Het verschil tussen performance & breakthrough coaching

16/11/2022

In het vorige artikel vertelden we over het vernieuwd traject tot professioneel en erkend coach. We haalden reeds de opsplitsing aan in twee deeltrajecten: performance en breakthrough coaching. Deze twee soorten coaching hebben verschillende doelen en toepassingen, maar ze werken ook aanvullend op elkaar. Maar wat is nu het verschil tussen performance en breakthrough coaching? Wat kan je na het volgen van beide deeltrajecten en hoe word je hiermee gecertifieerd coach?

De beste coaching tools, tips & inzichten maandelijks in jouw inbox! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Het verschil tussen performance & breakthrough coaching

Enerzijds draait performance coaching meer rond wat boven de waterlijn ligt. We spreken hier over de omgeving van de coachee, gedragsuitingen, kennis en vaardigheden. Het doel is om de resultaten te verbeteren door veranderingen aan te brengen in gedrag. We noemen dit soms ook single loop leren.

ijsberg van mcclelland

Anderzijds draait breakthrough coaching meer rond het onzichtbare. Met andere woorden wat zich afspeelt in het hoofd zoals gedachten en emoties. De breakthrough coach gaat hier dieper in op iemands overtuigingen, eigenbeeld en levensdoelen. Het draait meer rond persoonlijke groei door verandering aan te brengen in de zelfperceptie, opvattingen en attitude van de coachee.

Verschil breakthrough en performance coaching

Beide vormen van coaching hebben verschillende doelstellingen en toch beïnvloeden ze elkaar. Zo zal een verandering op niveau van breakthrough coaching ook effect hebben op het gedrag en de resultaten van de coachee. Het verschil tussen performance en breakthrough coaching zit dus in de logische niveaus.

Logische niveaus bateson coaching

Over het algemeen is performance coaching minder complex aangezien de coachee reeds een beeld heeft van waar hij naartoe wil. De coach helpt hier om deze doelen te verhelderen en in concrete acties te vertalen.

Breakthrough coaching is echter meer complex. De coachee wil hier zichzelf ontdekken en verder ontwikkelen. Het coaching traject focust hier op het onderzoeken van gedachten, vooronderstellingen, emoties, gedrag en stelt deze in vraag. De gebruikte technieken zijn gelijkaardig, maar dienen een verschillend doel.

Erkende coaching opleiding volgen

Maak jij jouw shift naar professionele coach? Ontdek onze erkend opleiding!

Wat is performance coaching?

Performance coaching is vaak doelgericht en transactioneel. De coachee heeft een specifiek doel of visie voor ogen waarbij hij ondersteuning zoekt. Een coach dient hier als klankbord en helpt de coachee om veranderingen aan te brengen in zijn gedrag om zo betere resultaten te bekomen.

Een performance coach helpt om persoonlijke doelstellingen te verhelderen en in een haalbaar plan van aanpak te gieten. Dit doen ze door actief te luisteren en gerichte vragen te stellen. Als coach denk je mee met de coachee en reik je eventuele tools en hulpmiddelen aan om de resultaten te bevorderen.

Naast het opdelen van doelen in acties zal je ook de vooruitgang mee opvolgen. Je helpt de coachee om obstakels te overwinnen en betere gewoontes aan te leren. Daarnaast wakker je ook reflectie en zelfbewustzijn aan bij de coachee zodat deze meer eigenaarschap neemt over zijn eigen ontwikkelingstraject.

Het doel van een performance coach

Het doel van performance coaching is simpel: betere resultaten halen. Je beantwoord hier vragen zoals wat doe je nu en wat kan je anders doen om betere resultaten te behalen?

Performance coaching helpt de coachee ook bij het ontwikkelen van een growth mindset. De coachee leert hierdoor denken in opportuniteiten in plaats van obstakels. Je haalt hierbij de coachee uit zijn comfortzone en helpt hem om nieuwe kennis of vaardigheden aan te leren.

Performance coaching growth mindset

Een performance coach wordt vaak ingeschakeld in bedrijven om kernvaardigheden zoals tijdsmanagement, communicatie, probleem-oplossend denken,… aan te leren. Hierbij ondersteunt de coach het leerproces en geeft deze enkele tips mee om productiever en doelgerichter te werk te gaan.

Ten slotte moedigt de performance coach reflectie en zelfbewustzijn aan. Hierdoor kan de coachee ook na afloop van het traject zelf zijn gedrag bijsturen. De coachee gaat zelf op zoek naar feedback en weet hoe hij deze kan verwerken in concrete acties.

Wat is breakthrough coaching?

Breakthrough coaching is vaak transformationeel en persoonsgericht. De coachee zit vaak met een wrang gevoel doordat zijn levenswijze niet in lijn is met zijn eigen normen en waarden. Een coach helpt hier door meer inzicht te scheppen in de onbewuste overtuigingen die deze realiteit ongewild mee in stand houden.

Een breakthrough coach helpt deze realiteit mee te achterhalen door vragen en oefeningen te gebruiken die het zelfbewustzijn van de coachee vergroten. Ze helpen bij het herkennen van belemmerende overtuigingen en automatische denkpatronen. Vervolgens helpen ze ook om deze om te buigen naar bekrachtigende overtuigingen die de coachee ondersteunen in zijn doelen.

Vanuit dit bewustzijn kan de coachee met behulp van de coach een nieuwe identiteit opbouwen met bewust gekozen normen en waarden, en vervolgens vanuit dit kader handelen. Als resultaat stijgt vaak het zelfvertrouwen en eigenbeeld van de coachee.

Het doel van een breakthrough coach

Doorheen vele levensjaren verliezen we vaak ons eigen speelsheid, originaliteit en wereldbeeld. Allerlei levenservaringen en personen rondom ons beïnvloeden onze denkwijze en dus ook ons leven. Vaak verliezen we hierdoor verbinding met onszelf. Mensen voelen zich verloren, vast, in de war,…

Ze willen een meer vervullend leven leiden waarin ze baas zijn over hun eigen gedachten, emoties en gedrag in plaats van andersom. Om dit te bereiken zoeken ze vaak de hulp van een breakthrough coach. Deze coach helpt om onbewuste waarden en overtuigingen bloot te leggen zodat je terug jouw gronding kan vinden.

Je beantwoord vragen zoals: “Waarin geloof je? Wat wil je bereiken? Welke indruk wil je nalaten? Hoe wil je zijn als persoon?” Breakthrough coaching helpt je om beter te begrijpen wie je bent en ook wie je wil zijn. Door binnen dit bewust gekozen kader te handelen krijg je meer zelfvertrouwen, vastberadenheid en vervulling.

Erkende coaching opleiding

Professionele coaching opleiding

Je kan het traject tot professioneel coach ook in zijn geheel volgen. Daarbij draait de eerste module rond performance coaching, terwijl de tweede dieper ingaat op breakthrough coaching. Na afloop van elk traject ontvang je een certificaat van deelneming. Ten slotte kan je na het afronden van beide deeltrajecten door de International Coach Federation (ICF) erkend worden als professioneel coach.

Ontdek meer over de voordelen van een ICF erkende opleiding en hoe je gecertifieerd wordt als coach.

Verschil performance & breakthrough coaching

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek