Denken, voelen, doen - De DVD coaching methode

10/08/2022

Hoe beïnvloedt wat we denken, voelen en doen elkaar en ons leven? Waarom blijven sommige mensen vastzitten in de analysefase, terwijl anderen handelen zonder nadenken? Met de DVD coaching methode onderzoek je hoe verschillende elementen zoals gedachten, gevoelens en gedrag mekaar beïnvloeden.

Hoe herken je limiterende gedachten en wat kan je doen om ze te vervangen door nieuwe, bekrachtigende gedachten? Ontdek het in dit artikel!

Denken, voelen, doen – Het DVD coaching model

Het DVD model of het 3G model (gedachten, gevoelens, gedrag) is een schema dat de verbintenissen tussen denken, voelen en doen onderzoekt. Namelijk: wat we denken en doen beïnvloedt hoe we ons voelen en omgekeerd.

Dit komt voort uit gedragswetenschap en heeft een nauwe link met cognitieve gedragstherapie. Men gaat ervan uit dat disfunctioneel gedrag zoals vermijding of agressie voortkomt uit onze gedachten en/of emoties.

Denken voelen doen methode

Veranderingen aanbrengen in het denken, voelen en doen is een vaak gebruikte coaching methode. Het coaching model wakkert meer persoonlijk bewustzijn aan door het aanmoedigen van reflectie en mindfulness. Zo kan je één of meerdere elementen in de driehoek bijsturen om zo betere resultaten te bekomen.

Gedachten – Anders denken = anders voelen en doen

Wat sommige mensen niet beseffen is dat we het meeste tijd doorbrengen met ons eigen gedachten. Het is dus belangrijk om wat we denken te herkennen vooraleer we kunnen voelen en doen. Vaak gaan onze gedachten erg snel. Hierdoor trekken we soms conclusies gebaseerd op eigen ervaringen die niet stroken met de realiteit.

Gedachten kunnen namelijk op twee manieren werken. Eerst en vooral heb je bekrachtigende gedachten. Deze zorgen voor zelfvertrouwen en een optimistischere kijk op het leven.

Anderzijds bestaan er ook limiterende gedachten. Denk bijvoorbeeld aan twijfels, angst om te falen of niet aanvaard te worden. Wanneer je deze gedachten de bovenhand laat nemen laat je jouw leven leiden door angst.

Een gezond evenwicht vind je ergens tussenin. Uit twijfels kan je bijvoorbeeld ruimte voor verbetering vinden bij jezelf. Te veel zelfzekerheid zorgt namelijk voor blinde vlekken. Vervolgens kan je gedachten die jouw doelen niet dienen vervangen door nieuwe, betere gedachten.

Met andere woorden, verander je denkwijze, verander je leven!

Download 30 gratis coachingsvragen om jouw persoonlijke shift waar te maken!

Denken en doen

Alleen denken en doen zonder te voelen is geen duurzame manier om door het leven te gaan. Kortom, je gevoelens negeren voor een te lange periode leidt tot overspanning. Daarbij is je emoties erkennen en beheersen is een belangrijk onderdeel van emotionele intelligentie.

Gevoelens – Waarom wat we voelen zorgt voor balans naast denken en doen

Gevoelens of emoties werken als signaalfunctie. Ze komen voort uit persoonlijke behoeftes. Met andere woorden, wanneer we een sterke emotie voelen zoals blijdschap, angst, verdriet, boosheid,… wijst dit op een menselijke behoeftes zoals acceptatie, waardering,…

Wanneer we onze emoties te lang verwaarlozen beïnvloedt dit ons denken, voelen en doen.

Leer je emoties opnieuw aanvoelen en reguleren. Waarom voel je deze emotie? Welke context of omstandigheden hebben hiertoe geleid? Wanneer ben je het meest gelukkig of ongelukkig? Door naar je emoties te luisteren leer je een meer vervullend leven leiden.

Voelen en doen

Wanneer je enkel handelt op basis van emoties is er een gebrek aan regulatie. Dit kan een negatief effect hebben op jouw doelen. Het is beter om je emoties eerst te erkennen en vervolgens na te denken over de beste manier van handelen.

Bijvoorbeeld: wanneer je in een gesprek uit boosheid reageert kan dit de boodschap negatief beïnvloeden. Nog een voorbeeld is dat je uit medelijden voor iemand anders jezelf overbelast.

In een andere coaching methode verwijzen we naar dit gedrag als dramarollen in de drama-driehoek.

Denken en voelen

Alleen maar denken en voelen leidt vaak tot stressklachten zoals piekeren, over-analyse en angststoornissen. Wat je doet blijft onveranderd door uitstelgedrag.

Je droomt bijvoorbeeld al jaren van een nieuwe carrière maar blijft de dagelijkse gewoonte volgen, ondanks wat je denkt of voelt. Het beste dat je kan doen is je comfortzone uitbreiden door het doen te koppelen aan wat je denkt en voelt.

Gedrag - Hoe beïnvloedt wat we doen ons denken en voelen?

Ten slotte is er ons gedrag of wat we doen. Ook dit heeft invloed in hoe we denken en wat we voelen. Het zijn onze handelingen die leiden tot een nieuwe realiteit. Door bepaalde acties wel of niet te doen veranderen we ons referentiekader. Dit heeft invloed op zowel ons zelf- als wereldbeeld.

Het 5G reflectiemodel omschrijft hoe bepaalde gebeurtenissen invloed hebben op iemands’ gedachten en perceptie. Iemand met veel succes zal als resultaat van zijn acties meer zelfvertrouwen hebben opgebouwd.

Denken voelen doen systemisch coachen methode

Daartegenover kan iemand die een grote misstap heeft gemaakt hierdoor een deuk krijgen in zijn zelfvertrouwen. Dit kan leiden tot een negatieve spiraal in het denken, voelen en doen.

Coaching methode: 5G model voor gedragsverandering

Via de 5G coaching methode kan je het grotere geheel zien. Dat wil zeggen dat je naast hetgeen dat zichtbaar is (gedrag, doen) ook gaat kijken naar het onzichtbare (denken, voelen). Je gaat op zoek naar herhalende patronen in het denken, voelen en doen van de coachee. Is er een duidelijk oorzaak-gevolg te vinden of niet?

Je kan het 5G model gebruiken om te reflecteren over de huidige situatie en hiertegenover een alternatieve, gewenste situatie te schetsen. Download jouw eigen worksheet hier!

5G coaching methode

Klaar voor een shift? Ontvang NU de 5G worksheet via deze link!


Coaching methode denken voelen doen model

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek