3 methoden om sterke overtuigingen te creëren: hoe benut je de kracht van herkaderen?

25/01/2023

Herkaderen of reframing is een coaching methode die je helpt om gebeurtenissen, gedachten of overtuigingen in een ander perspectief te plaatsen. De mens geeft zelf (onbewust) betekenis aan zijn leven. Waar je in gelooft, of wat je denkt, voelt en doet zijn vaak een resultaat van jouw opvoeding en levenservaringen. Dat zorgt ervoor dat twee mensen dezelfde situatie op een volledig andere manier kunnen interpreteren. Maar waarom is herkaderen bevorderlijk? Hoe kan het jou helpen om limiterende overtuigingen om te buigen naar bekrachtigende geloven?

Ontdek meer over herkaderen aan de hand van voorbeelden en oefeningen in dit artikel:

Wat is herkaderen?

Als mens interpreteren we situaties op basis van ons eigen denkkaders. Deze kaders zijn vaak een resultaat van opvoeding, levenservaringen, onbewuste conclusies, assumpties, enzovoort. Dit denkkader bepaalt hoe we de wereld en onszelf interpreteren. Deze representatie van de wereld is echter niet altijd correct. Soms zorgen deze kaders er namelijk voor dat we ons potentieel niet volledig kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld omdat er limiterende overtuigingen aan vasthangen.

Reframing of herkaderen kan hier helpen om jouw blik op de situatie te veranderen, zodat je met een ondersteunend denkkader kan handelen! Een bekend voorbeeld van herkaderen is het glas halfvol/halfleeg. Hoewel twee personen naar hetzelfde glas kijken kunnen ze dit op een andere manier interpreteren.

Herkaderen coaching perspectief

Of je kan volledig out of the box denken en bedenken hoe je het glas weer kan bijvullen. Of wat je nog meer kan doen met een half glas water. Wanneer je herkadert blijven de feiten dus dezelfde. Het is enkel jouw perceptie tegenover de feiten die verandert. Met andere woorden, je bekijkt dezelfde situatie vanuit een ander kader, waardoor je ook op een andere manier kan denken, voelen en doen!

reframing methode herkaderen

Waarom is herkaderen belangrijk?

Waarom is het belangrijk om aan reframing te doen? Het leven zit nu eenmaal vol uitdagende situaties. Het is aan ons om er het beste van te maken! Jouw denken, voelen en doen komen vaak voort uit oude overtuigingen of gewoontes die je niet langer dienen. Door te herkaderen kan je een nieuw perspectief innemen. Zo kan je bijvoorbeeld een probleem in een opportuniteit veranderen!

“If you change the way you look at things, things change.”

Kortom, herkaderen is een methode om negatieve overtuigingen en gedachten te ruilen voor positieve.

Leer coachen op niveau van overtuigingen & identiteit! Ontdek het gloednieuwe ‘Breakthrough Coaching’ Programma!

Voorbeelden van reframing

Een bekend voorbeeld van herkaderen is het ombuigen van een crisis naar een opportuniteit. Het is maar hoe je er naar kijkt. Elk obstakel of elke uitdaging is namelijk een kans voor jou om te leren en groeien. Het Chinese teken voor crisis bestaat uit de woorden ‘gevaar’ en ‘nieuwe mogelijkheid’. Kortom, het is een signaal voor verandering. Wanneer je jouw perspectief en instelling shift kan je de kansen vinden op moeilijke momenten.

universeel herkaderen coaching methode

Ook in relaties komt dit voor. Zowel professionele als persoonlijke relaties kunnen stuklopen wanneer bepaalde frustraties onuitgesproken en dus onveranderd blijven. Vaak ontstaat onze frustratie omdat we de achterliggende intentie van een bepaalde handeling niet begrijpen.

De sleutel tot succes ligt hier echter in het spanningsveld. Door in open dialoog te treden stel je jezelf terug open voor nieuwe perspectieven en ideeën. Zo kunnen beide partijen verder bouwen op elkaars feedback.

Je kan iemand anders namelijk niet herkaderen! Het is dus beter om te focussen op wat je wel kan doen. Met andere woorden jouw perceptie veranderen, en dus ook jouw gevoelsdimensie. Zo kunnen beide partijen meer begrip opbrengen voor elkaar en dit bepaald gedrag ‘een plaats geven’ of herkaderen.

Reframing methode & oefeningen

Er zijn verschillende methoden om aan herkaderen of ‘reframing’ te doen. Hieronder geven we de drie meest gebruikte methoden weer:

1) Contextueel herkaderen

Bij contextueel herkaderen ga je op zoek naar een positieve context voor jouw gedrag:

  • Ben je te assertief? Er zijn voldoende contexten waarin heldere en ondubbelzinnige communicatie jou vooruit kunnen helpen!
  • Pietje precies? Dan kan men op jou vertrouwen om de details in orde te brengen!
  • Functioneer jij best in de chaos? Niet elke organisatie werkt met strikte regels en procedures! Veel innovatieve jobs bestaan uit het overwinnen van de chaos!
  • Noemen ze jou koppig? Dat wil zeggen dat je ook vastberaden bent! Soms kan voet bij stuk houden lonen.

Je onderzoekt dus hoe dit gedrag of deze gewoontes jou kunnen dienen binnen een andere context. Het veranderen van jouw interne representatie is belangrijk om er zelf positief mee om te gaan. Zo niet kan je al snel in een negatieve cyclus van gedachten en overtuigingen belanden.

2) Verbaal herkaderen

Vaak interpreteren we een boodschap op basis van onze eigen denkkaders. Deze gaan echter uit van talloze vooronderstellingen. Probeer daarom om bewust positieve elementen te zoeken in de intentie achter iemands gedrag.

“Meaning resides in the listener”

Kortom je maakt een onderscheid tussen het gedrag en de intentie. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer bedrijven het ‘Failing Forward’ principe omarmen als onderdeel van het proces. In plaats van te kijken naar het resultaat kijk je dus naar de achterliggende intentie om te leren, groeien en ontwikkelen als bedrijf

Een ander voorbeeld van contextueel herkaderen is het positieve zoeken in uitstelgedrag. Wat is de reden dat je zaken uitstelt? Misschien wil je gewoon niet aan iets beginnen voor je jezelf hieraan volledig kan toewijden? Je erkent dus de positieve achterliggende intentie achter het ‘probleem’.

Daarnaast kan je ook jouw gedachten op een andere, positieve manier formuleren. Dit verandert de manier waarop je naar een situatie of jezelf kijkt. Zo is het ontwikkelen van een growth mindset een goed voorbeeld van gedachten en overtuigingen herkaderen.

verbaal herkaderen reframing

Mensen hebben het vaak gemakkelijker met weten wat ze niet willen tegenover wat ze juist wel willen. Deze oefening helpt je herkaderen door een negatieve stelling om te buigen naar een positieve. Zo zie je maar hoe belangrijk taal en woordkeuze is voor onze perceptie en het al dan niet behalen van doelen.

3) Universeel herkaderen

Universele reframing vertrouwt op algemeen geaccepteerde waarheden en erkende wijsheden. Bijvoorbeeld:

  • Kwaliteit boven kwantiteit
  • Elk nadeel hebbe zijn voordeel
  • Het gras is altijd groener aan de overkant
  • Er zijn nog genoeg vissen in de zee

Het is makkelijker om iemands perspectief te veranderen wanneer je over algemeen geaccepteerde waarheden spreekt. Elk van deze stellingen kan ons beeld op een situatie drastisch veranderen. Ten slotte zorgen universele kaders voor een initiële connectie en een gevoel van verbinding tussen de coach en coachee.

Scherp jouw coaching skills aan & ontdek meer technieken zoals ‘Reframing’ in de Shift & Grow community!


Herkaderen reframing coaching methode overtuigingen

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek