Hoe wantrouwen opwekken in een team

09/09/2016

Tijdens mijn laatste teamcoachingsessies kwam het gebrek aan 'vertrouwen' en 'engagement' telkens weer naar boven. Wat mij opviel is dat het niets te maken had met het ontbreken van 'goede intenties' of gefocust zijn op 'een gemeenschappelijk doel'. 

Uit mijn observaties leidde ik af dat er 5 gedragingen zijn die telkens een voedingsbodem vormden voor 'wantrouwen' en in sommige gevallen zelfs leidden tot 'koude conflicten'. In dit artikel ontdek je hoe deze ongezonde gedragingen te kantelen en terug vertrouwen op te bouwen.

distrust

Dit is de top 5 gedragingen die tot wantrouwen leidden:

1. Niet vertellen wat je écht denkt, geen feedback geven, de open dialoog uit de weg gaan - vaak voortkomens uit angst om zichzelf écht te tonen

2. Botweg zeggen wat je denkt en geen aandacht hebben voor verbale of non-verbalen signalen van weerstand

3. Anderen bekritiseren, veroordelen, beschuldigen - zonder dieper te kijken naar drijfveren en goede intenties

4. Aandacht richten op hoe anderen het beter kunnen doen, zonder stil te staan bij hoe je deze situatie zelf mee gecreëerd hebt

5. Gebrek aan zelf-observatie en niet inzien hoe wat je zegt te doen niet in lijn is met wat je effectief doet

 

Hoe kun je deze ongezonde gedragingen kantelen?

1. Vind de moed om de 'heilige huisjes' te benoemen - zeg wat je denkt - hoe je je voelt - welke neiging je hebt

2. Stap in een construciieve open dialoog en gebruik het LSD-principe (Luisteren - Samenvatten - Doorvragen)

3. Toon je kwetsbaarheid en benoem hoe jij deze realiteit onbewust en ongewild mee gecreëerd hebt, een sorry doet wonderen

4. Observeer je eigen gedachten en gevoelens, benoem wat het effect is van iemand zijn gedrag op jou en stap hierover in gesprek, zoek samen naar alternatieven

5. Zorg dat alle teamleden hun verwachtingen helder op tafel leggen, spreek elkaar aan op het wel/niet nakomen van gemaakte afspraken

Succes!! Dorothée

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek