30 coachingsvragen volgens het SHIFT! coaching model

13/04/2022

Als coach is het onze job om mensen meer inzicht te geven in zichzelf. Dit doen we door actief te luisteren en met oprechte interesse door te vragen. De juiste coachingsvragen zijn dus een krachtige tool voor coaches! In dit artikel geven we je 30 coachingsvragen mee volgens het SHIFT! coaching model. Gebruik dit als leidraad of inspiratie om jouw volgend coachingsgesprek gestructureerd tot een goed einde te brengen!

Hoe word je een top coach? Ontdek onze ultieme coach startersgids!


Specify your goal

Een coachingsgesprek begint altijd met een doel. Alleen is het voor sommige coachees niet altijd duidelijk waar ze precies naartoe willen. Het is dan ook de taak van de coach om de juiste coachingsvragen te stellen die tot meer inzicht leiden bij de coachee.

 • Wat wil je precies bereiken? Wat is de gewenste shift?
 • Welke verandering wil je bij jezelf zien?
 • Wat zal dit jou opleveren?
 • In welke context wil je dit? Waar? Met wie? Wanneer?
 • Stel dat je het doel bereikt, wat wordt er dan zichtbaar, hoorbaar, voelbaar? Hoe ziet succes er voor jou uit?

Door een beeld van succes te schetsen geef je de coachee niet alleen een visie naar het einddoel, maar ook het gevoel dat daarbij hoort. Mensen onthouden een gevoel veel langer dan een gesprek of een gedachte.

Honour & explore reality

Nu er een beeld is van succes kan je dit spiegelen aan de realiteit van de coachee. Eerst wil je een idee schetsen rond de huidige situatie, de context en de omvang. Vervolgens wil je begrijpen hoe de coachee denkt, voelt en handelt om te begrijpen hoe hij de huidige situatie (mee) in stand houdt.

Doe dit zonder te beoordelen of beschuldigen. Ga er altijd vanuit dat iemands intentie positief is. Onder het gedrag van de coachee schuilen namelijk een reeks overtuigingen, gedachten en emoties waarvan hij zich misschien zelf nog niet bewust is. Als coach is het jouw doel om tijdens het coachingsgesprek het bewustzijn hierrond te vergroten, zodat de coachee hier zelf mee kan omgaan.

Enkele coachingsvragen die je kan stellen zijn:

 • Waarover ben je tevreden vandaag? Wat gaat er al goed?
 • Op een schaal van 1 tot 10, waar zou je jezelf nu plaatsen?
 • Wat wil je behouden van de huidige situatie?
 • Wanneer, waar en met wie lukt het al?
 • Welke acties heb je al ondernomen? Wat is het effect hiervan geweest?

Meer wel dan niet heeft de coachee al acties proberen ondernemen om de huidige realiteit te veranderen. Ook hier moet je aandacht voor hebben tijdens het coachingsgesprek! Het slagen of falen van zijn acties kunnen een impact hebben op persoonlijke overtuigingen, zelfvertrouwen en dus het volledige veranderproces. Anderzijds kan het ook wijzen op potentieel en sterktes die je kan inzetten later in het coaching traject.

Zelf coach worden? Volg een ICF erkende coaching opleiding!

Identify obstacles

De derde stap in het coachingsgesprek is bepalen welke obstakels en uitdagingen in de weg staan van de gewenste Shift!. Heeft de huidige situatie bijvoorbeeld ook voordelen voor de coachee? Misschien is de coachee wel comfortabel in zijn huidige positie en is er onvoldoende motivatie om die te veranderen.

Anderzijds kunnen ook onbewuste gewoontes of overtuigingen de verandering in de weg staan. Door hier tijdens het coachingsgesprek reeds te anticiperen kan je eventuele moeilijkheden verder in het traject overbruggen.

 • Wat is er moeilijk voor jou om de gewenste Shift! te realiseren?
 • Welke vaardigheden of kennis ontbreekt nog?
 • Wat zit er in de weg?
 • Welke risico’s brengen de gewenste Shift! met zich mee?
 • Wat is het voordeel van de huidige situatie voor jou?

Find resources

Welke middelen kunnen de coachee helpen om de gewenste Shift! te realiseren? Het is niet jouw taak als coach om zelf oplossingen te genereren, maar om vragen te stellen die de coachee zelf opportuniteiten laat spotten.

Door deze coachingsvragen te gebruiken geef je niet alleen meer inzicht maar zet je de coachee ook aan het denken. Je bevraagt hoe zijn denken, voelen en doen kan veranderen om mee de Shift! te realiseren. Welke mindset Shift! is nodig om de coachee op het juiste pad te helpen?

 • Wat en/of wie zou jou hiermee kunnen helpen?
 • Wie is voor jou een rolmodel hierin?
 • Wat zou je al kunnen helpen om de eerstvolgende stap te zetten?
 • Welke opties en mogelijkheden heb je om de Shift! te ondersteunen?
 • De Nespresso vraag: ‘What else?’ of wat nog?

Er zijn een heleboel tools die de coachee kunnen ondersteunen in zijn zelfontwikkelingsproces. Dat kan extern zijn zoals een vertrouwenspersoon, of interne hulpmiddelen zoals nieuwe routines, productiviteit apps, een dagboek,… Er is geen één oplossing die voor iedereen het probleem oplost. Elke coachee is anders, heeft andere voorkeuren, manieren van leren, ontspannen,…

Turn into actions

Verandering kan soms beangstigend zijn. Onthoud dan dat elke verandering, hoe grootschalig die ook mag zijn, begint met de eerste stap. Je wil tijdens het coachingsgesprek duidelijk maken dat elke stap in de juiste richting, een stap dichter is bij de gewenste Shift!.

 • Wat zie je nu al helderder dan bij de start van ons coachingsgesprek?
 • Welke inzichten zijn er al verworven?
 • Wat zie je als de eerstvolgende stap?
 • Welke acties zal je nu concreet doen?
 • In welke context zou je kunnen experimenteren?

De coachee heeft zijn eigen leven in handen. Wil deze dichter bij het einddoel komen, dan moet hij de acties nemen die daartoe leiden. Je kan hier opnieuw anticiperen op eventuele moeilijkheden. Wat gebeurt er als je één dag je routine mist. Laat je hierdoor de volledige Shift! ontsporen?

!Be Alert

Na het coaching traject ben je nog niet klaar met groeien! Een grote misvatting bestaat rond coaching trajecten waar je als volledig ander mens uit komt. Uiteraard, een goed coaching traject kan je volledig nieuwe inzichten, mindset en tools geven die je sterker in je schoenen doen staan. Toch is een verandering in mindset en gedrag niet genoeg, als je deze niet kan aanhouden.

Daarom geven we in onze laatste stap van het coachingsgesprek het belang van bewustzijn mee! We willen dat de coachee de verandering kan verankeren in zijn dagelijkse gewoontes en routines. Kortom, wanneer wordt de ‘nieuwe weg’ de standaard weg?

Om de verankering van de Shift! te garanderen stellen we coachingsvragen die leiden tot reflectie, opvolging en (zelf)bewustzijn:

 • Hoe ga je vooruitgang meten?
 • Wie kan je hierin feedback geven?
 • Hoe zal je weten of je dichter bij de gewenste Shift! komt?
 • Hoe groot schat je de kans in dat het een succes wordt?
 • Op welke manier ga je die successen vieren?
30 coachingsvragen SHIFT coaching model coachingsgesprek

Coachingsvragen: een tool, geen succesformule

Er zijn honderden coachingsvragen die zowel jou als de coachee meer inzicht helpen verwerven. Uiteraard komen deze van pas in een coachingsgesprek, maar het is geen gegarandeerde sleutel tot succes. Coaching gaat niet over het afvuren van een reeks vragen maar om actief te luisteren en in gesprek gaan met de coachee. Een coaching model dat je hier in gedachten kan houden is het LSD of ‘luisteren -samenvatten – doorvragen’ model.

Blijf weg van je eigen overtuigingen en vooroordelen en ondersteun de coachee om zelf tot antwoorden te komen. Je kan coachingsvragen zeker gebruiken om het gesprek in gang te zetten en vervolgens door te gaan op wat er in het moment gezegd en ontdekt wordt.

Jouw coaching skills ontplooien of coach worden? Kom naar de gratis infosessies & ontdek meer over de wereld van coaching!

Shift coaching model coachingsvragen

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek