Wat is het verschil tussen intervisie, supervisie & interventie?

06/12/2023

Wat is het verschil tussen intervisie, supervisie en interventie? Coaching kent allerlei verschillende praktijken en definities. Dat kan soms voor verwarring zorgen. Om deze verwarring tegen te gaan maakten we een heel éénvoudig overzicht. Wat is het doel van intervisie, supervisie en interventie? En wat is het verschil tussen supervisie en mentor coaching?

Ontdek in dit artikel:

Het verschil tussen intervisie, supervisie & interventie

Intervisie, supervisie en interventie zijn allemaal methoden die worden gebruikt bij coaching en leidinggeven. Onlangs enkele raakvlakken heeft elke methode toch een verschillend doel. De manier van interactie verschilt per aanpak.

Verschil intervisie supervisie intervisie doel definitie

Wat is intervisie

Intervisie is een peer 2 peer leergroep die bestaat uit gelijkwaardige rollen. Binnen organisaties is dit bijvoorbeeld een team, liefst zonder leidinggevenden. Het doel van intervisie is om concrete cases of thema’s te bespreken, om zo inzichten en best practices uit te wisselen.

De rol van de coach bestaat uit het begeleiden van deze intervisie. Dat doe je doormiddel van kaderzetting, structuur, en processturing. Anders gezegd, je faciliteert de intervisie. Een intervisie gebeurt met regelmaat, bijvoorbeeld één keer per maand. De groepen bestaan idealiter uit 6 tot 8 personen.

Ten slotte zit er ook continuïteit in de sessies. Bijvoorbeeld door opeenvolgende thema’s te bespreken, of verder in te gaan op de vervolgacties. Zo kan je als coach de acties tussen elke intervisie opvolgen, en nieuwe uitdagingen in groep aanpakken.

Wat betekent interventie

Interventie is een tool of methodiek waarbij je tussenkomt in het reflectieproces van de coachee. Het doel van interventie is om iemand bewust te maken van bepaald gedrag, attitude of denkkaders. Bijvoorbeeld: een passief teamlid, of een medewerker die altijd te laat komt.

Je kan interventies dus bekijken als een manier om feedback te geven. Zo stel je de ander in staat om een shift te maken in hun gedrag, mindset of attitude. Je vertrekt vanuit een positieve intentie, en gelooft in de capaciteiten van de ander om een shift te maken. Door het toepassen van pacing en leading open je de ogen van de coachee, zonder aanvallend over te komen. Je creëert bewustzijn rond de blinde vlekken.

verschil definitie doel intervisie supervisie interventie

Dat kan bijvoorbeeld door: te spiegelen, in vraag te stellen, stilte te laten, te herkaderen,… Zodra je deze technieken bewust toepast om bewustzijnsverruiming te faciliteren spreken we van een interventie.

Wat is supervisie?

Ten slotte is er ook supervisie. Hier word je begeleidt door een overste. Samen reflecteer je op werkervaringen zodat je kan leren, en verbeteren in jouw werk. Ook in de wereld van coaching speelt dit een belangrijke rol.

De definitie van supervisie volgens de International Coach Federation is als volgt:

“Een samenwerkende leerpraktijk om de capaciteit van de coach continu op te bouwen door middel van een reflectief dialoog ten voordelen van zowel coaches als cliënten.”

Met andere woorden, het doel van supervisie is om reflectie en bewustwording te bevorderen bij de coachee. Vaak gebeurt dit met behulp van geobserveerde coachingsgesprekken of opnames. Samen met de supervisor overloop je enkele coachingsgesprekken en reflecteer je op wat reeds goed gaat, en waar je nog kan verbeteren.

Uiteindelijk neem je deze werkpunten mee in jouw verdere ontwikkeling als coach. Supervisie is een belangrijk onderdeel voor de professionele ontwikkeling, het leerproces en de groei van een coach. Het hoort bij je certificatie proces, en is ook inbegrepen in ICF erkende vormingsopleidingen zoals het Certified Coach Foundations programma.

Erkend coach worden met supervisie en mentor coaching

Het verschil tussen supervisie & mentor coaching

Hoewel er ook hier veel gelijkenissen zijn, maakt de ICF toch een onderscheidt tussen supervisie en mentor coaching. Maar wat is dan het verschil? En hoe is mentor coaching anders?

Enerzijds biedt supervisie een bredere kijk op de ondersteuning en ontwikkeling van de coach. Er is aandacht voor reflectie en competentie-ontwikkeling op professioneel vlak, maar ook voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de coach(ee).

Anderzijds draait mentor coaching meer rond de ontwikkeling van de specifieke coaching competenties en het ontwikkelen van vaardigheden onder deze kerncompetenties. Je begeleidt coaches bij het bereiken van een bepaald coaching niveau zodat ze een ICF-diploma of erkenning kunnen behalen.

Wat is mentor coaching?

De definitie voor mentor coaching volgens ICF is als volgt:

“Mentor coaching voor een ICF-diploma bestaat uit coaching en feedback in een gezamenlijk, waarderend en dialoogproces op basis van een geobserveerde of opgenomen coaching sessie om het coaching vermogen van de coach te vergroten, in overeenstemming met de ICF-kerncompetenties.”

Het doel van mentor coaching is om professionele hulp te bieden bij de demonstratie van coaching competenties op ICF-waardig niveau. Dit proces verloopt over minimaal drie maanden, of langer, zodat de coachee zich tussenin kan blijven ontwikkelen. Ook dit is mee inbegrepen in het Certified Coach Foundations programma.

Mentor coaching speelt dus opnieuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van een coach. Wil je bijvoorbeeld erkend worden of jouw erkenning vernieuwen? Dan moet je verplicht 10 uur mentor coaching volgen.

Nog te vaak zien we beginnende coaches op zoek gaan naar shortcuts. Hoewel de inhoud van het Certified Coach programma vol zit met leerrijke modellen, aanpakken, inzichten,… het zijn niet de tools die topcoaches maken. Het is de ervaring, de beoefening van de kunst. Door te werken met een mentor coach of supervisor leer je jezelf ontwikkelen in de zaken waar het echt toe doet. Zo krijg je feedback & tips van coaches met 1,000+ uren ervaring.

intervisie supervisie methodieken aanleren in coaching community

Wat is het verschil tussen intervisie, supervisie & interventie?

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek