Het DISKO Model – Van probleem naar opportuniteit in 4 stappen!

28/12/2022

Hoe transformeer je een probleem in een opportuniteit? Alan Seale introduceerde in zijn boek ‘Transformationeel Bewustzijn’ het DISKO model als handige coaching tool om dramasituaties te herkennen en er bewuster mee om te gaan. Dit proces, ook wel transformationele bewustwording genoemd, bestaat uit vier fases waarmee de onderliggende oorzaak van een probleem kan worden ontdekt en er op de best mogelijke manier mee kan worden omgegaan.

Hoe shift jij van probleem naar opportuniteit? Ontdek meer over het DISKO model:

Het DISKO model – Alan Seale

In zijn boek over ‘Transformationeel Bewustzijn’ omschrijft Alan Seale met het DISKO model vier verschillende niveaus van bewustzijn.

Disko model alan seale transformationeel bewustwording

Elke stap in het DISKO model geeft meer bewustwording.

  • Drama - In de drama-fase ervaar je een emotionele reactie op een situatie. Je bent je bewust van de emoties die je ervaart en de impact die deze hebben op jou en anderen.
  • Situatie - In de situatiefase krijg je inzicht in wat er precies aan de hand is. Je analyseert wat er gebeurt en waarom, zodat je beter begrijpt wat er speelt.
  • Keuze - In de keuzefase ga je na welke acties nodig zijn om verandering te creëren. Hierdoor krijg je meer controle over jouw leven en wordt het mogelijk om proactief te reageren op situaties.
  • Optie - In de optiefase maak je een bewuste keuze over hoe verder te gaan met wat je geleerd hebt tijdens het proces. Door hiernaar te handelen, neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven en creëer je duurzame veranderingen in jezelf en in anderen.

De ‘I’ in het model staat voor informatie. Dit zijn de inzichten die je verwerft bij het doorlopen van elke stap. We spreken van transformationele bewustwording wanneer je bewust met deze inzichten omgaat om het onderliggende probleem proactief aan te pakken.

transformatie bewustwording model coaching

Drama - Waar rook is, is vuur

In de dramatoestand laten mensen zich meeslepen door de omstandigheden. Ze blijven vaak oppervlakkig en reageren zonder veel bewustzijn. Je stelt vragen zoals: “Wiens fout is dit?” of “Hoe kon dit nu gebeuren?”

De focus licht hier op schuld. Het is gericht op het verleden en vaak ook het erkennen of opbouwen van een onderliggende problematiek. Er wordt met de vingers gewezen uit angst en bescherming van hun eigenbelangen. Vaak vertrekt dit vanuit hun denkwijze en redenering.

Hoewel dit soort conflicten vaak onproductief lijkt te zijn, bieden ze ons eens kans om het echte probleem aan te pakken en overwinnen.

Situatie - Bepaal jouw eigen lot

In de tweede fase van transformationele bewustwording kunnen we afstand nemen van de dramarol en de situatie objectief bekijken. Je stelt vragen zoals: “Wat is er echt aan de hand? Hoe los ik dit op?”

De focus ligt hier op schadebeheersing. Je wilt namelijk zo snel mogelijk terug naar de normale ‘staat’ keren. Dit gebeurt echter vaak zonder te leren waarom de situatie plaats vond in de eerste plaats. Aangezien de onderliggende kwestie hier onopgelost blijft, is het bijna onoverkomelijk dat soortgelijke situaties zich in de toekomst zullen blijven voordoen.

Hoewel je op dit niveaus al denkt aan oplossingen spreken we nog niet over transformationeel bewustzijn. Je denkt hier namelijk puur rationeel en op korte termijn.

Bijvoorbeeld: “Mijn collega’s vinden dat ik te veel e-mails verstuur, dus ik zal minder informatie delen in de toekomst.” Hoewel dit een oplossing lijkt voor overlast in de inbox, kan het gebrek aan informatie ook nadelig zijn. Het onderliggende probleem is dat er geen goed systeem is voor het delen van informatie.

Keuze - Jij bent de keuzes die je maakt

Je kan omstandigheden niet veranderen maar wel hoe jij hiermee omgaat en wie jij bent in de situatie. In deze fase spreken we over transformationele bewustwording. Je beseft dat je zelf de keuze hebt om jouw rol te bepalen.

De focus ligt op het bewust worden over jouw denkwijze en de houding die nodig is om tot een duurzame oplossing te komen. Je stelt vragen zoals: “Wie wil jij in deze situatie zijn? Welke rol neem je aan? Wat zijn de volgende stappen? Wat is jouw aandeel in de situatie?”

Laten we opnieuw naar het inbox voorbeeld kijken. Wanneer je collega’s je confronteren met overmatig e-mail gedrag kan je in de slachtoffer- of aanvallerrol kruipen. Of, je kan kiezen om deze feedback ten harte te nemen. Wat kan jij anders doen om dit onderliggend probleem op te lossen?

Optie / Opportuniteit - Achter elke crisis schuilt een kans

In de laatste stap van het DISKO model krijg je de kans om opnieuw te creëren. Dit doe je door het onderliggende probleem vast te stellen en vervolgens te exploreren wat je opties zijn. Je stelt vragen zoals: “Welke opportuniteit doet zich hier voor? Wat is de oorzaak van het probleem en hoe kan ik die wegnemen?”

De focus ligt hier op herkennen wat wel en niet werkt. Met andere woorden, drama is een signaal voor verandering. Het is pas een probleem wanneer het zich meermaals blijft voordoen zonder dat er de juiste lessen worden uit getrokken.

Vanuit jouw transformationeel bewustzijn zie je mogelijkheden in plaats van problemen. Je beseft namelijk dat je de keuze hebt om anders te ZIJN (denken, voelen, doen) en het meeste uit elke situatie te halen.

Om verder te bouwen op het voorbeeld van de overvloede inbox, zijn er verschillende manieren om het onderliggend probleem aan te pakken. Je zou bijvoorbeeld meer informatie in één bericht plaatsen, of een wekelijks rapport opstellen, of misschien zelfs andere communicatiemiddelen inschakelen? Al deze opties bieden een manier om persoonlijk te groeien en het communicatieproces verder te optimaliseren.
Coaching tools nieuwsbrief

Ontdek meer coaching tools zoals het DISKO model! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang maandelijks nieuwe inzichten!

De kracht van transformationele bewustwording: ontdek wat het voor jou kan doen!

Stel jezelf eens de vraag: “Op welke van deze niveaus bevind ik mij het meest?” De eerste stap is bewustwording van de situatie en hoe jij bent binnen deze context. Vervolgens kan je vanuit dit transformationeel bewustzijn stappen nemen om jouw bijdrage in deze context te veranderen.

Het DISKO model van Alan Seale is een handige coaching tool om dramasituaties te herkennen en de kansen erin terug te vinden. Vraag jezelf: “Welke rol speel ik in het tot stand komen en oplossen van dit probleem? Wat kan ik hieruit leren? Hoe kan ik hier beter uit worden?”

Kortom, transformationele bewustwording helpt je beter omgaan met allerlei situaties. Zo word je er niet alleen persoonlijk beter van, maar leer je ook beter met anderen omgaan naargelang de context. Voor een stuk draait het ook rond omgaan met verandering en het ontwikkelen van een growth of learner mindset. Welke keuze maak jij?

Wil jij ook shifts in bewustwording creëren? Ontdek ons ‘Breakthrough Coaching’ opleiding!


DISKO model transformationele bewustwording alan seale

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek