De kracht van feedback in het veranderingsproces

03/08/2022

Een geslaagd veranderingsproces rekent zowel op constructieve als waarderende feedback. Met andere woorden, appreciatie moedigt duurzame gedragsverandering aan. Coaching kan je helpen om deze cyclus beter aan te pakken. Welke verandermodellen zijn er? Hoe geef je effectief feedback doorheen het veranderproces? Ontdek het in dit artikel!

Het veranderingsproces

Verandering is een proces. Soms denken we dat bewustwording voldoende is om te veranderen. Hoewel bewustzijn vaak het veranderingsproces in gang zet, zorgt het niet automatisch voor een transformatie.

Stel bijvoorbeeld dat je iemand wijst op een handeling met de intentie om hen te helpen. Je kan niet verwachten dat de persoon vanaf dit moment de knop kan omdraaien. Verandering is namelijk een proces. Het duurt een tijdje om anders te leren, denken en veranderen.

Transformatie is een opeenstapeling van bewuste incrementele veranderingen. Het zijn de tijd, herhaling en moeite die voor meer bewustwording zorgen en uiteindelijk de verandering verankeren. Om het veranderingsproces te laten slagen heb je dus vertrouwen en doorzettingsvermogen nodig.

Gedragsverandering modellen

Welke verandermodellen zijn er? Coaches of change managers gebruiken veelal een model om verandering te structureren of in kaart te brengen. Wanneer we specifiek spreken over gedragsverandering dan gaat het over de complexiteit van het menselijke wezen. Welke stappen doorlopen we bij gedragsverandering? Hoe garanderen we succes?

De leerfasen van Maslow

Wanneer we iets nieuws aanleren gaan we volgens Maslow door 4 fasen van gedragsverandering in het veranderingsproces. Je begint onbewust en onbekwaam, hier besef je nog niet dat je huidig gedrag jouw mogelijkheden limiteert.

Veranderingsproces gedragsverandering model Maslow

Doorheen het veranderingsproces neemt je bewustzijn samen met jouw mate van bekwaamheid toe. Eerst zal je bewust bezig zijn met het uitvoeren van de taak. Naarmate jouw bekwaamheid toeneemt zal je de verandering verankeren in je gewoontes en hoef je dus niet meer bewust met de stappen bezig zijn. We noemen dit verankeren.

Het zijn de kleine incrementele veranderingen die het verschil maken. Voor je een marathon gaat lopen is het beter om elke dag een paar kilometers te doen. In het begin zal deze inspanning veel moeite kosten maar eens het een gewoonte wordt kan je steeds verder, langer,...

David Kolb leercyclus

Ook David Kolb onderscheidt 4 fasen in de leercyclus. Hierin doorloop je verschillende voorkeursstijlen zoals experimenteren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen.

Single, double & triple loop leren

Deze drie verandermodellen of Learning loops kijken dan weer naar het veranderingsproces op verschillende feedback-niveaus. Namelijk het niveau van competenties, overtuigingen en identiteit.

Logische niveaus van Bateson

De piramide van Bateson zorgt voor gedragsverandering door zowel de omgeving als de manier van denken te vernieuwen. Hier worden zaken zoals limiterende overtuigingen vervangen door nieuwe, bekrachtigende overtuigingen.

Ontdek meer verandermodellen in onze online coaching tools bibliotheek!

8 stappen in het veranderingsproces van Kotter

Ook Kotter benadrukt feedback doorheen het veranderingsproces. Enerzijds is het belangrijk om medewerkers te engageren door ze te betrekken in de communicatie en implementatie van de verandering. Dit vraagt een klimaat voor verandering. Namelijk: de juiste rolmodellen, een heldere visie en een duidelijk gevoel van urgentie doorheen de organisatie.

Om deze transformatie dan ook duurzaam te verankeren heb je “quick wins” nodig. Dit zijn kleine momenten van vreugde, of waarderende feedback, die de motivatie hoog houden.

Veranderingsproces Kotter verandermodellen

Deze mijlpalen geven een eerste gevoel van succes weer. Dat laat personen, teams en organisaties toe om verder te bouwen op hun eerdere successen. Zoals eerder gezegd: incrementele veranderingen zorgen voor verbluffende transformaties. Of je nu op zoek bent naar gedragsverandering, cultuurverandering,…

Creëer jouw eigen SHIFT! Boek een persoonlijk gesprek & ontdek hoe coaching jou kan helpen!

Belang van feedback voor duurzame gedragsverandering

Sommige mensen krijgen het gevoel dat ze in cirkeltjes draaien. Dit gebeurt vooral wanneer ze nog geen zichtbaar resultaat hebben. Hierdoor verliezen ze motivatie en geven ze vaak op vooraleer het veranderingsproces succesvol is afgerond.

Het verlies aan motivatie komt veelal voort uit de angst om het oude achter te laten. Dat hoeft echter niet! Het is namelijk belangrijk om reeds het positieve te erkennen voor je begint aan een veranderingsproces. Zo kan je het positieve meenemen om de gewenste gedragsverandering te ondersteunen.

Tips voor het geven van waarderende feedback in het veranderingsproces

  • Toon aan dat je de intentie en moeite apprecieert, zo bevestig je het gevoel van moeite en voelt de extra inspanning niet zinloos aan voor de coachee
  • Vier de kleine successen en mijlpalen zoals in het veranderingsmodel van Kotter
  • Zoek hulpmiddelen of tools om het veranderingsproces te ondersteunen
  • Laat aan je omgeving weten dat je door een gedragsverandering gaat

Tips voor het geven van opbouwende feedback voor geslaagde gedragsverandering

Transformatie is een constant proces van trial & error. Het is dus ook belangrijk om doorheen het veranderingsproces opbouwende feedback mee te geven. Volg deze tips om het goed te doen:

  • Creëer een veilige omgeving voor mislukking en ontwikkeling
  • Geef feedback op handelingen, niet overtuigingen
  • Maak geen assumpties over iemands’ achterliggende intenties

Word een rolmodel en accelerator voor verandering. Ontdek Heart Centered Leadership!


Veranderingsproces Kotter gedragsverandering model feedback coaching

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek