Eén simpele gewoonte om de impact van jouw coachingsgesprek te versterken!

18/10/2023

De start van elke coachingsreis begint met het eerste coachingsgesprek. Voor velen vaak een uitdagende stap. We worstelen met het stellen van de juiste vragen, of we zitten te hard vast in ons eigen hoofd. Maar wat maakt nu een impactvol coachingsgesprek? En welke gewoontes hebben Master Coaches om het meeste uit elk gesprek te halen?

Ontdek hoe je het meeste uit elk coachingsgesprek haalt met deze blog:

Oefening baart kunst: de kracht van observatie & reflectie

Coachen is een ambacht. En een meester coach worden draait niet alleen rond theorie, maar vooral rond veel oefening. Hoe meer ervaringen, perspectieven, mislukkingen we in onze rugzak hebben, hoe beter we voorbereid zijn op een top coachingsgesprek.

De boodschap is dus: oefenen, oefenen, oefenen! En toch is meer oefening op zich niet altijd voldoende. Je kan bijvoorbeeld ook verkeerde gewoontes aanleren. Daarom is het belangrijk om na jouw coachingsgesprek te reflecteren.

Zo kan je reflecteren op:

 1. Wat gaat al goed?
 2. Welke sterktes heb jij in een coachingsgesprek?
 3. Wat zijn mogelijke werkpunten en valkuilen?

Eerst en vooral helpt bewust worden over wat je sterktes en werkpunten zijn helpt je om elk coachingsgesprek vooruitgang te boeken. Enerzijds kan je meer op jouw sterktes spelen, en het gesprek met meer zelfvertrouwen faciliteren. Anderzijds kan je beter voorbereiden en eventueel ondersteuning zoeken om jouw blinde vlekken te ontwikkelen.

Maar hoe reflecteer je correct op een coachingsgesprek? Eerst en vooral mag de reflectie niet in de weg staan van het coachingsgesprek. Wanneer je te veel bezig bent met wat jij zelf denkt, voelt en doet verlies je soms de volle aanwezigheid die een professioneel coachingsgesprek nodig heeft.

Reflectie gebeurt dus na het gesprek. We raden aan om te werken met een opname. Dat kan zowel een audio als video opname zijn. Vraag hiervoor natuurlijk de toestemming van de coachee alvorens je begint met opnemen. Deel ook jouw intentie. Bijvoorbeeld: “Als dat oké is met jou neem ik dit gesprek graag even op. Het is voor eigen analyse, zodat ik jou en anderen steeds beter kan helpen.”

4 perspectieven om te leren uit elk coachingsgesprek

Door achteraf het coachingsgesprek te beluisteren of herbekijken merk je vaak dingen op die je tijdens de sessie gemist hebt. Dat kan zowel individueel, als in groep. Je kan reflecteren vanuit verschillende persp ectieven zoals:

 1. Zelfobservatie – Reflecteer na afloop van het gesprek over jouw eerste indrukken. Wat ging al goed? Wat kan nog beter? Bestudeer daarna jouw coaching opname. Welke specifieke observaties maak je? Wat kan je hieruit concluderen?
 2. Oefengroepen – Connecteer met een netwerk van gelijkgestemde coaching professionals om observaties & feedback mee uit te wisselen. Organiseer samen oefensessies, wissel inzichten uit en help elkaar groeien!
 3. Supervisie – Werk met een Coach Mentor die op regelmatige basis jouw coachingsgesprekken observeert, feedback voorziet, en jouw vooruitgang opvolgt.
 4. De coachee bevragen – Ten slotte kan je ook de coachee zelf bevragen. Hoe denken en voelen zij zich na het coachingsgesprek? Op welke manier heb je geholpen? Wat kan je doen om het gesprek nog beter te doen verlopen?

Door deze gewoonte toe te passen blijf je leren uit elk coachingsgesprek. Durf jezelf uitdagen en een kritische spiegel voorhouden. Hieronder geven we enkele cruciale aspecten en tips mee om te observeren tijdens het coachingsgesprek.

(Zelf)Evaluatie checklist: Analyseer jouw volgende coachingsgesprek!

Deze zelfevaluatiechecklist is een verkorte lijst gebaseerd op de 8 ICF competenties van een professionele coach. Beoordeel jezelf of jouw mede-coaches op het coachingsgesprek en kijk waar je nog kan verbeteren.

De coach:

Heeft een professionele attitude en coaching mindset

 • Zet het kader (doelstelling, rol, verwachtingen)
 • Bevraagt de coachee om het doel en de gewenste outcome van het gesprek helder te krijgen
 • Structureert het gesprek (SHIFT!)
 • Bouwt rapport op en creëert een veilige omgeving
 • Toont empathie
 • Blijft uit het oordeel
 • Is nieuwsgierig (luistert en bevraagt de bezorgdheden, zienswijzen, gedachten,… van de coachee)
 • Gebruikt stilte om de coachee te laten reflecteren
 • Is helder in taalgebruik: geen verkleinwoorden, heldere vragen,…

Luistert actief

 • Bevraagt de woorden, uitspraken en zienswijzen van de coachee
 • Peilt en bevraagt gevoelens
 • Bevraagt het non-verbale
 • Laat de ander uitspreken
 • Spiegelt en vat de essentie samen

Stelt krachtige vragen die tot bewustzijnsverruiming leiden

 • Varieert de vraagstelling (denken-voelen-doen vragen, waarnemings-analyse en conclusievragen, metamodelvragen etc.)
 • Bevraagt onderstroom zoals intenties, angsten, bezorgdheden en overtuigingen
 • Deelt eigen observaties en toets dit ook af met de coachee
 • Stelt directe, enkelvoudige, open vragen en geeft de coachee vervolgens voldoende ruimte voor reflectie
 • Durft tegenstrijdigheden te spiegelen en af te toetsen
 • Nodigt de coachee uit om zaken vanuit een ander perspectief te zien (herkaderen, opportuniteiten, zich in de plaats stellen van de andere, etc.)

Faciliteert het groeiproces van de coachee

 • Bevraagt op het einde van het gesprek de inzichten, en de inzichten over zichzelf
 • Ondersteunt de gesprekspartner om inzichten te vertalen naar SMART acties
 • Anticipeert op hindernissen bij de implementatie van acties

5 tips om de impact van jouw coachingsgesprek te maximaliseren

Als coach is het jouw doel om individuen, teams (groepen) of organisaties te begeleiden en ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Het coachingsgesprek speelt hier een cruciale rol in. Je faciliteert een creatief reflectie- en bewustwordingsproces die tot inzichten en actie leiden. De coachee blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Ontdek hieronder enkele doeltreffende tips om te blijven groeien na elke coachingsgesprek!

1) Gebruik echte thema’s

Probeer bij het oefenen van coachingsgesprekken om echte thema’s te bespreken. Zo blijft de ervaring authentieker en relevanter. Hoewel rollenspellen soms inzicht kunnen geven in specifieke scenario’s vertrek je bij coaching vanuit het onwetende.

Door te oefenen met echte thema’s leer je alle bijhorende vaardigheden in een coachingsgesprek aanscherpen. Zoals het observeren van uitdrukkingen bij de coachee, omgaan met echte gedachten en emoties, en het omgaan met weerstand of een fixed mindset.

2) Blijf een OEN

Als coach moet je comfortabel leren zijn met het niet weten. Het is niet jouw rol om oplossingen aan te reiken tijdens het coachingsgesprek. Je vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en de overtuiging dat de coachee alle oplossingen en capaciteiten in zich heeft.

Dat wil ook zeggen dat je uit het oordeel blijft. Het is dus belangrijk om geen aannames te doen, en in plaats daarvan dieper te duiken en te blijven ontdekken!

Blijf dus een OEN:

 • Open
 • Eerlijk
 • Nieuwsgierig

3) Kies voor een learner mindset in plaats van een judger mindset

Een judger mindset vertrekt vanuit een oordeel. Je stelt vragen die jouw perceptie helpen bevestigen. Een learner mindset vertrekt echter vanuit de intentie om beter te begrijpen. Je stelt vragen die jouw perceptie verruimen.

Coachingsgesprek mindset tips

Tijdens een coachingsgesprek maken we een bewuste keuze om in de learner mindset te stappen en uit het oordeel te blijven. Een goede tip om jezelf te observeren tijdens het coachingsgesprek is door te letten op het soort vragen dat je stelt. Stel je bijvoorbeeld te veel gesloten vragen, dan zit je waarschijnlijk in een judger mindset.

4) Bouw een repertoire aan coachingsvragen

Om een gestructureerd coachingsgesprekte voeren is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. Afhankelijk van de noden van de coachee zal je dus andere vragen stellen. Wil je helpen om de doelen te verhelderen? Of ondersteun je de coachee bij het identificeren van obstakels of oplossingen?

Het is dan ook altijd handig om enkele coachingsvragen klaar te hebben waar je op kan terugvallen.

coachingsgesprek vragen voorbeelden tips model

5) Het coachingsgesprek eigen maken

Opnieuw, hoe meer ervaring je opdoet, hoe beter jouw coachingsgesprekken zullen lopen. Elke coach heeft namelijk een unieke stijl. En hoewel je veel kan leren uit bestaande tips, vragenlijsten en voorbeelden kan je jouw persoonlijke draai geven aan het coachingsgesprek:

Naarmate je meer kennis en ervaring opdoet zal je steeds doelgerichter en met meer zelfvertrouwen werken. Ook jouw coaching stijl blijft ook steeds mee evolueren met jouw continue ontwikkeling als coach. De beste coaches blijven zichzelf echter continue uitdagen en verruimen.

Op zoek naar een oefenruimte en community vol coaches die jou uitdaagt, inspireert & verruimt?


coachingsgesprek tips

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek