Bouw high performing teams - 8 essentiële vaardigheden van een teamcoach!

02/08/2023

Hoe creëer je een omgeving waar high performing teams floreren? Als teamcoach speel je een belangrijke rol in het naar boven brengen van verborgen teamdynamieken en onproductieve patronen. Je faciliteert open communicatie en verbetert zo de samenwerkingsverbanden. Welke vaardigheden heeft een teamcoach nodig om teams naar het volgende niveau te tillen?

Ontdek de 8 cruciale vaardigheden van een teamcoach hier!

De rol van een teamcoach

Een teamcoach helpt bij het uitbouwen van een gezonde en productieve teamcultuur. Dit onder andere door het faciliteren van open communicatie en het stimuleren van samenwerking en resultaatgerichtheid.

De rol van de teamcoach verschilt per situatie. Zo werken organisaties bijvoorbeeld zowel met interne als externe teamcoaches. Hoewel beide als teamcoach enkele vaardigheden delen, kan de focus, stijl en aanpak enorm verschillen.

Zo wordt een externe teamcoach bijvoorbeeld vaak ingeroepen voor het faciliteren van intervisies, bemiddelen van teamconflicten, of begeleiden van teams en managers doorheen transformatie- en ontwikkelingstrajecten. Externe coaches kunnen objectief patronen en uitdagingen binnen het team helpen benoemen.

Daartegenover focust een interne teamcoach meer op het ondersteunen van interne initiatieven en ontwikkelingstrajecten. Vaak helpt een interne teamcoach bij het bevorderen van communicatie en het bouwen van een veilige omgeving waarin open dialoog mogelijk is. Ze zijn vertrouwd met de cultuur, werkwijze en uitdagingen waarmee het team te maken heeft en kunnen hierdoor samenwerkingsverbanden beter afstemmen op de collectieve doelstellingen en het team.

8 essentiële teamcoach vaardigheden

Maar welke vaardigheden maken nu een goede teamcoach? Als teamcoach speel je een cruciale rol bij het begeleiden en ontwikkelen van teams. Om effectief aan de slag te gaan is het belangrijk om deze 8 teamcoach vaardigheden onder de knie te krijgen!

1) Ethisch & professioneel handelen

Om een professionele relatie met de klant op te bouwen, is het essentieel dat je als teamcoach een professionele houding aanneemt. Dit omvat het naleven van strikte ethische codes en professionele normen.

Je bakent de grenzen van team coaching af. Dat wil zeggen dat je duidelijk het onderscheid communiceert tussen team coaching, consulting, training en teambuilding. Door dit te doen schep je helderheid in de rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van alle belanghebbende partijen. Zo werk je n harmonie samen met de teamleider en het team als 1 entiteit.

2) Coacht het team vanuit een ‘coaching mindset’

De teamcoaching mindset vormt de basis voor het creëren van een veilige omgeving waarin teams hun volledige potentieel kunnen realiseren. De teamcoach mindset omvat een set van vaardigheden, overtuigingen, attitudes en waarden die gericht zijn op het faciliteren van groei, ontwikkeling en samenwerking binnen het team.

Alles begint met het erkennen en waarderen van de unieke talenten, inzichten en acties in het team. Je ziet het team als één geheel en bent in staat om te luisteren en ondersteunen zonder oordeel. Dat wil zeggen dat je het team benadert met open mind en vanuit verschillende perspectieven.

Daarnaast geef je het team zelf controle over de inhoud van de sessies, en ga je actief op zoek naar diepere, bredere inzichten voorbij de evidentie. Je past telkens jouw stijl aan naar de context, en betrekt het hele team in de reis naar betere samenwerking.

3) De team coaching overeenkomst vormgeven

Elke succesvolle samenwerking begint bij het maken van goede afspraken. Als teamcoach zet je het kader met heldere en flexibele afspraken, om het gewenste (sessie) resultaat te behalen. Zo werk je bijvoorbeeld samen met het team om het sessiedoel en de gewenste shift te bepalen.

In copartnership met de teamleider breng je de drijfveren en motivatoren van het team in kaart. Vervolgens bepaal je hoe het eigenaarschap gedeeld wordt tussen het team, de teamleider en de teamcoach.

Het is belangrijk om flexibel te blijven en in te spelen op de feedback en resultaten die je ziet bij het team. Het team coaching proces kan namelijk nieuwe inzichten, uitdagingen of veranderingen met zich mee brengen.

4) Bouwt een veilige omgeving met wederzijds respect en vertrouwen voorop

Een teamcoach bouwt een vertrouwensrelatie op waarin respect en confidentialiteit centraal staan. Dit vertrouwen dient als het fundament voor het creëren van een veilig en ondersteunend leerklimaat.

De teamcoach erkent en waardeert de unieke talenten, inzichten en acties van het team. Er is een luisterend oor en ondersteuning voor bezorgdheden, gevoelens en percepties die aanwezig zijn. Door te luisteren vanuit empathie in plaats van oordeel faciliteer je een omgeving waar teamleden zichzelf kunnen uiten en ondersteunt worden in hun eigen suggesties of initiatieven.

5) Beheerst de kunst van ‘voluit aanwezig zijn’

Een van de belangrijkste vaardigheden van een teamcoach is de kunst van ‘voluit aanwezig zijn’. Dat houdt in dat de coach met intentie, attentie, openheid en alertheid het team begeleidt. Het gaat hier om meer dan fysiek aanwezig zijn, het gaat om het bewustzijn en de betrokkenheid die de teamcoach inbrengt.

Als teamcoach zie je elk teamlid in zijn volledigheid en beschouw je het team als één entiteit. Je observeert het team in het hier en nu, en speelt met de focus van de teamcoach – zoals zien, horen en voelen – om meer inzicht te krijgen in teamdynamieken en patronen. Daarnaast bezit je bezit het vermogen om van perspectief te wisselen en verschillende lenzen op te zetten waardoor je een breder en dieper begrip krijgt van het team.

Ten slotte ben je als teamcoach bewust van jezelf en het effect van jouw acties en intenties op het team. Daarom laat je ruimte voor het team om zelf te bepalen wat er in een sessie moet gebeuren. Door te focussen op begeleiding en processturing in plaats van inhoud, leer je als teamcoach comfortabel zijn met het niet altijd weten van het juiste antwoord. Je durft experimenteren en vertrouwen op jouw intuïtie en capaciteiten om in het moment te handelen. Zo stimuleer je eigenaarschap en verantwoordelijkheid!

6) Team coaching begint bij actief luisteren

Actief luisteren is één van de kern-vaardigheden van een teamcoach. Door actief te luisteren, creëert je een omgeving waar teamleden zich gehoord en begrepen voelen. Tegelijkertijd pik je signalen op die anders verborgen bleven.

Je past bijvoorbeeld jouw vragen en observaties aan op basis van het team en de situatie. Om een idee te krijgen van wat er speelt in het team verken en bevraag je de emoties en zorgen die zowel individuele teamleden als het team in zijn geheel ervaren. Je geeft hiervoor de ruimte om te spreken zonder onderbreking en bent alert voor non-verbale signalen, energieverschuivingen en ander merkbaar gedrag.

Ten slotte vat je de conclusies samen koppel je de essentie terug aan de prioriteiten en doelstellingen van het team.

7) De teamcoach bevordert bewustzijnsverruiming

Een teamcoach bevordert bewustzijnsverruiming door te exploreren, reflecteren en in vraag stellen van zaken voorbij de oppervlakte. Door open dialoog te stimuleren en het team uit te nodigen om verschillende perspectieven te verkennen verbeter je de teamdynamieken en samenwerking.

Je beluistert het volledige team over het denken, voelen en doen rond de waarden, normen, wensen en overtuigingen. Daarvoor richt je jouw vragen voorbij de ‘evidentie’ en durf je percepties uitdagen om zowel het bewustzijn als de gewenste resultaten te verruimen.

Je deelt jouw observaties, intuïties, bedenkingen, hypotheses en gevoelens zonder gehechtheid en nodigt alle teamleden uit om deze te verkennen. Daarbij stimuleer je een circulaire uitwisseling van meningen en betrek je hierbij het hele team. Zo moedig je het team aan om ook, en vooral, de moeilijke onbesproken onderwerpen bespreekbaar te maken.

8) Een teamcoach faciliteert het groeiproces van de cliënt

Een teamcoach faciliteert het groeiproces van teams door het stimuleren van reflectie, bewustwording en actiegericht leren. Je nodigt teamleden uit om de geboekte vooruitgang richting hun doel te verkennen. Hiervoor bevraag je welke inzichten de teamleden tot nu toe over zichzelf, het team en de situatie verzameld hebben.

Je detecteert en benoemt inconsistenties en patronen in de huidige werking en dynamieken van het team. Door het parallel proces te benoemen worden onderliggende dynamieken en gedragspatronen zichtbaar gemaakt. Zo krijgt het team meer inzicht in de gewoontes of automatische reacties de ‘status quo’ mee in stand houden.

Ten slotte help je het team anticiperen op mogelijke hindernissen. Je identificeert potentiële hulpbronnen en checkt bij teamleden hoe zij eigenaarschap en verantwoordelijkheid zullen nemen over de verdere opvolging van hun leerproces. Je erkent en bekrachtigt oo$k de reeds geboekte vooruitgang om de motivatie en betrokkenheid hoog te houden. Zo draag je bij aan duurzame teamontwikkeling!

Ontwikkel de 8 fundamentele teamcoach vaardigheden in onze MasterClass Team Coaching opleiding!

Jouw continue ontwikkeling als teamcoach

Nadat je de 8 cruciale vaardigheden onder knie hebt, begint jouw ontwikkelingsreis als teamcoach pas echt! Coaching is een dynamisch vak dat continue evolueert. Daarom is het essentieel om jezelf te blijven ontwikkelen, en op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten, methoden en benaderingen.

Wil jij jouw reis liever niet alleen maken? Ontdek onze Shift & Grow community of neem contact op voor een teamcoach mentorship traject op maat van jouw wensen!

Teamcoach vaardigheden

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek