Performant team of cozy club?

19/03/2018

Ieder team heeft een set ongeschreven spelregels die het reilen en zeilen van de teamleden bepalen. Gedraag je je volgens die regels, dan behoor je tot het team. Gedraag je je anders, dan riskeer je dat je buiten het team komt te staan.

Deze ongeschreven regels leiden echter niet altijd tot het hoogste niveau van performantie. Tijdens een recent intakegesprek omschreef een teamlid het als volgt: “Eigenlijk zijn wij een cozy club, we werken allemaal heel hard en zijn ontzettend aardig voor elkaar. Misschien wel te aardig. Het is super gezellig bij ons en iedereen houdt van deze sfeer.” Op mijn vraag “Jij ook?” antwoordde hij: “Hmmm, ik merk dat ik mij af en toe inhoud om te zeggen wat ik écht denk of wil. Eigenlijk om de anderen niet te ontmoedigen of voor het hoofd te stoten”.

collega's die het samen gezellig hebben

Aardig willen zijn voor elkaar en de goede sfeer willen behouden is wat vele teams weghoudt van een hoger niveau van performantie. Daarenboven is de harmonie vaak een schijnharmonie. Bij performantie teams is het challengen van elkaar op een constructieve wijze dé norm.

Het uiten van een afwijkende mening (ook als het niet over je eigen verantwoordelijkheden gaat), kritische vragen stellen, feedback geven, worden niet beschouwd als ‘haantjesgedrag’ of iemand onderuit willen halen. Het wordt gezien als een andere invalshoek op tafel leggen, een bezorgdheid delen, mogelijke effecten onder de aandacht brengen,… Het doorbreekt het silo-denken en maakt het verschil tussen een performant en minder performant team.

6 Tips om jouw team performanter te maken:

1. Observeer jezelf en word je bewust van wat je denkt, voelt en doet.
2. Veronderstel niet dat je weet wat de ander precies bedoelt, vraag door.
3. Sluit aan op wat de ander zegt door te benoemen waar jullie op één lijn zitten.
4. Voeg toe welke stukken je anders ziet en deel je bezorgdheid tav een bepaalde aanpak.
5. Trek het gesprek open en vraag de andere teamleden ook oprecht hun gedachten te delen.
6. Duid een procesfacilitator aan die let op ‘hoe’ het gesprek gevoerd wordt en geef hem de permissie zijn observaties geregeld te delen.
Denk niet dat stilzwijgen van collega’s impliceert dat men een zelfde mening is toegedaan. Wacht niet op hen om bovenstaande tips toe te passen. Zet zelf de eerste stap. Jouw stem telt, neem je plaats, het is je geboorterecht.

Vaak wordt verkeerdelijk gedacht teams naar éénheid moeten streven. En dat klopt als het gaat over allignering. Na het voeren van constructieve discussies is het noodzakelijk dat het team zich als één achter de beslissing schaart en met één stem naar buiten komt. Dit mag echter niet ten koste gaan van de individuele talenten. Ieder teamlid heeft een unieke bijdrage te leveren en dient die ook te leveren. Kiest men enkel voor éénheid, dan dreigt men te versmelten met de ander en gaat de kracht van diversiteit verloren. Waardoor het team nooit zijn volle potentieel benut.

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek