Verbeteren van Organisatorische Wendbaarheid met Collaboratief Leren (in 6 stappen)

14/02/2024

In een wereld van continue verandering hebben wendbare organisaties een sterk concurrentieel voordeel. Maar wat zorgt ervoor dat organisaties en teams snel kunnen schakelen? Collaboratief leren is een methode waarbij teams hun unieke sterktes & capaciteiten bundelen, om zo de organisatorische wendbaarheid te verbeteren.

Verbeter de wendbaarheid van jouw organisatie of team met ons 6-stappenplan:

Wat is Organisatorische Wendbaarheid?

Organisatorische wendbaarheid is het vermogen van een organisatie om zich snel en effectief aan te passen aan veranderingen in de interne en externe omgeving. Wendbare organisaties passen bijvoorbeeld de strategie, processen, systemen en cultuur van de organisatie continue aan naar nieuwe en steeds veranderende omstandigheden. Ze zetten in op een coachende cultuur.

In de moderne zakelijke omgeving verandert de wereld namelijk steeds sneller. Nieuwe technologieën, marktontwikkelingen en klantbehoeften ontstaan continu. Organisaties die niet in staat zijn om zich aan deze veranderingen aan te passen, lopen dus het risico achter te blijven.

Wat is Collaboratief Leren?

Collaboratief leren is een leermethode waarbij mensen samenwerken om kennis en vaardigheden te verwerven. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door middel van discussies, groepswerk, projecten of peer-to-peer leren.

Collaboratief leren is gebaseerd op het idee dat mensen het beste leren door samen te werken met anderen. Bijvoorbeeld door elkaars kennis en ervaring te delen. Zo komen mensen samen tot nieuwe inzichten die elkaar inspireren. Het draagt zo op verschillende manieren bij aan organisatorische wendbaarheid.

Wendbare organisaties gebruiken collaboratief leren om:

 • Kennis en vaardigheden te ontwikkelen: Door samen te werken, kunnen mensen nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te kunnen omgaan met veranderingen.
 • Creativiteit en innovatie te stimuleren: Door elkaars ideeën te delen, kunnen mensen elkaar inspireren en dus tot nieuwe en creatieve oplossingen komen.
 • Problemen op te lossen: Door samen te werken, kunnen mensen ook sneller complexe problemen beter oplossen.
Collaboratief leren wendbare organisaties

De voordelen van collaboratief leren voor wendbare organisaties

Collaboratief leren helpt teams en organisaties dus om sneller te schakelen bij verandering. Door elkaars sterktes en capaciteiten optimaal te benutten kan je sneller inspelen op wat de situatie nodig heeft. Nog meer magie vindt plaats wanneer je hetzelfde principe toepast op de systemen en processen van je organisatie.

Wendbare organisaties zien heel wat voordelen, zoals:

 • Verbeterde communicatie en teamdynamiek
 • Verhoogde innovatie en creativiteit
 • Meer aanpassingsvermogen en veerkracht
 • Sterkere probleemoplossende vaardigheden

Hoe organisatorische wendbaarheid verbeteren in je organisatie of team? (6-stappenplan)

Collaboratief leren is een leermethode waarbij mensen samenwerken om kennis en vaardigheden te verwerven. Daarnaast draagt het ook bij aan organisatorische wendbaarheid. Maar om collaboratief leren te implementeren is het belangrijk om de juiste stappen te volgen.

 1. Visualiseer de gewenste shift. Wat wil je bereiken? Welke specifieke uitkomsten en shifts wil je realiseren? Hoe ziet organisatorische wendbaarheid er dan uit voor jou?
 2. Creëer een ondersteunende omgeving. Veranker collaboratief leren in de cultuur, structuur en processen van je organisatie. Zorg voor een veilige omgeving waarin open dialoog mogelijk wordt.
 3. Identificeer de behoeften van jouw team. Luister naar de noden van jouw leiders, teams en medewerkers. Welke kennis en vaardigheden ontbreken nog?
 4. Ontwikkel een leerplan. Hoe ga je deze behoeften dan vervullen? Welke leermethoden en -activiteiten ga je gebruiken?
 5. Investeer in coaching & ontwikkeling. Train je medewerkers in de vaardigheden en zorg zowel voor voldoende individuele als collectieve ondersteuning om de gewenste shift te realiseren.
 6. Continue feedback loops. Blijf de vooruitgang opvolgen. Wat gaat al goed? Waar kan het nog beter? Wendbare organisaties passen zich continue aan op basis van interne en externe feedback. Dat is collaboratief leren!
Coaching organisatorische wendbarheid

Inzetten op collaboratief leren als (team)coach

Wie al eens een coaching-of opleidingstraject heeft gevolgd bij Coaching The Shift weet dat wij handig gebruik maken van collaboratief leren. Ons doel is om de individuele sterktes, kennis en capaciteiten in de gedeelde pot te brengen. Je kan samen namelijk veel meer bereiken!

Vaak doorloop je een gelijkaardig proces. Enerzijds beleeft iedereen dat op zijn eigen unieke manier. Maar anderzijds kan je enorm veel leren van elkaar. Alle vragen, lessen, valkuilen die worden ingebracht vormen een meerwaarde in de collectieve intelligentie.

Sinds kort hebben we dan ook een community gelanceerd om nog meer in te zetten op de kracht van collaboratief leren!

Collaboratief leren organisatorische wendbaarheid
“Door de achtergrond die ik heb ben ik nogal resultaatgericht. Soms is dat een sterkte, en werkt dat in mijn voordeel. Maar soms ben ik daardoor ook wat te snel. Wat ik geleerd heb uit leren met andere coaches is om ook trager door het proces te gaan. Het gras groeit niet door eraan te trekken. Maar ik denk dat ik vroeger wel heel hard trok aan het gras. Vooral in mijn persoonlijke evolutie.” - PCC & community-lid Shift & Grow

Kortom, organisatorische wendbaarheid is cruciaal in de wereld van vandaag. Het is wat de beste organisaties onderscheiden van de rest. Wendbare organisaties creëren een concurrentieel voordeel door in te zetten op de collectieve capaciteiten. Het geheel is groter dan de som der delen! Collaboratief leren helpt dan ook bij het ontwikkelen van medewerkers, die vervolgens door samen te werken op creatieve wijze problemen oplossen.


Wendbare organisaties collaboratief leren

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek