Wat is spiritualiteit & waarom is het belangrijk voor leidinggevenden?

25/05/2022

Wat is spiritualiteit? Voor velen is spiritualiteit nog steeds een zweverig begrip. Toch is het niet zo zweverig als je denkt! Spiritualiteit is bewust ZIJN. Spirituele ontwikkeling helpt je om bewuster in het leven te staan, denken, voelen en doen. Wanneer we ons niet laten afschrikken door het onbekende maar vanuit een dieper vertrouwen durven springen, ontdekken en creëren. Vanuit dit persoonlijk (spiritueel) leiderschap nemen we vervolgens geïnspireerde actie en kunnen we verbindend leidinggeven.

Leiders die kracht halen uit hun spiritualiteit worden het rolmodel en de transformator voor hun team. Ze leiden met bewuste intentie en overtuiging en verbinden zo mensen aan het groter algemeen doel.

Wat is spiritualiteit?

Mensen denken bij spiritualiteit al snel aan religie maar de invulling van spiritualiteit is voor velen breder dan dat. Maar wat is spiritualiteit dan? Spiritualiteit is onze persoonlijke, innerlijke ervaring van de wereld en het leven. We willen ons opnieuw verbonden voelen met onszelf en de wereld rondom ons.

Als mensen hebben we de neiging om alles te willen benoemen of verzamelen. Hieruit kwamen filosofische stromingen voort zoals materialisme, rationalisme en individualisme. Spiritualiteit draait echter om het onbekende. De beleving van spiritualiteit is onzichtbaar en onmeetbaar. We zijn onderzoekend en stellen ons open voor een grotere visie die voorbij ons eigen belang reikt.

Wat is spiritualiteit?

In spiritualiteit erkennen we hoe alles in verbinding staat. De mens, de natuur, het heelal zijn allemaal onderdeel van een groter geheel. De invulling van dit geheel is voor iedereen anders. Vanuit dit holistisch mens- en wereldbeeld wordt spiritualiteit opeens heel praktisch. Door persoonlijke ontwikkeling krijg je een bevrijdend inzicht in jezelf en de achterliggende wereld. Dit inzicht leidt tot ‘eenwording’, wanneer we ons één voelen met de verschillende dimensies in onszelf en onze omgeving.

Verbindend leidinggeven? Ontdek hoe ‘Heart Centered Leadership’ via bewust ZIJN de controle over jezelf en jouw omgeving terug in jouw handen legt!

Waarom jezelf spiritueel ontwikkelen?

Als mens zijn we continu op zoek naar betekenis in het leven. Toch ziet de realiteit er vaak heel anders uit. Zo draaien we soms onbewust en ongewild mee in het rad van het leven. Deze acties komen vaak voort uit angst. We gaan mee met de stroom zodat we mogelijke negatieve effecten kunnen voorkomen.

Dat is echter niet wat het hart echt wil. We willen niet meer van hetzelfde. Het hart is onbevreesd, het wil ontdekken, creëren, verbinden,… Wanneer je jouw leven leidt vanuit het hart vertrekken je acties van een serene plaats. Je bent niet gedreven door angst, maar je neemt geïnspireerde actie vanuit curiositeit.

Dit vraagt natuurlijk een stevige gronding. Weten wie je bent en hoe je in mekaar zit. Wat drijft jou?

Persoonlijk leiderschap

Mensen met stevige gronding zijn meer verbonden met zichzelf en de wereld rondom zich. Ze beseffen dat het leven in hun eigen handen ligt en dat hun acties impact hebben op een groter algemeen geheel. Hun acties vertrekken vanuit krachtige overtuigingen die niet alleen zichzelf maar ook anderen inspireren. Vanuit jouw persoonlijk leiderschap kan je mensen verbinden en inspireren naar een gedeelde visie.

Hoe kan jij jouw spiritualiteit ontwikkelen?

Spiritualiteit gaat om jouw persoonlijke ervaring & ontwikkeling. Het gaat vooral gepaard met bewustwording van jezelf en jouw eigen gedachten, emoties en acties en hoe deze in verbinding staan met de wereld rondom jou.

Deze bewustwording noemt men soms ook de spirituele ontwaking. Sta je in verbinding met jezelf? Wie ben jij? Wat drijft jou en jouw geluk? Luister jij naar jezelf en jouw lichaam? Herken je de signalen en kan je hiermee omgaan? Waarvoor ben je dankbaar? Jezelf kennen geeft je terug controle over jouw eigen leven en beslissingen, we noemen dit persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk & spiritueel leiderschap

Anderzijds voel je ook verbinding met de wereld en mensen rondom jou. Kan je verder kijken dan jouw individuele belangen? In de laatste jaren zien we steeds meer een collectieve SHIFT! van “ik” naar “wij”. We vinden zingeving in het dienen van anderen. Zo zien we bijvoorbeeld nieuwe hybride stromingen zoals sociaal & maatschappelijk ondernemen waarbij ondernemers en bedrijven zich inzetten voor een groter algemeen sociaal of maatschappelijk doel.

Spiritualiteit is geen harde wetenschap. Er zijn niet altijd juiste antwoorden, wel juiste vragen. Hierdoor leren we oké te zijn met het onzekere. Bij twijfel of onzekerheid leggen we ons geloof in iets groter, onbekend en onbenoemd. Het geeft ons de kracht om te springen, kwetsbaar te zijn en te groeien tot ons volste potentieel.

Spiritualiteit in actie

Spiritualiteit hoeft niet zwevend of ‘fluffy’ te zijn, en dat is het ook niet. Je hoeft niet te mediteren, of aan yoga te doen, maar wat is spiritualiteit dan wel? Hoe ziet het eruit? Spiritualiteit is een bewust aangenomen levenswijze en beschouwing. Eén waarin je jouw leven niet laat leiden door angst, maar vanuit vertrouwen. Dit vertrouwen kan zowel jezelf als anderen bekrachtigen. Zo kan je bijvoorbeeld elke dag starten met een duidelijke intentie!

Wanneer we irrationele angsten kunnen laten varen durven we opnieuw onze intuïtie te volgen. We nemen geïnspireerde actie. Niet op basis van cijfers of planningen maar op basis van ons gevoel en overtuigingen. Deze verbinding met jezelf en een ruimere visie zorgt voor meer balans, gronding en geluk.

Spiritueel leiderschap en verbindend leidinggeven

Spiritueel leiderschap vertrekt vanuit jouw persoonlijke gronding en verbinding. Het gaat om bewust ZIJN. Vanuit deze authenticiteit en persoonlijk leiderschap stel je jezelf op als rolmodel voor anderen. Door open en kwetsbaar te staan sterk je het vertrouwen bij anderen.

Bij verbindend en spiritueel leiderschap zoek je synergiën om mensen te connecteren met een algemene gedeelde visie. Je neemt en inspireert actie die deze dichterbij de realiteit brengt. Jouw transformationele leiderschapsstijl maakt het geheel groter dan de som der delen. Alleen door je vertrouwen te geven kan je het beste in anderen naar boven halen.

verbindend leiderschap

Wat is spiritualiteit & waarom is het belangrijk voor leidinggevenden?

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek