Coachend leiderschap: 8 kenmerken van een coachende leiderschapsstijl

26/07/2023

Coachend leiderschap wordt steeds meer onmisbaar in organisaties. Maar wat is coachend leidinggeven? En welke kenmerken onderscheidt het coachend leiderschap model van de rest? Moderne leiders passen hun leiderschapsstijlen aan naargelang de context, en de persoon voor zich. We noemen dit soms ook situationeel leidinggeven. Bij leiderschapsstijlen met een hoog ondersteuningsniveau spreken we soms ook over een coachende leiderschapsstijl.

Ontdek alles over coachend leidinggeven hier:

Wat is coachend leidinggeven?

Coachend leidinggeven staat niet meteen gelijk aan coaching. Het is eerder een leiderschapsstijl die je combineert met een coachende mindset en vaardigheden.

Bij een coachende leiderschapsstijl ligt de focus op ondersteuning. Zo begeleid en motiveer medewerkers in het ontwikkelen van competenties en een growth mindset. Dit doe je onder andere door vragen te stellen en limiterende denkkaders te doorbreken. Je stimuleert eigenaarschap over het ontwikkelingsproces, en bouwt zo aan een weerbaar team.

Hoe coachend leidinggeven? - Een model voor coachend leiderschap

Situationeel leidinggeven is een model voor coachend leiderschap. Het model definieert 4 leiderschapsstijlen die je kan inzetten om medewerkers zo goed mogelijk naar het gewenste resultaat te begeleiden.

Coachend leidinggeven leiderschapsstijlen situationeel

Wanneer het ondersteuningsniveau hoog ligt, kan je uitgaan van een coachende begeleidingsstijl. Je kan dit combineren met veel of weinig sturing. Samen creëeren deze kenmerken een unieke vorm van coachend leiderschap.

Coachende begeleidingsstijlen

Coachende begeleidingsstijlen leggen de nadruk op feedback & begeleiding. Je combineert namelijk een hoog niveau van ondersteuning met een hoog niveau sturing. Als leider geef je nog steeds sturing en instructies, maar moedigt tegelijkertijd betrokkenheid en eigen inbreng aan.

Je biedt dus de nodige middelen, informatie en richtlijnen. Daarnaast zorg je voor open communicatie en luister je actief naar de zorgen, ideeën en suggesties van teamleden.

Coachende leiderschapsstijl

Anderzijds focust een coachende leiderschapsstijl op het bevorderen van autonomie. Het ondersteuningsniveau blijft hoog, maar de sturing vermindert. Dit wordt meestal toegepast op reeds ingewerkte, of meer ervaren profielen. De leider moedigt medewerkers bijvoorbeeld aan om zelf beslissingen te nemen en problemen op te lossen.

Je creëert wederzijds vertrouwen en houdt medewerkers betrokken en gemotiveerd door oprechte erkenning en waardering. Daarnaast zorg je voor faciliteer je de nodige mentorship en leermiddelen om medewerkers te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkelingsreis.

8 Kenmerken van coachend leiderschap

Coachend leidinggeven draait rond het vinden van de juiste balans tussen coaching en leiderschap. Je leert de individuele noden en behoeften van medewerkers kennen, en houdt hiermee rekening in jouw leiderschapsstijl. Hieronder vind je alvast enkele kenmerken van coachend leiderschap.

Empathie & EQ

Coachend leidinggeven gaat hand-in-hand met het omgaan met emoties. Als coach is het belangrijk om gevoelens van het team te observeren en erkennen. Daarnaast weet je als leider dat jouw beslissingen impact hebben op de team en hun emotioneel welzijn. Je weet hoe je het beste omgaat met de individuele noden binnen het team, en neemt beslissingen voor het algemeen welzijn.

Strategische storyteller

Een coachende leiderschapsstijl is voor een stuk de visie op inspirerende wijze overbrengen. Zo voelt het team zich verbonden en gemotiveerd met de missie van de organisatie, en zijn ze meer geëngageerd in het behalen van collectieve doelstellingen.

Besluitvaardigheid

Sterke leiders zijn niet bang om soms met beperkte informatie beschikbaar, en onder druk, beslissingen te nemen. Een coachende leider neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen, en durft deze dan ook effectief door te voeren.

Cultiveert een veilige omgeving voor medewerkers

Het krachtigste dat een leidinggevende kan doen is tijd investeren in het uitbouwen van een veilige omgeving. Een echte leider heeft namelijk vertrouwen in de visie, en capaciteiten van het team. De focus ligt op processturing of gesprekssturing, niet op het veroordelen van fouten.

Door jezelf kwetsbaar op te stellen, door open dialoog aan te moedigen, door oordeel uit te stellen, geef je mensen het vermogen om fouten te maken, te leren uit ervaringen, en zichzelf verder te ontwikkelen.

4I’s van transformationeel leiderschap

Ten slotte zijn er enkele kenmerken die overeenstemmen tussen transformationeel en coachend leiderschap. We spreken hier over de 4I’s van transformationele leiders:

  1. Geïdealiseerde invloed – Wanneer leiders een rolmodel zijn omdat ze zelf de kernwaarden delen met de organisatie.
  2. Inspirerende motivatie – Leiders die vertrouwen en motivatie creëren bij medewerkers door ze te inspireren en betrekken in de visie van de organisatie.
  3. Intellectuele stimulatie – Medewerkers krijgen opportuniteiten om zichzelf uit te dagen, en worden gestimuleerd om creatief en innovatief te werken.
  4. Geïndividualiseerde overweging – Een coachende leiderschapsstijl hecht belang aan de individuele emotie en behoeften van mensen. De leiders staan volledig ten dienste van het team.
Coachende leiderschapsstijl coachend leiderschap kenmerken

Kortom, coachend leiderschap is een toekomstbestendige manier om organisaties te begeleiden naar groei en ontwikkeling. Deze coachende en dus mensgerichte leiderschapsstijl maakt plaats voor eigen inbreng, uitdagingen en vernieuwende ideeën als antwoord op een veranderende wereld. Zo leid je mensen naar een gedeelde visie, als rolmodel, leider en als coach.

Word jij de inspirerende leider van morgen? Ontdek ons coaching & opleidingsaanbod voor impactvol leiderschap!


Coachend leiderschap model kenmerken leiderschapsstijlen

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek