De impact van team coaching bij high-performance executive teams

15/11/2023

Top management is net zoals topsport. Het executive team moet vaak snel en in moeilijke omstandigheden allerlei kritische en complexe problemen oplossen. En toch wordt de impact hiervan vaak nog onderschat. Executive team coaching zorgt voor verbeterde communicatie, gronding en cohesie doorheen het management team. Zo zijn de verschillende leiders beter afgestemd op zichzelf, elkaar, hun teams, en de bredere maatschappelijke context.

Wat is executive team coaching, en hoe zorgt het voor een positief rimpeleffect doorheen de organisatie en daarbuiten? Ontdek meer:

Wat is executive team coaching?

Executive team coaching bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds heb je executive coaching en/of leadership development. Anderzijds is er team coaching. Hierin wordt het executive team bekeken en gecoacht als 1 entiteit. De coach begeleidt het team bij het onderzoeken en optimaliseren van de interacties, patronen en dynamieken in het management team.

Een Executive Team coach helpt onder andere bij:

 1. Het verhelderen van de bestaansreden, en het afstemmen van collectieve doelstellingen die de missie en visie van het team en de organisatie ondersteunen.
 2. Verduidelijken van de rollen, verantwoordelijkheden & bevoegdheden binnen het executive team.
 3. Het bevorderen van interpersoonlijke relaties, cultuur en teamdynamieken en leren omgaan met verschillende persoonlijkheden in executive teams.
 4. Relaties bevorderen met en tussen externe stakeholders van het executive team. Vaak hebben weinig personen het vermogen om een volledige organisatie en partners te mobiliseren en verbinden.
 5. Collectieve intelligentie bevorderen doormiddel van kennisdelen, teamreflectie en wederzijdse feedbackloops.
 6. Jezelf blijven ontplooien en gronden als leider en leren omgaan met constante verandering en evolutie in een VUCA wereld.
executive team coaching

Zo kan het executive team:

 • Productiviteit & prestaties van teams optimaliseren
 • Meer vertrouwen creëren tussen managers en teams
 • Verantwoordelijkheid, betrokkenheid & autonomie bij managers en medewerkers vergroten
 • Verouderde patronen en systemen doorbreken en herdenken
 • Draagvlak creëren doorheen de organisatie om hervorming en verandering te ondersteunen
 • Creativiteit stimuleren bij medewerkers en innovatie versnellen doorheen de organisatie

De impact van executive team coaching op top management niveau

Executive teams of leiders zijn zich vaak nog te onbewust over de schaal waarop zij impact kunnen maken. Vraagstukken op topmanagement niveau hebben niet alleen impact op de resultaten, maar ook op de motivatie en welzijn van medewerkers. Daarbovenop zijn er vaak ook heel wat externe invloeden zoals politieke-, omgevings- en socio-economische factoren.

Eerst en vooral hebben executive teams enorme transformatiekracht. Zij nemen vaak belangrijke, complexe beslissingen, die de prioriteiten en acties van de organisatie op lange termijn mee bepalen. Maar het gaat verder dan beslissingsbevoegdheid. Het topniveau van een organisatie straalt uit naar beneden. Leiders hebben vaak een belangrijke voorbeeldfunctie, en dienen als rolmodel voor managers en medewerkers in hun teams. De woorden en daden van leiders en top managers hebben dus weldegelijk een effect op de cultuur en atmosfeer binnen de organisatie.

Met executive team coaching kan je dus een enorme shift teweegbrengen. Executive teams vormen het hart van de organisatie. Door open dialoog te faciliteren op het hoogste niveau ontstaat een rimpeleffect doorheen de organisatie:

 1. Meer transparantie en overzicht voor alle stakeholders
 2. Beter geïnformeerde beslissingen op alle niveaus
 3. Verhoogd vertrouwen, autonomie en betrokkenheid bij medewerkers
 4. Sterkere samenwerkingsverbanden binnen en doorheen verschillende teams en afdelingen
 5. Koesteren van open innovatie en feedbackcultuur
 6. Meer werktevredenheid en behoud medewerkers
 7. Leiders maken leiders en vermenigvuldigen van transformatiekracht
 8. ...

Ontdek onze Masterclass Team Coaching & leer hoe je executive teams ondersteunt vanuit de coaching rol!

3 veelvoorkomende valkuilen van executive management teams

Er zijn verschillende valkuilen waar executive team coaching bij kan helpen. Executive teams krijgen namelijk te maken met allerlei complexe problemen en uitdagingen. Ook de meest capabele leiders hebben blinde vlekken! High performance executive teams zijn zich hiervan bewust.

Hieronder staan we even stil bij de meest voorkomende valkuilen die we zien, en hoe je deze kan overwinnen als leider.

1) Zich te hard laten leiden door het bestaande paradigma

Top managers hebben vaak hard moeten werken om een plaatsje te krijgen in het executive team. Het paradigma dat hun tot hier gebracht heeft is: groei, groei, groei! Maar als leider op het hoogste niveau kan je niet zomaar doorgroeien. En veel leiders hebben het daar moeilijk mee! Nochtans is een stapje terug, of lateraal ook een goed idee. Met de ervaring en kennis die je hebt verzamelt kan je op meerdere manieren een verschil maken!

Kortom, wat je tot hier gebracht heeft zal je niet persé tot het volgende niveau brengen. Wanneer je een doel bereikt geef je niet op, maar stel je een nieuw doel. Daarvoor moet je soms oude paradigma’s doorbreken en vervangen door nieuwe systemen. Je moet niet blindelings proberen “groeien of opklimmen”. Een topsporter blijft dat ook niet voor het leven.

Durf stilstaan en tijd maken voor diepe reflectie. Wat wil je echt? Welke rol speel jij en kan je spelen in de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen?

2) Te veel focus op eigen belang

Teveel leiders blijven bezig met hun eigen agenda. En die houden ze vaak ook verborgen. Dat maakt het proces van open communicatie en het ontwikkelen van vertrouwen quasi onmogelijk. Een goede leider handelt in het belang van de organisatie en haar medewerkers, niet andersom.

3) Denken de top reeds bereikt te hebben

Soms worden mensen ook te comfortabel in hun rol. Ze denken de top reeds bereikt te hebben waardoor ze zichzelf niet meer uitdagen. Dat zorgt vaak ook voor een vertekend beeld van de organisatie. Ze gaan er bijvoorbeeld van uit alles reeds te weten en te kunnen.

Een specialist is echter nog geen manager. En management op team of organisatieniveau kent ook verschillen. De beste leiders weten dat leiderschap iets dynamisch is dat continue in ontwikkeling blijft. Uit bijna elke interactie of reflectie valt wel iets te leren.

De 3 niveaus van executive team coaching

Executive team coaching speelt op meerdere dimensies tegelijk. Top management is net zoals topsport. Naast je eigen capaciteiten is ook de samenwerking met het team en de bredere organisatie essentieel. Deze collectieve ontwikkeling van leiders en het executive team stralen rechtstreeks af op de rest van de organisatie. Wanneer al deze elementen worden ingevuld spreken we van high performance executive teams.

Top management executive team coaching

1) Persoonlijk leiderschap

Voordat je een impact kan maken op anderen moet je controle hebben over je eigen leven. Tijdens executive team coaching ondersteunen we leiders en management teams bij het ontwikkelen van bekrachtigende overtuigingen, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en belichaming van de eigen normen en waarden.

2) Team leiderschap

Vervolgens faciliteren top managers diezelfde ontwikkeling binnen (hun) teams. Ze creëren wederzijds vertrouwen, versterken het collectief bewustzijn en faciliteren een open feedback-en innovatiecultuur. Zo breiden ze hun draagvlak en transformatiekracht uit, met de collectieve intelligentie van het team.

3) Organisatie leiderschap

Ten slotte spelen executive teams een belangrijke rol in het communiceren van de visie en strategische storytelling. Ze zorgen voor een maatschappelijk bewustzijn doorheen de organisatie om zo nieuwe, innovatieve systemen en structuren te ontwikkelen.

Eigenschappen van high performance executive teams

Maar wat maakt nu een high performance executive team? Tijdens executive team coaching ondersteunen we top management teams om een shift te maken in gedrag en mindset. We bouwen aan mens- en toekomstgerichte leiders die durven om het huidige paradigma in vraag te stellen.

High performance executive teams:

 • Zijn nieuwsgierig: durven vragen stellen, en bestaande systemen in vraag stellen
 • Zetten het algemeen belang voorop
 • Zijn comfortabel met het niet weten en kunnen navigeren in het onbekende
 • Kijken voorbij de drama & voorbij symptoomoplossingen
 • Zetten mensen in hun kracht, en voelen zich niet bedreigd door slimmere of meer capabele mensen
 • Dragen bij aan bewustzijnsverruiming doorheen de organisatie
 • Hebben een visionair inzicht en observatievermogen waardoor ze snel trends en patronen herkennen
 • Zijn gegrond en verbonden met de missie en visie van het bedrijf, stralen rust en vertrouwen uit door de organisatie

Kortom, Executive team coaching stimuleert niet alleen leadership development, maar creëert ook een omgeving waarin teamdynamiek, effectieve communicatie en transformatie op alle niveaus worden bevorderd. Inzicht in de mogelijke valkuilen en het potentieel van top management teams zorgt voor een bewustere besluitvorming, en congruente acties. Zo krijg je leiders die de missie dragen met woorden en daden.

Creëer een sneeuwbaleffect doorheen jouw organisatie met Executive Team Coaching!

Executive team coaching top management

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek