Foodscan

Wij behaalden het

QFOR foodscan certificaat

Voor opleidingen op maat van uw bedrijf én open opleidingen kan u subsidies krijgen indien de deelnemers onder één van de volgende paritaire comités vallen:

 • PC 118 (arbeiders voedingsindustrie)

 • PC 220 (bedienden voedingsindustrie)

 • Ook uitzendkrachten actief in PC 118 en 220 kunnen deelnemen aan dezelfde gunstige voorwaarden.

Voor open opleidingen bij ons kan u 120€ per dag/60€ per halve dag verkrijgen met een maximum van 3 deelnemers.

Voor opleidingen op maat binnen uw bedrijf kan u 360€ per dag/180€ per halve dag verkrijgen vanaf 4 deelnemers. 

Coaching The Shift is een erkende dienstverlener bij IPV omwille van certificaat FoodScan by Q-for voor opleidingen binnen het opleidingsdomein: “Persoonlijke vaardigheden”

 • Leiding geven aan teams
 • Team coaching
 • Conflict hantering
 • Coachen van individuen
 • Communicatie 2.0
 • Feedback 

Deze opleidingen kunnen in de volgende talen gegeven worden :

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

Voor meer info: dorothée@coachingtheshift.com