Ben jij een Heart Centered Leader?

02/02/2022

De toekomst van bedrijven is onlosmakelijk verbonden aan de evoluties in de rest van de wereld. Als maatschappij gaan we collectief allerlei economische, politieke en ecologische uitdagingen aan die, gepaard met radicale innovatie, soms volledige sectoren op hun kop zetten. De verouderde leiderschapsstijl wordt in vraag gesteld en vervangen door vormen van coachend leidinggeven.

Wanneer we ons niet laten afremmen door de mogelijkheden van vandaag, en in plaats daarvan met open blik, intuïtie en verbeeldingskracht ons laten inspireren door de toekomst kunnen we deze uitdagingen ombuigen naar opportuniteiten. Door samen te werken over disciplines heen creëren we een krachtige nieuwe manier van werken, waar mensen voorop staan.

Deze nieuwe manier van werken vraagt natuurlijk ook een nieuw soort leiderschap. Daarom ontwikkelden we een programma voor de leiders van de toekomst: Heart Centered Leadership!

Wat is Heart Centered Leadership?

Autoritair en hiërarchisch leiderschap is dood. De afgelopen jaren merkten we meer dan ooit hoe verbonden we zijn met elkaar. Een wereldwijde crisis, noodgedwongen quarantaine en isolatie zorgde voor een periode van (zelf)reflectie die bij velen existentiële vragen opriep. Wie ben ik? Wat voor iemand ben ik tot nu toe geweest? Wie wil ik zijn? Past mijn job hier wel nog bij? Hedendaagse medewerkers gaan op zoek naar organisaties waarbij ze niet alleen hun job kunnen uitoefenen, maar waar ze zich verbonden voelen aan de waarden en de impact van het bedrijf.

Angst voor verandering, focus op kortetermijnresultaten en leiderschap vanuit (machts)posities werkt niet langer. Bedrijven die vastgeroest blijven in het “management by fear” zullen stagneren en uiteindelijk uitdoven.

Leiderschapsstijl - management by fear vs heart centered leadership

Deze oude leiderschapsstijl maakt plaats voor het nieuwe Heart Centered Leadership. Een leiderschapsstijl die groeimogelijkheden ontwikkelt voor individuen, teams, organisaties en de maatschappij. Om deze maatschappelijke transformatie van “ik” naar “wij” waar te maken hebben we nood aan een collectieve sprong in bewustzijn. Heart Centered Leaders zullen belangrijke actoren en accelerators worden in het inspireren, begeleiden en ondersteunen van deze verandering. Zij worden de nieuwe rolmodellen in de opbouwen van onze ‘New Earth’.

Ben jij een Heart Centered Leader?

De leiders van de toekomst koesteren betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen om teams intrinsiek te motiveren, en zo samen naar een gemeenschappelijke visie toe te werken. Ze leiden vanuit een collectief bewustzijn dat verwijst naar een systeem van gedeelde waarden, normen en cultuur waar verschillende individuen zich achter kunnen scharen. Deze leiders beseffen dat wederkerigheid de sleutel is totsuccesvol leiderschap.

Het hart vormt het centrum van de mens en zorgt voor interne verbinding en balans. Wanneer we ons hart openstellen kunnen we verbinding, liefde en compassie opbrengen voor onszelf en anderen. Alleen wanneer je emoties beheerst kan laten stromen zal je makkelijker mensen vergeven, en handelen vanuit vertrouwen en compassie in plaats van angst en controle.

Heb jij wat er nodig is om een Heart Centered Leader te worden? Beantwoord voor jezelf de vragen uit deze zelfevaluatie:

#1 Ik vertel steeds de waarheid en ben heel transparant in mijn communicatie

Jezelf kwetsbaar opstellen is een krachtig teken van leiderschap. Door volledig eerlijk te communiceren met je medewerkers creëer je een vorm van wederzijds respect. Wanneer je jezelf openstelt geef je iedereen in het team de ruimte om hetzelfde te doen. Je geeft het goede voorbeeld en bouwt zo aan een veilige omgeving voor je teams.

#2 Ik vertrouw op mijn collega’s dat ze het juiste doen

Vertrouwen creëert de leiders van de toekomst. Wanneer je medewerkers vertrouwen geeft, bekrachtig je hun succes. Trek je de capaciteiten en intenties van je medewerkers in twijfel? Dan zorg je voor een toxische cultuur die prestaties en resultaten tegenwerkt.

#3 Ik kan makkelijk de controle loslaten

Loslaten geeft werknemers een groter verantwoordelijkheidsgevoel over hun werk. Als jij alle beslissingen maakt, hoe kunnen medewerkers dan hun hart en ziel in hun job steken?

“Love is like a butterfly, hold it too tight, it’ll crush, hold it too loose, it’ll fly.”

Het gaat over het vinden van de juiste balans tussen controle en sturing, zonder aan micromanagement te doen.

#4 Ik ben mij bewust van de impact die ik heb en kies zorgvuldig mijn woorden

Heart Centered Leaders weten hoe hun woorden en acties voor interpretatie vatbaar zijn. De acties die zij ondernemen stellen een voorbeeld voor de rest van het team. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de juiste woordkeuze in verschillende situaties.

#5 Dienstbaarheid naar mijn team is het belangrijkste, niet andersom

Een leider staat ten dienste van zijn team, niet omgekeerd. Als leider wil je jouw mensen laten schitteren. Je laat je niet voorttrekken door het team, maar duwt mee aan de kar, en zorgt dat iedereen mee is. De nieuwe leiderschapsstijl vertrekt niet vanuit autoriteit maar juist vanuit het doel om mensen te helpen groeien door hen te inspireren, motiveren en ondersteunen.

#6 Ik heb een open mind

Een goede leider oordeelt of veronderstelt niets. Ga jij steeds op zoek naar onderling begrip in elke situatie? Kan jij je makkelijk in iemand anders schoenen stellen? Een leider gaat nergens van uit, en blijft openstaan voor verschillende invalshoeken en perspectieven. Enkel door zich open te stellen kan de leider blijven werken aan zijn persoonlijke groei, en die van het team.

Nieuw leiderschapsstijl van de 21ste eeuw

#7 Ik zorg goed voor mijn “hele zelf”

Een goede leider zorgt voor zichzelf, zowel op mentaal, fysiek als emotioneel en spiritueel vlak. Wanneer één van deze schakels wegvalt, beïnvloedt het alle andere. Denk je dat een avondje doorwerken goed is voor het bedrijf? Denk dan ook aan de impact die dit heeft op jouw mentale en fysieke gezondheid. Men zegt niet voor niets ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.

#8 Ik ben bereid om in de spiegel te kijken

Kan jij jouw eigen valkuilen onder ogen zien? Of belangrijker, zet jij je in om hieraan te werken? Leiders zoeken altijd naar manieren om het beter te doen. Dat vraagt natuurlijk om enige zelfreflectie, maar goede leiders gaan ook actief op zoek naar feedback. Sta jij open voor kritiek? Ben jij je zelfbewust van jouw werkpunten?

#9 Ik ben toegewijd aan persoonlijke en professionele groei

Probeer jij elke dag de best mogelijke versie van jezelf te zijn? Als leider wil je het beste uit je mensen halen, maar dat kan alleen wanneer je dit ook van jezelf verwacht. Bewust zijn van je eigen talenten en valkuilen, en blijven open staan voor nieuwe dingen is het recept voor succesvol leiderschap.

#10 Ik streef ernaar om anderen te begeleiden en mezelf te omringen met mensen die andere vaardigheden, talenten en stijlen hebben dan ikzelf

Omring jezelf niet met “yes-men” of identieke klonen aan jezelf. Ga op zoek naar mensen met verschillende perspectieven en bouw aan diversiteit in je teams en organisatie. De samenkomst van deze verschillende perspectieven leggen vaak nieuwe inzichten bloot en zorgen voor de meest interessante ontdekkingen.

#11 Ik ben empathisch en streef ernaar om de eigenwaarde van anderen te behouden

Leiders mogen nooit vergeten dat ze met mensen te maken hebben, geen machines. Het is dan ook ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat je medewerkers zich goed in hun vel voelen. Soms kunnen eenvoudige zaken zoals iemands werk en inzet erkennen en appreciatie tonen het verschil maken tussen. Vier de successen en vooruitgang van je mensen, ondersteun hen om obstakels en moeilijke perioden te overwinnen.

#12 Ik heb een “open-deur” beleid en ben heel toegankelijk

Zit jij onbereikbaar in de ivoren toren of ben jij aanwezig op de werkvloer, tussen je mensen in? Met een open-deur beleid wil je het vooral zo eenvoudig mogelijk maken voor je medewerkers om met jou een gezonde discussie aan te gaan. Teamleden kunnen nieuwe ideeën voorstellen, suggesties voor verbetering doen, of gewoon hun zorgen delen. Met deze nieuwe leiderschapsstijl toon je aan dat je als leider waarde hecht aan de input van jouw mensen, en dat hun mening telt.

Ontdek hoe toekomstbestendig jouw leiderschapsstijl is! Download de volledige checklist en ontdek alle 21 vragen!

De leiders van de toekomst

De tijd van een top management “only” leiderschapsstijl is voorbij. Organisaties die een verschil willen maken doen dat met de krachtigste middelen ter beschikking, namelijk hun mensen! Moderne bedrijven geven hun mensen een veilige omgeving, gekoesterd door vertrouwen, de ruimte om fouten te maken, te leren en te groeien. Leiders staan ter beschikking van hun team en niet andersom.

Daartegenover willen werken in organisaties waarvan ze de waarden en visie delen. Zo werken ze met een collectieve inspanning samen naar het gewenste einddoel om impact te maken. Deze transformatie is niet eenvoudig. Het vraagt een sterke persoonlijke balans, en een diep begrip voor anderen rondom jou.

Ben je op zoek naar een toekomstbestendige cursus leidinggeven? Ontdek dan nu ons Heart Centered Leadership programma!

Heart Centerered Leadership zelfevaluatie

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek