Wat zijn gesprekstechnieken? 6 methoden voor betere communicatie!

22/06/2022

Wat zijn gesprekstechnieken? Welke soorten gesprekstechnieken zijn er? Gesprekstechnieken zijn een krachtige methode om meer uit je communicatie te halen. In dit artikel zal je leren hoe je (als coach) een veilige omgeving creëert met openheid en vertrouwen & hoe je met weerstand omgaat. Leer uit voorbeelden van motiverende gesprekstechnieken & respectvol confronteren en word een betere gesprekspartner!

Wil jij meer leren dan gesprekstechnieken? Ontdek onze gratis coaching startersgids!


Wat zijn gesprekstechnieken?

Gesprekstechnieken zijn methoden om meer uit je communicatie te halen. Met andere woorden, hoe kan je gesprekken beter sturen voor verschillende doelen? Gesprekstechnieken kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om mensen te motiveren, doelen te verhelderen, met mekaar af te stemmen, te onderhandelen,…

Waarom is het belangrijk om goede gespreksvaardigheden te hebben? Een goed gesprek kan mensen en organisaties transformeren van binnenuit. Elk groot idee begint met een goed gesprek!

Soorten gesprekstechnieken

Verschillende soorten gesprekstechnieken

Er zijn verschillende soorten gesprekstechnieken. Sommige draaien rond verbale communicatie en vraagstelling, anderen gaan dan weer rond non-verbale communicatie en actief luisteren.

Hoewel gesprekstechnieken klinkt als een “easy hack” voor je coachingsgesprekken, draait het in de realiteit nog steeds meer om jouw aanwezigheid en openheid in het gesprek.

Wel zijn er enkele attitudes of ingesteldheden die je kunnen helpen om betere gesprekken te voeren:

 1. Luister met het doel om de ander beter te begrijpen
 2. Herhaal wat de coachee zegt in jouw eigen woorden
 3. Stel open vragen die aanzetten tot denken
 4. Vraag door om tot de essentie te komen
 5. Navragen in plaats van aannemen
 6. Ga uit van de capaciteiten van de coachee
 7. Blijf open, eerlijk & nieuwsgierig
 8. Luister zonder oordeel
 9. Behoud je authentieke zelf
 10. Openheid opent
 11. Spreek vanuit “ik”

Ontdek nog meer soorten gesprekstechnieken, coaching tools, & inspirerende verhalen uit de praktijk via onze nieuwsbrief!

6 voorbeelden van gesprekstechnieken

Hoe kan je deze gesprekstechnieken nu effectief toepassen in verschillende scenario’s? Hieronder geven we enkele voorbeelden van gesprekstechnieken in verschillende scenario’s.

Motiverende gesprekstechnieken

Iemand motiveren om actie te ondernemen is niet rechtlijnig. Motivatie is namelijk een persoonlijke ervaring en dus bij iedereen anders. Eerst en vooral moet je begrijpen waarom de motivatie zoek is. Heeft de coachee het gevoel dat hij niet meer kan groeien? Of is hij juist opgebrand door te veel ineens te willen doen?

Je kan actie niet opleggen. Door de coachee zelf te laten nadenken over wat hij kan doen laat je hem redeneren richting zijn eigen doel. Wel kan je motiverende gesprekstechnieken gebruiken om de coachee tot denken aan te zetten. Je kan motivatie bijvoorbeeld vergroten door ‘Wat als’ vragen te stellen:

 • Wat als je jouw einddoel kon bereiken? – Wat zou jij doen? Hoe zou dat er uit zien?
 • Wat als je deze taak eenvoudiger of leuker kon maken?
 • Wat als je dit niet doet?

De coachee visualiseert verschillende uitkomsten zodat hij een beter beeld van succes krijgt. Anderzijds ziet hij ook in wat er gebeurt wanneer hij geen actie onderneemt. Deze motiverende gesprekstechnieken zijn effectief, maar niet voor iedereen. Wanneer iemands zelfvertrouwen bijvoorbeeld laag is kan je naar eerdere successen vragen. Mensen denken te vaak aan wat ze nog niet hebben en vergeten welke reis ze al hebben afgelegd.

Omgaan met weerstand

Weerstand in een coachingsgesprek komt vaak voort uit angst die op zijn beurt ontstaat vanuit een diepere behoefte. Faalangst staat voor behoefte aan succes, conflictvermijding wijst op een nood aan harmonie, isolement naar de behoefte voor acceptatie,…

Het is belangrijk om deze angst eerst te erkennen, en er niet over te oordelen. Door oprecht te luisteren vul je vaak al een deel van de behoefte in. Je gebruikt hiervoor best verschillende gesprekstechnieken gecombineerd in het ‘Luisteren, Samenvatten, Doorvragen’ model.

Wat zijn gesprekstechnieken coaching?

Vervolgens kan je angsten van de coachee verminderen door gerichte vragen te stellen en ongegronde assumpties bij te sturen. Wat is de redenering die tot deze angst leidt? Is de angst gegrond? Wat gebeurt er in het slechtst geval? Welke effecten heeft dit?

Een coachee die dichtklapt

Wanneer je het gevoel hebt dat jouw coachee dichtklapt zit je te veel in jouw eigen hoofd en moet je meer aanwezig zijn in het gesprek. Onthoud dat jij en de coachee gelijkwaardig zijn. Je hoeft zelf geen antwoord te hebben op de vraag. Dat is wat coaching uniek maakt en onderscheidt van andere begeleidingsvormen.

“Coaching is the art of not knowing”

Vertrouw in de coachee zijn vermogen om zelf antwoorden te vinden. Alle inzichten zitten namelijk bij hen! Het enige wat jij moet doen is open-minded en nieuwsgierig blijven. Ga zelf op zoek naar nieuwe informatie om jezelf in te leven in de coachee.

Vertrouwen opwekken

Openheid opent. Coaches, leiders, managers,… we zijn allemaal mensen. Door je zelf een stuk gecontroleerd in te brengen kan je enorm veel vertrouwen opwekken in het gesprek. Je kan een veilige omgeving creëren door oprechte interesse te tonen en de coachee te verzekeren van een oordeel-vrije zone.

Opnieuw, jij en de coachee zijn evenwaardig, je gaat dus samen met hen op zoek naar antwoorden! Anderzijds zorgen processturing en duidelijke afspraken ook voor meer vertrouwen. Het wijst op jouw professionaliteit als coach en zorgt voor een vlot verloop van het coaching traject.

Hoe respectvol een coachee confronteren

Gesprekstechnieken rond confrontatie draaien meestal rond het verhelderen en herkaderen van bepaalde vooronderstellingen bij de coachee. Wanneer iemand bijvoorbeeld uitspraken doet zoals “niemand begrijpt mij toch” of “er is niets speciaal aan wat ik doe” kan je afleiden dat er enkele beperkende overtuigingen zijn die de coachee tegenhouden.

Je kan de coachee hiermee confronteren door de stelling te spiegelen. Bijvoorbeeld: “Als wat je doet zo vanzelfsprekend is, waarom doen niet meer mensen het dan?” Vaak kan zo’n stelling de coachee al op een andere manier aan het denken zetten.

Daarna kan je vragen in welke mate hij zich hiervan bewust is? Wat zijn de voor- en nadelen van dit gedrag? Hoe dient dit jouw doelen binnen een bepaalde context? Confronteren gaat voor een stuk ook rond vertrouwen. Je wil namelijk nooit iemand persoonlijk aanvallen of veroordeeld doen voelen.

Verborgen communicatie ontdekken

Ten slotte zijn er gesprekstechnieken om nieuwe of verborgen communicatie te ontdekken. Als coach heb je nog steeds een interne gewaarwording tijdens een gesprek. Dit kunnen zowel gevoelens als gedachtes zijn. Binnen coaching noemen we dit de zelfobservator.

Wanneer je een vermoeden of inzicht hebt dat de coachee misschien kan helpen kan je deze gecontroleerd inbrengen als hypothese. Bijvoorbeeld:

 • Kan het zijn dat…
 • Ik heb het gevoel dat…
 • Het lijkt me…

Ga echter nooit uit van de correctheid. Je bent slechts aan het onderzoeken wat oorzaken of opportuniteiten zijn, daarom is het belangrijk om ook altijd na te vragen. Bijvoorbeeld:

 • Hoe klinkt dat?
 • Hoe denk jij hierover?
 • Denk jij dit ook of zie jij dit anders?
 • Op welke manier bekijk jij dit?

Het laat je toe om ook jouw intuïtie in te schakelen en samen met de coachee verder te bouwen op de nieuwe inzichten die uit het gesprek voortkomen. Zo ben je aanwezig in het ‘nu’ en kan je zonder oordeel verder bouwen op het gesprek.

Geef extra kracht aan je gesprekken met 30+ coachingsvragen!

Soorten gesprekstechnieken vragen

Wat zijn gesprekstechnieken? Soorten en voorbeelden

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek