Het vernieuwde traject tot professioneel coach

09/11/2022

In een wereld waar alles steeds sneller gaat is de kracht van stilstaan en reflecteren onschatbaar. Daarom vernieuwt ook Coaching The Shift! Onze ‘professionele coaching opleiding’ wordt vanaf volgend jaar opgedeeld in twee deeltrajecten: ‘Performance coaching’ en ‘Breakthrough coaching’. Wat leer je in deze trajecten en hoe draagt het bij aan jouw attitude, competenties en bewustzijn als coach?

Ontdek het in dit artikel!

coaching opleiding infosessies

Hoe ziet de vernieuwde coaching opleiding er uit?

De nieuwe professionele coaching opleiding is opgedeeld in twee deeltrajecten: ‘performance coaching’ en ‘breakthrough coaching’. Beide trajecten bestaan uit 9 opleidingsdagen en 2 certificatiedagen. Je kan beide opleidingen zowel individueel als opeenvolgend doorlopen. Door het programma op te splitsen geven we de coach meer tijd om competenties verder te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk.

Verschil breakthrough en performance coaching

De opleiding tot professioneel coach is ontwikkeld voor HR professionals, managers, teamleiders, zelfstandige coaches en iedereen die meerwaarde ziet in coaching competenties. Er zijn geen basiscompetenties vereist. Het belangrijkste is een open houding en de motivatie om andermans leerproces en ontwikkeling te ondersteunen met coaching.

Het programma is meer dan theoretisch. We garanderen dan ook voldoende interactie en persoonlijke begeleiding. Daarnaast zorgen we ook voor voldoende balans tussen verschillende leervormen Zo is er ruimte voor:

  • Geobserveerde coachingsgesprekken
  • Mentor coaching
  • Ingebouwde reflectiemomenten in groep en individueel
  • Oefenmomenten en doe-oefeningen
  • Video opnames, live demonstraties, rolspellen, wandeloefeningen,…
  • Toegang tot ons online leerplatform

Daarbovenop is ons programma erkend door de International Coach Federation (ICF), de grootste internationale beroepsvereniging voor coaches. Dat wil zeggen dat ons programma voldoet aan de 8 kerncompetenties van een professionele coach en de strikte kwaliteitscriteria van ICF. Je kan hier dus jouw certificaat als professioneel coach mee halen.

Level I – Performance Coaching

In de Performance Coaching opleiding leer je hoe je een coachee ondersteunt door doelgericht nieuwe competenties te ontwikkelen en zo het gewenste resultaat te bereiken. Hieronder gaan we dieper in op de onderdelen binnen de coach opleiding.

Blok 1 - Basis professionaliteit & gespreksvoering

In het eerste deel van de Performance Coaching opleiding leer je alle basiselementen om coachingsgesprekken te voeren.

Eerst gaan we dieper in op het coaching kader in de business context. Dit gaat over de rol en competenties van een coach en hoe je duidelijke afspraken maakt. Vervolgens ontdekken we de kwaliteit van zijn. Dit is het vermogen van een coach om zichzelf in te zetten als tool door te luisteren zonder oordeel en met volledige aandacht en openheid.

Ten slotte geven we enkele tools mee zoals het SHIFT! Coaching model om gesprekken te structureren. Dit helpt je om de gewenste shift in kaart te brengen, en deze stapsgewijs te begeleiden.

Blok 2 - De kerncompetenties van een coach

In het tweede blok ontwikkel je de kerncompetenties van een professionele coach. Zo ontdek je hoe de juiste coaching tools helpen bij het opbouwen van vertrouwen vanaf het begin van een coaching traject.

Je leert de kunst van diep luisteren en hoe dit effect heeft op de vertrouwensrelaties met coachees. Daarnaast geven we ook enkele tips mee rond omgaan met ruis en het vinden van de essentie in een gesprek.

Ook leer je de kracht van vraagstelling. We gaan dieper in op verschillende soorten vragen en hoe deze jouw doelen als coach ondersteunen. Zo leer je bijvoorbeeld verdoken informatie boven halen en blokkades overstijgen.

Uiteindelijk leer je meer over het intakeproces als coach. Zo kan je op het einde van dit onderdeel heldere doelen stellen en samen met de klant een gedeelde verantwoordelijkheid creëren richting de gewenste shift.

Blok 3 - Respectvol confronteren en grenzen stellen

Het derde blok in de Performance Coaching opleiding draait rond respectvol confronteren van de coachee. Deze competenties zijn cruciaal om de ontwikkeling van coachees te ondersteunen en versnellen.

Zo leer je jouw eigen grenzen herkennen en geven we enkele methodes mee om deze af te bakenen. We ontdekken hoe grenzen ontstaan, welke patronen hieraan verbonden zijn en de kracht van mismatching.

Vervolgens oefen je ook met verschillende technieken om de coachee te confronteren. Zo leer je het verschil tussen feedback en kritiek, hoe je met vooronderstellingen speelt en hoe ‘herkaderen’ eruit ziet in alle vormen.

Blok 4 - Resultaatgerichtheid in coaching

Na het laatste blok van de Performance Coaching opleiding ben je in staat om het volledige coaching traject van A tot Z te begeleiden. Je ondersteunt de ontwikkeling van coachees op niveau van gedrag en competenties.

Hier leer je om inzichten te vertalen in concrete en meetbare doelstellingen. Je ontdekt de niveaus van verandering en hoe je een bruikbaar actieplan opstelt dat anticipeert op obstakels en moeilijkheden onderweg. Uiteindelijk kan je eigenaarschap aanwakkeren bij de coachee zodat deze zelf zijn opvolging kan stimuleren.

Data performance coaching opleiding

Level II – Breakthrough Coaching

In de Breakthrough Coaching opleiding leer je de coachee begeleiden om beperkende denkkaders te overstijgen en zo bewuste keuzes te maken afgestemd op zijn waarden.

Blok 1 – Denken, voelen & doen

In het eerste blok van de Breakthrough Coaching opleiding leren we over het denken, voelen en doen van de mens. Hierna begrijp je hoe gedachten onze acties (of non-acties) beïnvloeden.

Zo leer je onbewust denkpatronen herkennen en identificeren. Je begrijpt hoe jijzelf en anderen naar de wereld kijken en zo een persoonlijk beeld vormen. Zo ontdek je ook dat dit beeld niet altijd strookt met de realiteit. We nemen enkele veelvoorkomende patronen zoals perfectionisme en uitstelgedrag onder de loep.

Vervolgens gaan we in op overtuigingen. Hoe herken je ze? En hoe verschillen ze van vooronderstellingen? Ten slotte leer je om te spiegelen wat jij waarneemt om zo de coachee meer inzicht te geven in zichzelf.

Blok 2 – Mentale denkkaders doorbreken & perceptie verruimen

Hierin leer je om belemmerende overtuigingen te overstijgen door de perceptie van de coachee te verbreden. We spreken hier ook van double loop leren.

Hoe ontstaan overtuigingen? Waar komen ze vandaan? Welke vragen kan je stellen om bewustwording te stimuleren? We leren verschillende methodes aan om belemmerende overtuigingen te ontkrachten.

Vervolgens leer je waardengericht coachen. Zo begrijp je hoe waarden en overtuigingen verbonden zijn. Je leert om universele en kernwaarden te benutten in coaching, door te herkaderen en zo de perceptie van de coach te verbreden. Ten slotte gaan we ook in op jouw persoonlijke waarden als coach en hoe deze effect hebben op jouw coachingsgesprekken.

Blok 3 – Mentale denkkaders doorbreken & perceptie verruimen

In blok 3 van de Breakthrough coaching opleiding ben je zelfbewust van jouw eigen waarden en overtuigingen en het effect daarvan op jouw coachee. Je leert om limiterende overtuigingen om te buigen naar bekrachtigende overtuigingen die de coachee ondersteunen en motiveren in zijn doelen.

We gaan dieper in op de structuur van vermogende overtuigingen en hoe je meta communicatie inzet om deze op te bouwen bij een coachee. Daarnaast zorgt bewustzijn van jouw eigen overtuigingen voor een breder perspectief als coach. Zo is het belangrijk om te herkennen wanneer je zaken projecteert of overneemt.

Blok 4 – Voluit aanwezig ZIJN

In blok 4 van de Breakthrough Coach opleiding bouwen we verder op de aanwezigheid en het ‘zijn’ van een coach. Je leert overtuigingen op vlak van identiteit identificeren en bevragen op een ondersteunende wijze.

Je leert bijvoorbeeld omgaan met emoties bij jezelf en de ander. Zo ontdek je hoe emoties dienen als signaalfunctie en hoe je ze verwelkomt, reguleert en onderzoekt. Het is belangrijk dat je hier als coach geweldloos over kan communiceren. Dit doen we met modellen zoals de dramadriehoeken het creëren van begrip rond emoties in veranderingsprocessen.

Ten slotte leer je coachen op niveau van identiteit. Je ontdekt hoe een zelfbeeld wordt gevormd vanuit iemands kernovertuigingen en waarden. Vervolgens kan je de mens in zijn geheel zien, maar ook werken met afzonderlijke delen. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde kwaliteiten in het licht zetten om zelfwaardering bij de coachee te versterken.

Blok 5 – Zelfreflectie als coach

In het laatste ééndaagse blok reflecteren we over het gehele opleidingstraject en jouw groei als mens en professionele coach. De deelnemers delen zijn kerninzichten en welke shifts ze maakten in hun denken, voelen en doen.

Voor we je laten gaan doen we nog enkele oefeningen rond persoonlijke bekrachtiging, en geven we methodes mee om het leerproces te blijven stimuleren. Een coach doet namelijk aan levenslang leren. Ten slotte zijn er twee dagen voorzien voor het afnemen van een schriftelijke test en een live coaching sessie.

Data breakthrough coaching opleiding

Klaar voor een shift? Ontdek hier meer!

Voel je de kriebel om jezelf te ontplooien als coach? Stap dan in deze wonderlijke ontdekkingsreis vol persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ontwikkel en verfijn jouw coaching competenties en faciliteer het leerproces en de groei van anderen als professionele coach.

Beide coaching opleidingen vinden plaats in de Sint-Maurus-Hoeve te Lievegem. De individuele coachingsgesprekken gaan volgens jouw voorkeur virtueel door of bij de coach thuis. De supervisies vinden virtueel plaats, waarna je de opname van het gesprek ontvangt voor reflectie.

Onderscheid jezelf op de markt als gecertifieerde coach en laat je begeleiden door drie ervaren Master Certified coaches. De plaatsen zijn beperkt, wees er dus op tijd bij!

Erkende coach worden traject

Deze opleiding is erkend door de KMO Portefeuille en IPV. KMO’s kunnen dus 20 tot 30% subsidies ontvangen. Daarnaast komt deze opleiding in aanmerking voor opleidingscheques en/of Vlaams opleidingsverlof. Bedrijven in de voedingsindustrie kunnen via het IPV extra subsidies ontvangen.

Coaching The shift infosessies
Erkende coaching opleiding ICF

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek