Hoe verbeter je teamdynamiek? Een bespreekbare onderstroom in 3 stappen!

21/09/2022

De teamdynamiek verbeteren zorgt voor een betere teamontwikkeling en samenwerking waar conflicten constructief worden opgelost. Vaak blijven deze dynamieken echter onzichtbaar en onuitgesproken. Met team coaching haal je de onzichtbare groepsdynamiek, of de onderstroom, naar boven. Je creëert een veilige omgeving waarin alles bespreekbaar en dus ook werkbaar wordt.

In dit artikel ontdek je:

Wat is een teamdynamiek?

Psycholoog Kurt Lewis onderzocht doorheen zijn levensloop verandering en groepsdynamica. Binnen teams nemen mensen vaak een bepaalde rol met bijhorende gedragsuitingen aan. Teamdynamiek is het effect dat dit gedrag heeft op andere teamleden.

Iedere persoon in het team heeft zijn eigen perspectieven, doelen, behoeftes,… die het gedrag van anderen beïnvloeden. De één zijn gedrag zal bijvoorbeeld zorgen voor een bepaalde interpretatie en gedragsuiting bij een ander teamlid. Dat kan zowel enthousiasmerend als vervelend werken.

Hoe performant is jouw team? Boek een gratis Team Scan!

McClelland voor teamontwikkeling

Het ijsbergmodel van McClelland omschrijft elk individu als een ijsberg. We kunnen enkel waarnemen wat zich boven de waterspiegel afspeelt. Dit verwijst naar het gedrag van iemand.

Teamontwikkeling verbeteren team coaching

Toch bevindt het grootste deel van de ijsberg zich in de onderstroom. Hier spelen onze gedachten en emoties. De grootste miscommunicatie in teams ontstaat wanneer we aannames doen over andermans drijfveren. Deze aannames komen vaak voort uit onze eigen ijsberg en dus de manier waarop we denken, voelen en doen.

Onderstroom teamdynamiek verbeteren bespreekbaar coaching

Meer inzicht in verborgen teamdynamieken? Ontvang nu een gratis worksheet voor beter denken, voelen, doen!

Bovenstroom – Zichtbare groepsdynamiek

De bovenstroom verwijst naar het waarneembare of wat we DOEN. In teams is dit gedrag maar ook de kennis en vaardigheden van teamleden. Wat we doen wordt dus beïnvloed door de manier waarop we denken en voelen. Met andere woorden, de onderstroom.

Ook de teamdynamiek heeft zichtbare elementen. Zaken zoals de organisatiestructuur, rolverdeling, taakomschrijving en werkprocedures helpen teams om verwachtingen beter te begrijpen en in te vullen.

Onderstroom – Onzichtbare groepsdynamiek

De onderstroom verwijst naar de onzichtbare groepsdynamiek. We kunnen namelijk niet waarnemen wat iemand anders denkt of voelt. Het is voor iedereen een individuele ervaring die vaak onuitgesproken blijft. Wat we denken en voelen beïnvloedt echter wel ons gedrag. Dit gedrag beïnvloedt op zijn beurt weer de onderstroom van iemand anders.

Onderstroom team coaching ontwikkeling

De teamdynamiek omvat ook onzichtbare elementen. Denk bijvoorbeeld aan vooronderstellingen, ongeschreven regels, gedeelde normen en overtuigingen en zelfs culturele aspecten die de perceptie van teamleden beïnvloeden.

Mcclelland teamdynamieken coachingsvragen

Teamdynamiek verbeteren met team coaching

Verborgen groepsdynamieken ontdekken

In team coaching kan je vaak verborgen groepsdynamieken ontdekken door met volledige aandacht en zonder oordeel te luisteren. Zo kan je vaak frictie aanvoelen door de volgende factoren:

  • Actief luisteren – Luister niet alleen naar wat er gezegd wordt, maar ook de manier waarop. Wat voor intonatie gebruikt men? Hoe overtuigd, luid, snel praat de persoon?
  • Lichaamstaal – Wat voor bewegingen, gezichtsuitdrukkingen maakt de persoon? Herken je iets aan de lichaamshouding of het oogcontact?
  • Gevoel – Vaak voelen we het aan wanneer iets niet klopt, gebruik dus je intuïtie! Ervaar je spanning of twijfel?
  • Doorvragen – Vervolgens kan je doorvragen of jouw gevoel inbrengen als hypothese. Bijvoorbeeld: “Kan het zijn dat je…? Wat denk jij?” of “Het lijkt alsof… Klopt dat?”

Wil je graag zelf de teamdynamiek verbeteren? Ontdek onze Masterclass Team Coaching!

De onderstroom bespreekbaar maken

Hoe maak je de onderstroom bespreekbaar in teams? Eerst moet je zorgen voor een veilige omgeving. Dat wil zeggen dat teamleden kunnen vertellen zonder oordeel of interpretatie. Het is simpelweg een vaststelling van de feiten.

Wanneer teamleden iets willen uiten over hun eigen gevoelens doen ze dit zonder anderen verantwoordelijk te stellen. Doen ze dit wel, dan spreken we van een drama-driehoek. Dit belemmert verdere teamontwikkeling. Dit vraagt vertrouwen en openheid die in de beste scenario’s worden uitgedragen door de leider en het rolmodel van het team.

Eigen ijsberg begrijpen & perceptie aanpassen

Ten slotte is het belangrijk om zelfinzicht en bewustzijn te vergroten. Door onze eigen ijsberg te begrijpen leren we onze eigen behoeften kennen. McClelland koppelt in zijn motivatietheorie namelijk onze gedragsuitingen en onderliggende drijfveren terug aan behoeften zoals invloed, connectie, prestatie en vermijding.

Naast persoonlijke gedragsverandering kan je dus ook de teamdynamiek verbeteren. Dit doe je door je bewust te zijn van jouw persoonlijke perceptie. Hierdoor kan je actief luisteren en jouw aannames afstemmen met teamleden om miscommunicatie of frustraties te voorkomen.


Groepsdynamiek verbeteren teams - bespreekbare onderstroom 3 stappen team coaching model

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek