Het belang van successen delen & vieren - Een motiverende boost op het werk!

21/06/2023

Succes moet je vieren! En toch staan we op het werk vaak te weinig stil bij successen. Het is nochtans essentieel om de sfeer en het gevoel van de mensen positief te houden. Successen delen creëert energie. Het zijn namelijk de kleine opeengestapelde successen die zorgen voor een constante evolutie en groei. En door deze kleine mijlpalen of successen te vieren kan je blijven surfen op eerdere overwinningen om zo het groter collectief doel te behalen!

Waarom is stilstaan bij successen op het werk belangrijk, en hoe begin je eraan?

Waarom stilstaan bij successen belangrijk is

Regelmatig stilstaan bij succes is essentieel om een productieve en gezonde werkomgeving te creëren. Het zijn namelijk de kleine successen die zorgen voor het zelfvertrouwen en de motivatie om samen iets te bereiken. Daarnaast functioneert het vieren van mijlpalen ook als blijk van erkenning en waardering voor al het harde werk dat vaak vergeten wordt.

Het vieren van successen draagt bij aan de intrinsieke motivatie van jezelf en/of medewerkers. Als mens zijn we namelijk geprogrammeerd om op zoek te gaan naar autonomie, verbinding & ontwikkeling.

successen delen succes vieren
 • Autonomie – Mensen willen de controle over hun leven en beslissingen in eigen handen houden. Ze willen handelen naar hun waarden en visie. Zo zal iemand met interesse in een bepaalde sector ook meer motivatie hebben om daar te werken.
 • Verbinding – De nood om ergens bij te horen, deel van uit te maken, of aan bij te dragen. Zo vind je in organisaties connectie bij teams, klanten of soms zelfs maatschappelijk.
 • Bekwaamheid – Het verlangen om kennis te vergaren, competenties te ontwikkelen en te presteren. Als mens gaan we altijd op zoek naar de volgende mijlpaal. We hebben een intern verlangen naar persoonlijke ontwikkeling. We namelijk willen goed zijn in onze job! Zo vinden we voldoening en betekenisvol werk bijvoorbeeld belangrijke factoren voor langdurige motivatie.

Voor organisaties heeft het vieren van successen niet alleen invloed op prestaties, maar ook op werktevredenheid en behoud. De meeste mensen blijven niet rondhangen voor louter externe motivatoren zoals een salaris of voordelen. Ze willen dat hun interne noden en verlangens in lijn liggen met wat ze doen op het werk. Ten slotte draagt het vieren van succes bij aan een cultuur waar mensen zich gezien en gehoord voelen.

Successen delen creëert energie

In de wereld van vandaag is verandering een constante evolutie. Dat vraagt veel energie, en juist daarom is het zo belangrijk om elke succes te vieren. Kleine opeengestapelde successen en prestaties brengen je telkens dichter bij de collectieve visie.

Wanneer je als team stilstaat bij successen creëer je het gevoel van:

 • Samen iets te bereiken
 • Erkenning en waardering
 • Bekwaamheid en collectieve ontwikkeling
 • Impact en bijdrage aan grotere visie
 • Trotsheid en zelfvertrouwen
 • Autonomie, vrijheid en zelfcontrole

Mijlpalen vieren draait niet rond het vieren van prestaties. Het gaat over het (collectief) vieren van het proces. Je neemt een moment om het harde werk en de vooruitgang te appreciëren en successen te delen. En door telkens energie te halen uit kleine overwinningen kan je samen blijven bouwen naar een collectieve evolutie!

Wat als je geen mijlpalen viert?

Wanneer je nooit stilstaat bij eerdere successen creëer je een gevoel van stagnatie, of zelfs achteruitgang. Mensen krijgen het gevoel dat hun werk onbelangrijk is of er niet toe doet. Ze zien of voelen niet dat ze op eerdere successen bouwen.

Als je nooit tussentijdse mijlpalen viert krijgen mensen dus ook niet het gevoel van groei of ontwikkeling. Uiteindelijk ontstaan er ook negatieve gevoelens en onzekerheid rond de job waardoor het uitvoeren van hetzelfde werk steeds moeilijker wordt.

Al snel halen mensen enkel nog energie uit het verspringen of opstarten van nieuwe projecten, terwijl andere projecten uiteindelijk onafgewerkt blijven en uitdoven. Ten slotte is ook het verlies aan motivatie en uiteindelijke medewerkers onvermijdelijk.

Vier je successen in 4 stappen!

Succes vieren is aanstekelijk. Mensen zijn gemotiveerd en gedreven om ervoor te blijven gaan en dat gevoel wordt telkens bevestigd met kleine vieringen. Zo zorgt het delen van successen letterlijk voor meer succes.

Maar hoe VIER je succes?

1) Maak successen meetbaar

Voordat je successen kan delen moet je het eerst tastbaar maken. Wat is het grotere collectief doel waar je naartoe werkt? En hoe meet je vooruitgang hiernaartoe? Vervolgens kan je grotere doelen opdelen in kleinere doelen. Deze kunnen zowel verbonden zijn aan het werk zelf, als aan de uiteindelijke resultaten en prestaties.

Er zijn heel veel redenen om te vieren. Het is belangrijk om te onderzoeken wanneer en welke mijlpalen te vieren. Bijvoorbeeld:

 • Succesvol afsluiten van de eerste week
 • Het afwerken van een kritieke taak
 • De overgang tussen fases in een project (afsluiten vorige fase)
 • Belangrijke gebeurtenis zoals officiële lancering of prelancering
 • Eerste 10 klanten
 • Bereiken van een omzetdoel

2) Veranker het vieren van succes in je organisatiestructuur

Succes moet je vieren. Zekere wanner je een gezonde en productieve organisatiecultuur wil bouwen. Het kernwoord is hier: regelmatig. Met andere woorden, hoe kan je stilstaan bij successen systematisch integreren in jouw bedrijfsprocessen? Bijvoorbeeld:

 • Dagelijkse meeting – microsuccessen en afgeronde taken bespreken
 • Wekelijkse meeting – Inzet appreciëren, behaalde mijlpalen, tendens
 • Teambesprekingen– Mijlpalen
 • Projectmeetings – Fases, mijlpalen en behaalde doelen vieren
 • Evaluatiegesprekken – Persoonlijke groei, ontwikkeling en bijdrage bespreken
 • Bedrijfsevents zoals kwartaal of jaarbesprekingen – Collectieve bedrijfsdoelen, sociale erkenning en waardering uitspreken,…
 • ...

3) Succes en mijlpalen vieren (intrinsiek)

Het vieren van mijlpalen is vooral een blijk van erkenning en waardering. Het geeft een gevoel van impact, vooruitgang en groei. Mensen zien dat hun werk ertoe doet en krijgen hiervoor (sociale) erkenning. Vaak is het gevoel van bij te dragen aan iets een groot onderdeel van onze identiteit en levensmissie. De motivatie komt van binnenuit. Deelnemen aan het proces is voor jou op zich al een vorm van beloning.

4) Succes belonen (extrinsiek)

Ten slotte kan je mensen ook belonen. Hier motiveer je mensen niet vanuit hun interne noden of verlangens, maar wel met externe beloningen. Denk bijvoorbeeld aan iets gaan eten, een incentive, eindejaar bonus of teambuilding. Afhankelijk van de teamcultuur, en zelfs individueel, kan je hier meer of minder op inzetten. De motivatie wordt hier extern aangewakkerd. Je neemt deel omdat je de beloning wil ontvangen.

successen en mijlpalen vieren intrinsieke motivatie

Let dus op dat je niet uitsluitend inzet op extrinsieke motivatie. Onderzoek wijst uit dat beloningen op lange termijn minder effectief worden. Zo verwachten veel mensen bijvoorbeeld dat hun salaris stijgt naarmate hun competenties en impact toenemen. Daarnaast verdringen te veel extrinsieke factoren soms de intrinsieke motivatie van medewerkers, wat snel te voelen is in behoud van medewerkers.

Het is dus belangrijk om een incentive-structuur op te zetten die inzet op zowel individuele erkenning als duurzame beloningsstructuren. Wil jij jouw organisatie afstemmen op uitdagingen van de 21ste eeuw?

Ontdek hoe we grensoverschrijdend werken doorheen strategie, structuur, processen en cultuur met organisatie coaching.


Succes en mijlpalen vieren op het werk

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek