Onder andere hoe je de gewenste shift in kaart brengt, maar ook hoe je omgaat met blokkades en successen.

Blok 2 – De kerncompetenties van een coach

Na het eerste blok ga je aan de slag met de kerncompetenties van een coach. Je leert de kunst van diep luisteren, krachtige vraagstelling en hoe je het intakeproces van een coachee begeleidt.

Het begint allemaal met luisteren. De meeste mensen luisteren alleen om hun eigen mening te bevestigen, of die van iemand anders te beoordelen. Als coach ga je enkele dimensies verder. Je leert jezelf open stellen en inleven in de coachee, maar ook hoe je omgaat met ruis langs beide kanten.

Vervolgens leer je de kracht van vraagstelling. Met vragen kan je een coachee helpen nadenken en (verdoken) informatie naar boven halen. Zo help je de coachee zijn bewustzijn verruimen en tot inzichten komen die eerder geblokkeerd waren. Sterker nog, de manier waarop je vragen stelt kan leiden tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij de coachee.

Uiteindelijk leer je hoe een professioneel intakeproces verloopt tijdens coaching. Ook op vlak van klantenrelaties legt ICF de lat hoog. Het is belangrijk om samen met de klant heldere doelstellingen te stellen, en duidelijke afspraken te maken rond de gedeelde verantwoordelijkheden in het traject.

Blok 3 – Competentie coaching

Na dit deel van de coaching opleiding ben je bekwaam om een coaching traject van A tot Z te begeleiden tot op het niveau van competenties.

We noemen dit single loop learning. In dit coaching model ga je telkens het plan bijsturen op basis van de resultaten die je krijgt. Met andere woorden je verandert je gedrag, en je kijkt naar het resultaat op de omgeving om te bepalen of het werkt.

Wat je hier nog niet gaat doen is assumpties of vooronderstellingen in vraag stellen. Dit is voor een latere fase in het programma.

coaching model single loop & double loop learning

Dit deel van de coaching opleiding start met het stellen van gezonde grenzen. Je leert technieken zoals matchen en mismatchen om respectvol grenzen aan te geven en te verdedigen.

Daarna leer je ook om de coachee op een respectvolle manier te confronteren. Belangrijk hier is het verschil tussen feedback en kritiek. Als coach wil je geen kant-en-klare oplossingen bieden, maar de coachee aan het denken zetten om zelf een oplossing te vinden. Een professionele coach kan vlot het gesprek herkaderen, spelen met vooronderstellingen en blinde vlekken, om de coachee tot meer inzicht te doen komen.

Ten slotte leer je deze nieuwe inzichten vertalen in concrete doelstellingen. Als resultaatgerichte coach kan je samen met de coachee actieplannen maken en anticiperen op mogelijke obstakels. Opnieuw, je wil de coachee zoveel mogelijk stimuleren om vanuit een intrinsieke motivatie actie te ondernemen. Zo niet, dan zal duurzame verandering vaak uitblijven.

Blok 4 – Onbewuste dynamieken ontdekken & uitdagen

Blok 4 van de coaching opleiding gaat dieper in op de dynamieken die spelen in het denken, voelen en doen van de mens. Je leert onbewuste gedachtenpatronen te herkennen in jezelf en anderen. We nemen ook enkele veelvoorkomende patronen zoals perfectionisme en uitstelgedrag onder de loep.

Elke coach moet niet alleen vooronderstellingen en overtuigingen herkennen, maar de coachee sturen bij zijn eigen ontdekking hiervan. Waar gelooft jouw coachee in? Waarom doen ze wat ze doen?

denken voelen doen model coaching opleiding

Zodra je iemands overtuigingen helpt ontdekken kan je deze ook uitdagen. Je leert hoe je vragen moet stellen om bewustzijn te vergroten en methoden zoals spiegelen om mentale drempels te overwinnen.

Blok 5 – Aanwezigheid & waardengericht coachen

In het voorlaatste blok bouwen we verder op de basiscompetenties van de coach. Deze keer met een extra focus op de volle aanwezigheid van de coach.

Coaching model bateson

Na coachen op niveau van competenties leer je ook coachen op niveau van overtuigingen en waarden. Wat vindt jouw coachee belangrijk? Waar gelooft hij in? Onze waarden worden vaak onbewust gevormd door onze omgeving en levenservaring.

Waardengericht coachen gaat over het blootleggen van de intrinsieke motivatie, en begrijpen waar die vandaan komt. Je gaat ook op zoek naar je eigen waarden als coach, en de invloed daarvan in coachingsgesprekken.

Coachen op waarden betekent je verdiepen in de structuur van overtuigingen. Hoe kan je jouw coachee bekrachtigen in zijn waarden en overtuigingen? Hoe stel je die in vraag? Nogmaals, als coach faciliteer je dit proces, en leg je niet zomaar je eigen waarden op. Je stuurt het denkproces van de coachee dichter bij zijn doelen.

Coaching is vaak een emotioneel proces. Mensen stellen zich volledig open voor een coach, en dat kan zijn impact hebben op zowel de coachee als jezelf. In onze coaching opleiding leer je emoties verwelkomen, reguleren en bevragen. Zo behoud je altijd de controle in emotionele of drama-situaties, met empathie.

Blok 6 – Coachen op niveau van identiteit

Het laatste deel van de coaching opleiding gaat over coachen op vlak van identiteit. Je leert hoe je de coachee kan stimuleren om een breder zicht te krijgen op zijn identiteit. Concepten zoals het zelfbeeld worden binnenstebuiten gedraaid en existentiële vragen zoals: ‘Wie ben ik?’ en ‘Hoe zie ik mijzelf?’ komen aan bod.

Coachen op identiteit gaat niet alleen over het zelfbeeld maar ook het in vraag stellen van bepaalde kernovertuigingen. Gek genoeg zijn wij als mens vaak een resultaat van onze omgeving. Met coaching stel je deze overtuiging in vraag zodat de coachee zichzelf in een nieuw licht kan zien.

Wij geloven dat de grootste shift gebeurt op identiteitsniveau. Zoals het welbekende spreekwoord zegt: “zelfkennis is het begin van alle wijsheid”. Daarom leer je verschillende creatieve technieken om te coachen op niveau van het diepere zelf.

Als coach maak je natuurlijk ook een ongelofelijke persoonlijke groei. Tijdens het ontdekken en beoefenen van deze technieken zal je een dieper begrip krijgen in jezelf. Het is belangrijk om als coach bewust te zijn van je eigen denkprogramma’s, overtuigingen en identiteit. Wie ben je en wie wil je zijn?

We sluiten af met een zelfreflectie als coach. Gelukkig bestaat er aan coaching geen einde. Na het evalueren van jouw groeiproces leren we ook nog enkele oefeningen rond persoonlijke bekrachtiging en methodes om te blijven leren!

ICF master coaches België

Jezelf ontwikkelen & onderscheiden als professionele coach?

Wil jij jouw coaching competenties verder ontwikkelen? Een professionele coaching opleiding is voor velen een openbaring. Het is de start van een wonderlijke reis waarin je meer inzicht krijgt in jezelf en anderen.

Ben je al aan de slag als coach? Nog beter! Met dit programma kan je spiegelen op jouw praktijkervaring en opnieuw boeiende inzichten meepakken!

Daarnaast is onze coaching opleiding door ICF erkend als ACTP-programma. Dat wil zeggen dat je mits de nodige praktijkuren het certificaat van zowel ACC als PCC kan behalen. Een ICF verhoogt je niet alleen je credibiliteit als coach, het helpt je te onderscheiden in de markt.

Klaar om op ontdekkingsreis te gaan? Bekijk hier alle info over het programma!

ICF erkende coaching opleiding

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek