Wat is teamcoaching?

23/06/2018

Teamcoaching is het faciliteren van een gemeenschappelijk bewustzijnsproces. Waarbij onderliggende patronen en dynamieken die het functioneren van het team in stand houden helder worden. Tijdens dit proces nemen teamleden eigenaarschap over hun collectief leerproces en verbeteren zo hun performance én hun relaties met alle stakeholders. Bekijk de video teamcoaching en hoor deelnemers uit de Masterclass Teamcoaching aan het woord.

bijen als symbool voor teamwork

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek