Een leven vol bewustzijn: 3 coaching tools om de controle over je leven te nemen!

26/01/2022

95% van al onze hersenactiviteit gebeurt in het onderbewustzijn. Dat wil zeggen dat we tussen de 60 à 80,000 onbewuste gedachten hebben per dag. Goed voor zo’n 35,000 beslissingen op autopiloot. Best confronterend toch? Gelukkig zijn er coachingstechnieken zoals het NLP communicatiemodel om ons meer inzicht te geven in hoe wij mensen informatie verwerken, en op welke manier dat ons denken, voelen en doen beïnvloedt!

Natuurlijk wil je niet elke gedachte volledig bewust gaan maken. Het doel is vooral om zelf-sabotage tegen te gaan. Zitten er in jouw onderbewustzijn verdoken overtuigingen die je tegenhouden om de gewenste shift te maken? Wij dagen je uit om de automatische piloot even uit te schakelen, en zelf achter het stuur van je leven te kruipen!

“Whether you think you can, or think you can’t, you’re right.” – Henry Ford

Wat zijn denkfilters en hoe beïnvloeden ze onze perceptie?

Laten we om het concept van denkfilters te illustreren even een oefening doen. Kijk gedurende 30 seconden rondom jou op zoek naar alles in je omgeving dat bruin is en schrijf het op een papiertje. Gedaan? Sluit nu je ogen en vraag jezelf wat allemaal rood is in je omgeving. Tenzij je in een vertrouwde omgeving zit zal je waarschijnlijk niets rood gezien hebben. Waarom? Omdat onze hersenen slechts kunnen waarnemen waar we naar op zoek zijn.

Denkfilters bepalen dus niet alleen welke informatie we bewust waarnemen, maar ook hoe we die waarnemen. Perceptie is een doeltreffend middel om aan te tonen hoe denkfilters werken. Het legt bijvoorbeeld uit waarom twee mensen hetzelfde kunnen waarnemen, en toch op een andere manier interpreteren. Denk maar aan het klassieke glas halfleeg- of halfvol-verhaal.

  1. Weglaten – Zoals bij het voorbeeld dat we eerder gaven zijn we vooral geneigd om te zien waar we naar op zoek zijn. Wil je net een nieuwe tv kopen? Dan is de kans dat je hiervoor advertenties opmerkt een stuk groter.
  2. Vervormen – Soms vervormen we de realiteit om onszelf te beschermen. Dat kan positief zijn, bijvoorbeeld jezelf enkel de mooie kant van het verhaal te vertellen. Het kan echter ook omgekeerd! Denk maar aan een situatie waarin iemand met een kwade blik jouw richting uit kijkt. Hoewel het misschien niets met jou te maken heeft, krijg je toch automatisch dat ongemakkelijk gevoel.
  3. Generaliseren – Helaas vormen één of twee slechte ervaringen al snel een niet representatief beeld van de realiteit. Je herkent generalisaties vaak aan alles-of-niets-uitspraken, bijvoorbeeld: “In België is het altijd slecht weer!” of “Alle mannen willen hetzelfde.”

Deze denkfilters werken op basis van conditionering. Kortom, we connecteren de stroom aan informatie aan eerdere ervaringen die onze perceptie reeds gevormd hebben.

NLP coaching model

Tijd & ruimte

Perceptie verschilt bijvoorbeeld enorm tussen verschillende landen en culturen, alsook andere tijdsgeesten. In China word je bijvoorbeeld gezien als groot wanneer je meer dan 1m67 bent. Om in Amerika als groot beschouwd te worden mag je daar nog zeker 10 centimeter bijrekenen!

Herinneringen & beslissingen

Wanneer er nieuwe informatie binnenkomt, koppelen we die automatisch aan herinneringen uit het verleden. Heb je een slechte of juist goede ervaring met iets? Vanuit dit kader kan ons brein beslissen of een handeling goed of slecht is voor ons.

Waarden & overtuigingen

Overtuigingen worden gevormd uit eerdere herinneringen en ervaringen. Dit ontstaat natuurlijk grotendeels uit opvoeding, maar naarmate je meer levenservaring opdoet kunnen die veranderen. Overtuigingen kunnen bekrachtigend, maar ook weerhoudend werken. Stel dat je bij je eerste ervaring als publieke spreker niet meer uit je woorden raakte, wil dat dan zeggen dat je het nooit meer wil proberen?

Onze overtuigingen zijn opgebouwd rond onze waarden en criteria. Dat is wat jij belangrijk vindt in het leven. Het wordt ook gezien als hoe we goed of slecht gedrag onderscheiden. Wanneer iets tegen je waarden indruist zal je dit snel merken.

Taal

Taal is één van de meest krachtige coachingstechnieken die de de manier waarop we gebeurtenissen vorm geven en structureren bepaalt. De manier waarop iets geformuleerd word heeft dus een enorme invloed op onze waarneming.

Hoe belangrijker een bepaald fenomeen is in een cultuur, hoe meer woorden er zullen zijn om dat te beschrijven. Indianen hebben bijvoorbeeld meer dan 70 woorden voor het kleur groen. Bijgevolg onderscheiden zij meer soorten groen dan de gemiddelde westerse mens!

Metaprogramma’s

Metaprogramma’s zijn onbewuste patronen die bepalen hoe mensen zich gedragen in een bepaalde context. Het zijn een reeks gedachten, gevoelens en handelingen die grotendeels op autopiloot gebeuren.

De context hierbij is ontzettend belangrijk. Zo kan iemand op het werk bijvoorbeeld heel gemotiveerd zijn om initiatief te nemen, terwijl diezelfde persoon op vakantie graag een luilekker leven heeft!

3 coachingstechnieken & oefeningen om je onderbewustzijn uit te dagen!

#1 Verander een negatieve stelling in een positieve

Veel mensen weten vooral wat ze niet willen, maar hebben moeite met formuleren wat ze wel willen. De reden hiervoor kan teruggeleid worden naar onze prehistorische geschiedenis. Het menselijk brein focust namelijk vooral op negatieve ervaringen, om deze zo te voorkomen.

Eén van de NLP coachingstechnieken die je hier kan gebruiken is om de negatieve stelling om te buigen naar een positieve. Dit gebeurt in 3 stappen:

  1. Word je bewust van je negatief perspectief
  2. Begrijp waarom je dit niet wilt
  3. Buig de stelling om van negatief naar positief
Coachingstechnieken NLP

Deze coachingstechnieken onderstrepen het belang van taal en perceptie. Ook bij het stellen van doelen is het beter om positieve taal te gebruiken. Bij negatieve stellingen vertrekt de motivatie om actie te ondernemen vanuit een angst, met als doel een negatieve ervaring te voorkomen. Wanneer je dit omdraait vertrekt je motivatie vanuit een positief doel. Hier onderneem je actie omdat je een bepaald doel wil bereiken, gemotiveerd door persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang.

#2 Back to the future!

Heb je soms het gevoel dat je te vaak vast blijft hangen in het verleden, of dat je toekomstdromen nooit echt dichterbij komen? Met deze coachingstechnieken bouw je jouw eigen tijdmachine!

Ten eerste moet je realiseren dat je geen meer grip hebt op wat er in het verleden is gebeurd. Piekeren over het verleden verandert niets aan de toekomst. Wil dat zeggen dat je nooit achterom mag kijken? Zeker niet! Trek je lessen uit het verleden en neem deze mee naar de toekomst.

Laat ons even illustreren met een voorbeeld. Misschien heb je in het verleden reeds een paar deadlines gemist waardoor je nu de deadlines blijft uitstellen uit vrees iets te missen of te falen! Wanneer je terug reist in het verleden onthoud je vooral de negatieve emoties zoals stress, angst,… die hiermee gepaard gingen.

Als je jezelf vervolgens een toekomst inbeeldt waarin je nooit meer deadlines mist, welk gevoel krijg je hierbij? Vraag jezelf af welke acties jouw toekomstige zelf onderneemt om telkens stipt deadlines te behalen. Wat heeft deze versie van jou gedaan in aanloop naar de deadline?

Blijf jij op autopiloot rijden of neem je zelf het stuur in handen? Boek een vrijblijvend gesprek & ontmoet onze coaches!

Ten slotte keer je terug naar het heden. Je weet nu zowel wat je moet vermijden zodat je geen deadline zou halen, en je kent ook de acties die je kan ondernemen om je volgende deadline te behalen! Nu is het een kwestie om in het verleden te handelen. Met andere woorden, welke acties moet je nu ondernemen om je beoogde toekomst te realiseren? Vraag jezelf af of je huidige gedrag je dichterbij je doelen brengt, of niet.

“It’s about the journey, not the destination.” – Ralph Waldo Emmerson

Elke actie die je in het heden onderneemt heeft consequenties voor de toekomst. Wil je liever nog even in je zetel blijven zitten? Denk dan even na over de impact die dit heeft op jouw toekomstige zelf?

#3 Zet eens een andere perceptiebril op!

Bewustwording van je eigen doen, voelen en denken is een voortdurend proces met verschillende niveaus. Met deze coachingstechniek leer je perspectieven uitbreiden en krijg je vaak nieuwe informatie en inzichten te zien.

  1. Reflecteren – De eerste stap is stilstaan bij wat er in het verleden gebeurd is. Je bekijkt de situatie vanuit je eigen standpunt. Welke acties heb je ondernomen? Wat gebeurde er als respons op jouw acties?
  2. Jezelf observeren– Een stap verder is om je eigen gedachten en emoties in deze situatie te analyseren. Hier kijk je naar jezelf alsof je een ander persoon bent. Waarom ondernam je deze actie? Vanuit welke gedachten of emoties kwam dit voort?
  3. Experimenteren– Eens je van jouw eigen denken, voelen en doen bewust wordt kan je uit de rol van observator stappen en actief gaan experimenteren. Wat gebeurt er als je het anders aanpakt? Door in de rol van creator te stappen kan je analyseren hoe bepaalde gedachten, emoties en handelingen mekaar beïnvloeden.
Coaching opleiding

Een leven vol bewustzijn!

Het menselijk brein is een eigenaardig ding. Na jaren onderzoek blijkt slechts het tipje van de sluier nog maar te zijn opgelicht. Sterker nog, onze hersenen zijn nog steeds tot 30 keer beter dan de beste supercomputers! De grootste bron van onzekerheid is ons onderbewustzijn. Dit deel van ons brein neemt namelijk allerlei beslissingen op automatische piloot.

Wij dagen jou uit om meer stil te staan. Zet even een stap achteruit en gebruik bovenstaande coachingstechnieken om te reflecteren op wat je denkt, voelt en doet. Wat is de invloed hiervan op jezelf en anderen? Pas wanneer je jou bewust wordt van hoe je tot een beslissing komt, vanuit welk perspectief je kijkt en vanuit welke andere perspectief je zou kunnen kijken, kan je die actief controleren, en zo zorgen voor verandering!

NLP coaching model

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek