Coach worden? Ontdek 10 coaching tips uit meer dan 5000+ gesprekken!

15/06/2022

Hoe word ik coach? Het is een vraag die we veel krijgen en met plezier beantwoorden. Coach worden vraagt toewijding. Het is een ambacht waarvoor je leert en waarin je oefent en groeit. Een professionele coach beheerst enkele coaching vaardigheden zoals actief luisteren, aanwezig zijn, een heldere overeenkomst opstellen,… Ondanks vele coaching tools en modellen botsen coaches in de praktijk soms op onverwachtse en/of moeilijke situaties. Om jullie te helpen bundelden wij tienduizenden uren studie en ervaringen in deze 10 coaching tips!

  1. Stimuleer eigenaarschap tussen sessies
  2. Ontdek jouw authentieke coachingsstijl
  3. Niet opgeven wanneer een coachee dichtklapt
  4. Volledig aanwezig zijn
  5. Je kan slechts coachen tot op je eigen bewustzijnsniveau
  6. Ademruimte nemen
  7. Belang van de coaching overeenkomst
  8. Coaching tips en modellen zijn slechts een tool
  9. Maak acties concreet en behapbaar
  10. Blijf alert!

Wil jij professionele coach worden? Ontdek meer coaching tips onze ultieme coaching startersgids!

#1 Stimuleer eigenaarschap tussen sessies

Als coach ben je slechts een facilitator voor verandering. Het is uiteindelijk de coachee die actie moet ondernemen om zijn gewenste shift te realiseren. Geef daarom de coachee opdrachten tussen de verschillende coaching sessies. Afhankelijk van zijn doelen kan dat bijvoorbeeld iets te doen zijn zoals lezen, feedback verzamelen, reflecteren,…

Het idee is om de coachee bewust in beweging te houden met zijn doelen. Dat werkt stimulerend en bevordert de vooruitgang in zijn leerproces. Anderzijds is een degelijke processturing één van de belangrijke coaching vaardigheden.

#2 Ontdek jouw authentieke coachingsstijl

Probeer niet om het ideaalbeeld van een coach te zijn, wees gewoon jezelf! Coach worden wil niet zeggen dat je vanaf nu alles volledig onder controle hebt. Je blijft gewoon mens met jouw eigen ervaringen, uitdagingen, sterktes & beperkingen. Eén van de beste coaching tips? Blijf gewoon jezelf!

Het is belangrijker om bewust te zijn van je eigen stijl en deze op een authentieke manier te hanteren. Door terug te koppelen aan jouw eigen ervaringen kan je de coachee perspectief bieden en helpen relativeren.

#3 Niet opgeven wanneer een coachee dichtklapt

Coach worden is soms ook op weerstand botsen. Een coachee kan bijvoorbeeld dichtklappen om verschillende redenen zoals een schaamte, angst,… Je kan dit oplossen door eerst en vooral een veilige omgeving te creëren. Zorg dat de coachee zich goed voelt om vrijuit te spreken, zonder dat er oordelen vallen.

Daarna is het kwestie van te blijven onderzoeken en doorvragen. We gaven bijvoorbeeld het LSD model al mee in onze andere coaching tips. Je kan de coachee aanmoedigen en uitdagen zolang je jezelf niet opdringt. Vervolgens leer je om tussen de regels door te luisteren. Wat zegt de coachee onrechtstreeks? Klopt jouw vermoeden? Een topcoach kan verborgen communicatie blootleggen en zo de coachee zelf tot nieuwe inzichten doen komen.

Coach worden coaching tips

Op zoek naar meer coaching tips? Kom sneller tot de essentie met deze 30 krachtige coachingsvragen!

#4 Volledig aanwezig zijn

Aanwezigheid is één van de kern coaching vaardigheden. Alleen door in het moment aanwezig te zijn kan je ten volle verder bouwen op het gesprek. Wanneer je met je gedachten ergens anders zit is dit direct waarneembaar door de coachee. Sterker nog, het kan signalen van desinteresse uitsturen waardoor de coachee opnieuw dichtklapt.

Daarnaast is het belangrijk dat dit zonder vooroordeel gebeurt. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijfsleider jou brieft over één van zijn managers die jouw coachee zal worden. Misschien heeft hij reeds enkele punten laten vallen die een verkeerd beeld kunnen schetsen. Ga daarom altijd op zoek naar beide kanten van het verhaal zodat je de volledige situatie begrijpt.

#5 Je kan slechts coachen tot op je eigen bewustzijnsniveau

Een groot onderdeel van coach worden en het coaching proces is bewustwording. Ben jij bewust van je eigen denken? Weet jij waar jouw gedachten en overtuigingen vandaan komen? Topcoaches onderscheiden zich vooral door hun bewustzijnsniveau. Je kan namelijk maar een shift teweegbrengen tot op het niveau dat je zelf bewust bent.

Kan jij op afstand naar een situatie kijken? Weet jij jezelf te observeren?

#6 Ademruimte nemen

In een wereld waar het gaat over meer, sneller,… is ademruimte cruciaal! Ook wie coach wil worden zal deugd hebben aan momenten van ademruimte. Op deze momenten neem je even rust om jezelf te kalmeren, tot inzicht te komen of even uit te zoomen. Je zet een stap achteruit zodat je met een beter overzicht terug vooruit kan gaan.

#7 Belang van de coaching overeenkomst

De overeenkomst is onmisbaar om een goed coaching traject te doorlopen. Het is noodzakelijk om in het begin van elk traject voldoende aandacht te hebben voor dit onderdeel. Neem tijd om naar alle betrokken partijen te luisteren.

Kijk hier opnieuw verder dan naar wat gezegd wordt en vraag door zodat je de volledige situatie begrijpt. Alleen zo zorg je voor heldere, meetbare doelstellingen. Het is dan ook één van de essentiële coaching vaardigheden om erkend coach te worden.

#8 Coaching tips & modellen zijn slechts een tool

Hoewel coaching modellen handige tools zijn om een traject te structureren en begeleiden, blijft het slechts een tool. Coach worden gaat namelijk over veel meer dan het bestuderen van enkele modellen.

Een coaching model helpt om de zaken bespreekbaar en begrijpelijk te maken. Anderzijds kan je als coach niet alles rationaliseren. Mensen zijn uniek en als coach kan je hier alleen op inspelen door aanwezig te zijn in het nu. Hetzelfde geldt voor coaching tips.

#9 Maak acties concreet & behapbaar

Net zoals we aanhaalden in de eerste coaching tips is het de coachee zelf die actie moet ondernemen. Toch blijft het voor vele mensen moeilijk om de eerste stap in de juiste richting te nemen.

Als coachee kan je helpen door de eerste stappen heel concreet en behapbaar te maken. Hierdoor wordt de coachee niet overweldigd met mogelijkheden en kan hij of zij gradueel naar een shift opbouwen. Ownership tussen de sessies door zijn vaak al een eerste stap!

#10 Blijf alert!

Duurzame verandering houdt niet op na het coaching traject. Eén van de belangrijke coaching vaardigheden is om de coachee zelfsturend te maken. Dit kan door aan bewustwording te werken doorheen het coaching traject.

Ook om coach te worden moet je altijd alert blijven. Blijf jij jezelf openstellen voor nieuwe dingen? Ben jij zonder vooroordeel? Net zoals de laatste stap in ons SHIFT! model hameren we dus op alertheid om de zaag scherp te houden. De beste coaches blijven namelijk in constante ontwikkeling!

coach worden tips - coaching the shift infographic

Nood aan meer coaching tips? Boek een vrijblijvend gesprek, we horen graag jouw verhaal!

Coach worden tips

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek