Van Medewerker naar mede-creator - 5 bouwstenen van een Coachende Cultuur

20/12/2023

Succesvolle organisaties zetten steeds meer in op coaching en de ontwikkeling van mensen om meerwaarde en concurrentievoordeel te winnen. Een coachende organisatie belichaamt de coaching mindset & attitude, en bouwt zo, samen met hun mensen, aan een omgeving waarin ze kunnen groeien. Maar wat is een coachende organisatiecultuur? En hoe ontwikkel je een succesvolle coaching cultuur?

Ontdek alles over coachende organisaties in dit artikel:

Wat is een coachende organisatiecultuur?

Een coachende organisatiecultuur is gericht op het ontwikkelen van een omgeving waarin mensen kunnen groeien. Enerzijds door in te zetten op coachende vaardigheden. En anderzijds door het uitdragen van de coachende mindset en attitude in de dagelijkse handelingen en beslissingen.

In een coachende cultuur wordt coaching ingezet op alle niveaus van de organisatie. Het doel is om zowel individuele als collectieve groei te stimuleren. Dat gebeurt onder andere door het inbedden van coaching & reflectie in de systemen en processen van het bedrijf. Dat gebeurt onder andere in de vorm van individuele coaching, team coaching of opleiding.

Ook leiders spelen een belangrijk rol in het faciliteren van een coachende cultuur. Coachende leiders tonen niet alleen het goede voorbeeld, maar inspireren ook anderen om hetzelfde te doen. Het worden transformationele leiders, die op hun beurt nieuwe leiders creëren.

coachende organisatie coaching cultuur

Waarom shiften naar een coachende cultuur?

Coachende organisaties weten dat mensen hun meest waardevolle kapitaal zijn. Ze vertrouwen in de capaciteiten van hun medewerkers, en het vermogen om zichzelf verder te ontwikkelen binnen (en buiten) de werkcontext. Een coachende cultuur creëert dus meerwaarde door te investeren in mensen.

Dat biedt voordelen van verschillende aard, zoals:

  • Mensen groeien (autonoom) en nemen verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling.
  • Differentiatie in de waardeketen omwille van verbeterde relaties, processen en systemen.
  • Talentontwikkeling: Mensen ontwikkelen zich op verschillende assen wat ideaal is voor interne mobiliteit en gemengde carrièrepaden.
  • Meer behoud van medewerkers omwille van een grotere intrinsieke motivatie, en betere skills & ondersteuning voor work-life management.
  • Collectieve intelligentie helpt mensen sneller groeien doormiddel van korte feedback & het bieden van verruimende perspectieven. Het team leert als geheel en maakt zo elkaar slimmer.
  • Nieuwe dynamieken ontstaan: Vanuit open dialoog wordt werk heruitgevonden. Medewerkers worden mede-creators.

Kortom, je krijgt meer gemotiveerde en betrokken medewerkers die niet alleen beter presteren, maar ook innovatiever tewerk gaan. Zo creëer je een uniek marktvoordeel, en bouw je aan een ijzersterke cultuur! Natuurlijk is dat wel onder voorwaarde dat je als organisatie de nodige ruimte en ondersteuning biedt om mensen en te teams te laten openbloeien.

coachende organisatiecultuur verandering transformatie zelfsturing

De 5 bouwstenen van een coachende organisatie

Coachende organisaties zijn veerkrachtig en bieden de nodige omgeving, systemen en structuur om mensen te helpen groeien. Maar wat zijn de bouwstenen van een coachende organisatiecultuur?

1) Een veilige omgeving met wederzijds vertrouwen

Vertrouwen is een fundamenteel element van de coaching cultuur. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin mensen zich kwetsbaar durven opstellen, zonder de angst om beoordeeld te worden. Je biedt namelijk een ruimte waarin men fouten kan en mag maken.

2) Ontwikkelen en inzetten van coachende vaardigheden

Coachende vaardigheden worden ingezet op verschillende niveaus in de organisatie om de groei en ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Leiders coachen medewerkers. Medewerkers coachen elkaar. Executive teams investeren zelf ook in coaching.

3) Open dialoog & korte feedbackcyclussen

Feedback is een accelerator voor ontwikkeling. Door regelmatig feedbackgesprekken in te plannen creëer je meer momenten van reflectie en bewustwording. Wanneer medewerkers de juiste coachende vaardigheden beheersen om constructieve feedbackgesprekken te voeren, dan vermenigvuldig je de groei van het team.

4) Groepsverantwoordelijkheid & betrokkenheid

In coachende organisaties zijn medewerkers ook mede-creators. Mensen nemen verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling. Maar ze spelen ook een rol in de ontwikkeling van anderen. Bijvoorbeeld door het bieden van constructieve feedback. Of door het aanmoedigen en ondersteunen van iemand in zijn ontwikkelingstraject.

5) Teamdynamieken 2.0

Ten slotte creëert een coachende organisatiecultuur vaak nieuwe teamdynamieken. Je durft oude systemen in vraag stellen, en plaats maken voor nieuwe. Teams kunnen experimenteren met nieuwe manieren van werken die zorgen voor meer motivatie, productiviteit en betrokkenheid.

Vermijd deze valkuil: Wat is een coachende organisatie niet?

Een coachende cultuur berust op de onderliggende principes en overtuigingen van coaching. Namelijk het vertrouwen in de capaciteiten van medewerkers, en het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Maar het reikt wel verder dan enkel coaching als begeleidingsstijl.

Hoewel coaching een effectieve begeleidingsstijl is voor mensen met bepaalde maturiteit is het belangrijk om ook andere begeleidingsstijlen in te zetten. Zo hebben mensen met minder kennis vaak meer nood aan ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan schoolverlaters of young potentials.

5 voorwaarden voor een succesvolle coaching cultuur

Een succesvolle coaching cultuur hangt af van meerdere factoren. Wil je echt een coachende organisatie worden? Dan is het belangrijk om coaching te integreren in de DNA en cultuur van jouw organisatie.

Hier zijn alvast 5 succesfactoren die wij zien bij top organisaties:

1) Volledige ondersteuning van het top management

Een succesvolle coaching cultuur kan niet bestaan zonder de ondersteuning van het top management. Organisaties moeten namelijk de moed en het vertrouwen hebben om…

  • In de spiegel te kijken
  • De dialoog aan te gaan
  • Verantwoordelijkheid te nemen
  • Te veranderen

Een coachende cultuur is eentje die kijkt naar de mens achter de medewerker. Vanuit open dialoog worden oude systemen in vraag gesteld en vervangen met nieuwe. Als organisatie moet je hier de nodige ruimte voor bieden. En dat vraagt vaak enige mindset shifts voor het top management. Zoals: ruimte laten voor fouten, en je comfortabel voelen in het onbekende.

2) De coachende cultuur wordt mee gedragen op alle niveaus

De cultuur wordt niet louter opgelegd van bovenaf. Medewerkers ondersteunen en ontwikkelen mee het systeem. Ze krijgen inspraak en de vrijheid om bepaalde zaken in vraag te stellen, of verder te verdiepen. Zo wordt elke medewerker een extensie van de coaching cultuur.

3) Coaching is onderdeel van de strategie

Coaching is onderdeel van de strategie. En dus ook van het budget. Vaak hebben organisaties ook een interne coördinator zoals een HRBP of L&D verantwoordelijke die de strategische doelstellingen monitort en beheert. Daarnaast dragen ook leiders coaching uit als onderdeel van de strategie en organisatiecultuur.

4) Je investeert in de ontwikkeling van coaching skills doorheen de organisatie

Coachende vaardigheden worden ingezet op alle niveaus in de organisatie. Medewerkers leren bijvoorbeeld om coachende vaardigheden in te zetten in de dagelijkse communicatie met hun team, of zelfs met externe stakeholders. Maar ook leiders ontplooien zich in hun rol als coach.

5) Je werkt met een dynamische pool van interne & externe coaches

Coachende organisaties halen het meeste waarde uit de combinatie van zowel interne als externe coaches. Zo heeft een interne coach vaak een beter beeld van de strategie en historiek binnen de organisatie. Terwijl externe coaches vaak nieuwe, onbevooroordeelde perspectieven bieden die zorgen voor creatieve benaderingen.

Door elkaars inzichten en kennis te bundelen creëren ze een breder bereik en een evenwichtiger ontwikkelingsaanbod binnen de organisatie.

Erkend coach worden coaching cultuur faciliteren
Ondersteun organisatie-wijde transformaties als professioneel coach!

In conclusie: Coachende organisatiecultuur

Het integreren van coaching in de organisatiecultuur heeft een transformationeel effect. Coachende organisaties moedigen open communicatie aan en ondersteunen de individuele en collectieve ontwikkeling van medewerkers. Ze geven het vertrouwen aan medewerkers om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen. Het worden mede-creators.

Medewerkers voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd om zichzelf verder te ontwikkelen, en zo een positieve impact te maken binnen de organisatie en het belichamen van de coaching cultuur. Zo ontstaat er meer betrokkenheid, werktevredenheid, retentie van medewerkers en over het algemeen een gezondere organisatie.


Coachende organisatiecultuur bouwstenen

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek