Towards organizational health

Individuele coaching

Kies voor een coach die onpartijdig en onbevooroordeeld meekijkt, meedenkt, luistert en je uitdaagt! Stap in een volwaardig traject of ontdek ons nieuw concept :'Coaching on the Go'!

Teamcoaching

Optimaliseer de huidige teamwerking én de relaties van het team met alle stakeholders. Bouw zo aan een gezonde organisatie cultuur waarin openheid, vertrouwen en betrokkenheid leven.

Opleiding

Word zelf professioneel coach! Of ontwikkel de 'coachende attitude' en investeer in nieuwsgierige, creatieve en toegewijde medewerkers die persoonlijke groei boven comfort plaatsen.

Terugblik op ons teamcoachingstraject

Jos Vancoppernolle Senior Vice President Carding at Groz-Beckert

Toen Magaly ons de eerste keer bezocht om het teamcoachingsvoorstel toe te lichten, was ik aangenaam verrast te zien hoe ze onze verwachtingen gecapteerd had, ondanks de beknopte briefing die ze vooraf kreeg. De eerste teamcoachingsdag inspireerde ieder van ons en vol enthousiasme keken we uit naar het vervolg. Ook de tussentijdse individuele coachingsgesprekken werden positief onthaald door alle teamleden, ondanks het feit dat sommigen op voorhand de toegevoegde waarde minder zagen. Als manager van het team, zie ik duidelijke gedragsveranderingen (in de positieve zin), wat niet wegneemt dat we hierop gefocust zullen moeten blijven om de shift te blijven waarmaken.

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek. Contacteer ons

Eerstkomende opleidingen