Waarom team coaching? - 5 disciplines van productievere teams

11/05/2022

Hoe haal jij het beste uit jouw team? De collectieve intelligentie in een groep is altijd groter dan de individuele bijdragen. Waarom is team coaching hier belangrijk? Het opent de visie en mogelijkheden naar een groter geheel. Je kijkt voorbij vaardigheden ook naar interpersoonlijke relaties en dynamieken binnen teams. Team coaching expert Peter Hawkins ontwikkelde het 5C team coaching model voor “high performing teams”. In het model geeft hij 5 disciplines mee die productieve teams onderscheiden van doorsnee teams. Ontdek wat de top teams anders doen en pik onderweg enkele handige team coaching tips en tools mee in jouw aanpak!

5 focuspunten van high performing teams – Peter Hawkins

Wat doen productieve teams anders dan disfunctionele teams? Peter Hawkins is een team coaching expert, professor in leiderschap en consultant voor de beste teams in de wereld. Hij ontwikkelde het 5 C team coaching model waarin hij 5 disciplines van productieve teams definieert.

Team coaching model

Het team coaching model is opgedeeld in 4 kwadranten met in het midden een “Core Learning”. Op de horizontale as vinden we enerzijds intern, gericht op het team, en anderzijds extern, gericht op de markt en de omgeving. Externe veranderingen zorgen voor interne verandering. Als de markt verandert moeten teams mee.

Klaar voor een SHIFT!? Ontdek de wereld van coaching tijdens onze infosessies

Het 5C team coaching model van Peter Hawkins

1. Commissioning

Wat is de bestaansreden van het team? Met andere woorden, wat is de missie en visie? Zonder éénduidige visie en doel kunnen teams onmogelijk productief zijn. Daarnaast wil je ook dat iedereen in het team zich verbonden voelt aan de missie. Is dit iets waarvoor jij je met volle overgave voor wil inzetten?

Ten slotte is het belangrijk om deze bestaansreden af te toetsen aan de realiteit. Hebben we op basis van onze doelen nog steeds de juiste mensen op de juiste plaats? Dit kan soms bedreigend aanvoelen. Mensen vragen zich af: “Wat met mijn positie?” of “Wat als we de rol niet ingevuld krijgen?”. Het vraagt enige flexibiliteit in organisaties om te schuiven in rollen en mensen de opportuniteit te geven om te groeien in een verschillende context.

2. Clarifying

Wie doet wat? Met andere woorden, is er voldoende duidelijkheid binnen jouw team? Zijn er duidelijke rollen en verantwoordelijkheden?Wat zijn de kernprocessen binnen jouw team? Wie neemt welk deel op binnen het proces? Wat doen we bijvoorbeeld als er een klacht binnenkomt? Hoe wordt die behandeld en wie speelt hier welke rol in?

Hoe zit het met de beslissingsbevoegdheid? Wanneer deze te hoog in de organisatie zit kan ook dit productiviteit en prestaties enorm beïnvloeden. Zonder beslissingsbevoegdheid worden beslissingen vertraagd en laat je de grootste bron van waarde, namelijk jouw mensen, onbenut!

3. Co-creating

Hoe werken we als team? Of, hoe zijn de interpersoonlijke relaties en teamdynamieken? Jouw mensen vormen jouw bedrijfscultuur. Daarom is het belangrijk om de verschillende persoonlijkheden in teams te begrijpen. Zijn deze complementair? Waar zorgt het voor spanning? Vele teams durven niet met elkaar in de spanning gaan staan, terwijl daar wel een belangrijke sleutel zit naar een betere werking

Team coaching model

Eén van de beste team coaching tips is om te vragen: “Hoe houden we onbewust en ongewild de huidige situatie in stand?” Dit geldt zowel voor de goede als de minder goede dingen. Wanneer je erin slaagt om een veilige omgeving te creëren voor jouw team, kan je complexe problemen aankaarten en bespreekbaar maken. Enkel als men bereid is om de realiteit onder ogen te zien, kunnen de nodige stappen gezet worden. Zodra het probleem benoemd wordt, is het werkbaar en kunnen de betrokken personen bewust voor een nieuw pad kiezen.

4. Connecting

Teams leven vaak op hun eigen eiland en vergeten soms dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Hoe kijken de stakeholders naar het functioneren van het team? Is er samenwerking met de stakeholders? Welke wederzijdse verwachtingen zijn er?

Samen staan we sterker! Veel teams zijn zich echter niet bewut van wie hun stakeholders zijn. Een handige team coaching tool om voorbij je eigen bubbel te kijken is de stakeholder mapping. Hier breng je alle partijen in kaart volgens hun betrokkenheid en invloed. Hiermee bedoelen we zowel andere teams als klanten, leveranciers, partners, raad van bestuur, politiek,…

team coaching tips stakeholders

Ga op zoek naar win-winscenario’s. Hoe werken jullie samen naar een gedeeld doel? Denk maar aan de samenwerking van sales en marketing teams, of hoe investeerders ook naast financiële hulp vaak een expertise of netwerk kunnen bieden. Nog niet voldoende team coaching tips? Mensen zijn een vat vol potentieel. Maak dus gebruik van individuele sterktes en opportuniteiten binnen en buiten jouw team om het groter geheel te stimuleren.

5. Core learning

Hoe leren en groeien we collectief? Productieve teams zijn in constante reflectie en verandering. Ze passen zich telkens aan naar de huidige interne en externe situatie. Omgaan met verandering is dus een essentieel onderdeel van de duurzame ontwikkeling van deze teams.

Dat leren centraal staat in Hawkins’ team coaching model lijkt een logische keuze. Elke verbetering van het team vloeit namelijk verder uit een eerder resultaat, zij het positief of negatief. Teams leren door te experimenteren en dat kan alleen wanneer je ruimte laat voor mislukking. Deze cyclus aan feedback zorgt voor een continue progressie die wordt doorgegeven binnen het team.

Deze teams durven in spanningsvelden staan. Ze gaan conflict niet uit de weg maar maken de zaken bespreekbaar. Kwetsbaarheid is geen zwakte wanneer je het op de juiste manier blootgeeft. Dit vraagt openheid en wederzijds vertrouwen. Door als manager of teamleider het goede voorbeeld te stellen wek je het vertrouwen bij anderen om hetzelfde te doen.

coachingsvragen coaching model

Waarom team coaching?

Waarom team coaching? De kans is vrij groot dat er binnen jouw team nog wat werk te doen is rond één van de bovenstaande domeinen. Misschien is de bestaansreden niet meer relevant. Mogelijks zorgt een uitval van collega's ervoor dat bepaalde taken niet meer worden opgenomen en beginnen kernprocessen stroef te verlopen. Of dienen de ongeschreven regels de performantie van het team niet meer.

Vanuit deze operationele druk, nemen steeds minder teams de tijd om even op de pauzeknop te drukken en te kijken naar hoe ze bezig zijn. Vaak zoekt men het antwoord in 'een tandje bij steken' maar ook dat heeft zijn limieten.

Peter Hawkins 5C team coaching model laat je team stilstaan bij de belangrijke vragen. Wat is de missie en visie van jouw team, hoe zal je deze tot stand brengen en klopt deze wel nog met de externe wereld of onze interne overtuigingen?

Hoewel het team coaching model vol zit met handige coaching tips is het slechts een tool in het arsenaal van de leider of teamcoach. Wil je echt een verschil maken? Dan doe je dat met begrip, attentie en attitude.

Ontdek de kracht van het collectief in onze team coaching opleiding!


Waarom team coaching

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek